FRL | Bracciale

Troch nei ûnderen te scrollen fine jo mear media: foto, video en lûd. Jo kinne dizze tekst ek earst foarlêze litte troch hjirûnder op ôfspyljen te klikken.

Dit is in skilderij fan in ûnbekende master en it âldste objekt yn ús kolleksje, dêr’t in foarm fan keatsen op ôfbylde is. Ut ûndersyk nei de âldens fan de list docht bliken, dat it nei alle gedachten giet om in skilderij út de 17e ieu. It is net wis wa’t de skilder is, mar mooglik giet it om de Flaamske master Hiëronymus Janssens (1624 – 1693).

De spulfoarm dy’t jo sjogge, is Bracciale. It is in keatsfariant dêr’t de spilers mei in hânbeskerming fan lear of hout in mei lucht fulde bal hinne en wer spylje. De houtene want kin wol twa kilo swier wêze. Yn literatuer wurde de termen Bracciale en ballonspul trochinoar brûkt.

(foto: CNN)

Nei alle gedachten ûntstie dizze fariant yn it midden fan de 15e ieu oan it hôf fan in aadlike famylje yn it Noard-Italiaanske Ferrara. Dêr bleau it net by. It spul ferspriede him oer grutte parten fan West-Europa. Der binne betroubere oanwizings dy’t sjen litte dat it spul yn de 16e ieu bekend wie yn it noarden fan Nederlân.

Bracciale, hjir spile yn Florence (bylden: CNN)

It is sels mooglik, of eins sa goed as wis, dat it spul op de keatsbaan noardlik fan it Sjûkelân hjir yn Frjentsjer spile waard troch studinten. Dat wie dan yn de earste helte fan de 17e ieu. Frjentsjer wie doe noch in stêd mei in universiteit.

In âld spul dus, hûnderten jierren âld sels. Betsjut dat, dat dizze fariant ferdwûn is? Nee, dat net! It wurdt noch alle jierren spile yn de Italiaanske stêd Treia, sa’t jo sjogge op dizze YouTube-bylden út 2022.

<<< Werom Nei Oersjoch <<<

Het oudste sportmuseum van Nederland

Hier raakt de bal het hart

Achter de gevel van dit voormalige bankgebouw bevindt zich een bijzonder museum. Het is het oudste sportmuseum van Nederland en geheel gewijd aan de kaatssport. Een sport met een rijke historie, die teruggaat tot de middeleeuwen. Een sport die typisch Fries is, maar ook wereldwijd beoefend wordt.

De Friezen en de kaatssport

Wie van Fryslân houdt, gaat uiteindelijk ook houden van kaatsen. In de kaatssport komt alles wat Fries is bij elkaar: sportiviteit, gastvrijheid, taal, cultuur, geschiedenis, emotie, trots, authenticiteit, traditie en saamhorigheid. Wie Friesland wil leren kennen en begrijpen, kan niet om het Keatsmuseum in Franeker heen. Franeker is het Mekka van de kaatssport. In Franeker wordt elk jaar de PC verkaatst. Een hoogtijdag. Meer dan tienduizend bezoekers komen naar de stad om zelf te kijken wie die dag de beste kaatsers zijn. De stad bruist, siddert en beeft, terwijl zes kaatsers met een klein balletje in de weer zijn. Het publiek op het puntje van de stoel op de tribunes naast het oudste studentencafé van Nederland, op een steenworp afstand van het museum. Het is een dag met veel tradities, die iets zeggen over Friesland, de geschiedenis van de provincie en de mensen die er wonen. Er zijn veel manieren om sterren te kijken in Franeker, maar eind juli of begin augustus staan de grootste sterren op het kaatsveld.

Hans Wassenaar na de PC-winst in 2016 (foto: PERK Media)

Meer dan kaatsen alleen

In dit museum vind je prachtig aardewerk, zilverwerk, schilderijen en beeldmateriaal. Enthousiaste vrijwilligers laten je kennismaken met de spelregels, die echt minder ingewikkeld zijn dan ze lijken. Je leert over de geschiedenis van de sport, die teruggaat tot de middeleeuwen en weet na je bezoek wie de Friese kaatshelden van nu zijn. Je ziet hoe kaatsen een demonstratiesport was op de Olympische Spelen in 1928 in Amsterdam. En welke variant de potentie heeft om in de toekomst een officiële Olympische sport te worden.

Zelf kaatsen op de kaats-Wii (foto: Henk Haar)

Ervaar het zelf

Het Friese kaatsspel is verwant aan varianten over de hele wereld. En de drempel is laag. Jong en oud speelt het of kan het in het Keatsmuseum zelf proberen. Er is een ruimte waar je in je eentje of als tweetal zelf kunt kaatsen met de kaats-Wii, gemaakt door het Leeuwarder bedrijf Grendel Games. Voor de jongste bezoekers is er bovendien een speurtocht door het museum, die ze kennis laat maken met de sport. Een multimediatour, gemaakt door de mensen van PERK Media, geeft bezoekers nog meer informatie. Aan de hand van de collectie bekijkt en hoort u met uw mobiele telefoon of tablet nog meer achtergronden. Ideaal voor wie het kaatsen nog meer wil beleven, aan de hand van extra foto-, audio- en videomateriaal.

 

Tjisse Steenstra uit Bitgummole, PC-koning in 2022

Openingstijden

Het Keatsmuseum is vanaf 1 april tot en met 1 november geopend, op dinsdag tot en met zaterdag van 13:00 uur tot 17:00 uur. Buiten deze tijden is het museum open op afspraak. Meer informatie vind je op onze website: keatsmuseum.frl

Hotze Schuil, gekozen tot beste kaatser van de 20e eeuw

Toegankelijkheid

Het Kaatsmuseum heeft geen trappen. Ben je minder goed ter been? We hebben een opgang voor het museum speciaal voor mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen. Ook hebben we een invalidentoilet. Hulphonden zijn uiteraard welkom, andere huisdieren niet.

NL | Klassement Aller Tijden

Door te scrollen ontdekt u meer media: foto, video en audio. U kunt deze tekst ook eerst laten voorlezen door hieronder op afspelen te klikken.

Het Klassement Aller Tijden komt tot stand door het optellen van alle behaalde resultaten van senioren-wedstrijden op het hoogste niveau. Een eerste prijs telt voor drie punten, een tweede prijs voor twee punten en een derde prijs voor één punt. Jarenlang stond Hotze Schuil uit Harlingen bovenaan in het klassement met 876 punten, onder meer door 185 eerste prijzen te winnen.

Hotze Schuil, meester in bespelen van het publiek (foto: Sjoerd Andringa)

Het leek een niet te overtreffen aantal tot Piet Jetze Faber op 14 september 1990 het record verbeterde. Hij won 188 keer een eerste prijs en een totaal van 885 punten. Daarmee verbrak hij het onhaalbare record.

Piet Jetze Faber in actie

Is het record van Piet Jetze Faber dan onhaalbaar?

Lang werd gedacht van wel. Maar Taeke Triemstra kaatst nog steeds en stond eind 2022 op 859 punten. Tweehonderd overwinningen en nog steeds actief. Als iemand het record kan verbreken, is hij het. Gelet op zijn gemiddelden zou dat in 2023 moeten gebeuren.

Taeke Triemstra

Het zegt veel, maar niet alles. Er staan veel populaire en grote kaatsers in de Top 10. Denk aan Sake Saakstra, Chris Wassenaar, Klaas van Wieren en Johannes Brandsma. Taede Zijlstra is de oudste kaatser in de lijst. Hij won het Klavertje Vier, won negen keer de PC en stopte in 1942 met kaatsen. Na een slopende ziekte overleed hij in 1946 op 45-jarige leetijd. Alle andere kaatsers in het klassement kwamen (ruim) na de Tweede Wereldoorlog nog in actie, toen het aantal officiële kaatswedstrijden toenam en de kans op het winnen van een prijs dus ook.

Afke Hijlkema tijdens de PC van 1997

Bij de dames is Afke Hijlkema onaantastbaar. Ze won 205 eerste prijzen en verzamelde 811 punten. Op de tweede plaats staat Géjanna Buma. Zij behaalde, mede door 169 prijzen, een puntentotaal van 705.

Géjanna Buma in 1993

De enige nog actieve kaatsster in de Top 10 is Manon Scheepstra. Zij staat op de derde plaats. Om aan de absolute top van het klassement te komen, zal zij nog jaren moeten kaatsen. Het geeft maar aan hoe uitzonderlijk de cijfers van Afke Hijlkema zijn.

Manon Scheepstra (voorgrond) tijdens de Frouljus PC

Er staat dus maar een kaatser in die voor de oorlog in actie kwam. Er zijn kaatsers die negen keer de PC wonnen, maar in de top van het klassement niet voorkomen. Voor de oorlog en tussen 1853 en 1946 werden klassementen wel bijgehouden, maar niet altijd even nauwkeurig.

 

<<< Terug Naar Overzicht <<<

NL | Bracciale

Door te scrollen ontdekt u meer media: foto, video en audio. U kunt deze tekst ook eerst laten voorlezen door hieronder op afspelen te klikken.

Dit is een schilderij van een onbekende meester en het oudste voorwerp in onze collectie, waarop een vorm van kaatsen is afgebeeld. Uit onderzoek naar de ouderdom van de lijst blijkt dat het vermoedelijk gaat om een schilderij uit de 17e eeuw. Het is niet zeker wie de schilder is, maar mogelijk gaat het om de Vlaamse meester Hiëronymus Janssens (1624 – 1693).

De spelvorm die u ziet, is Bracciale. Het is een kaatsvariant waarbij de spelers met een leren of houten handschoen of handscherming een met lucht gevulde bal heen en weer spelen. De houten handschoen kan wel twee kilo wegen. In literatuur worden de termen Bracciale en ballonspel door elkaar gebruikt.

De houten handbescherming (foto: CNN)

Waarschijnlijk ontstond deze variant in het midden van de vijftiende eeuw aan het hof van een adellijke familie in het Noord-Italiaanse Ferrara. Daar bleef het niet bij. Het spel verspreidde zich over grote delen van West-Europa. Er zijn betrouwbare aanwijzingen, die laten zien dat het spel in de zestiende eeuw bekend was in het noorden van Nederland.

Bracciale, hier gespeeld in Florence (beeld: CNN)

Het is zelfs mogelijk, of eigenlijk vrijwel zeker, dat het spel op de kaatsbaan ten noorden van it Sjûkelân hier in Franeker werd gespeeld door studenten. Dat was dan in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Franeker was toen nog een stad met een universiteit.

Een oud spel dus, honderden jaren oud zelfs. Betekent dat, dat deze variant is verdwenen? Zeker niet! Het wordt nog ieder jaar gespeeld in de Italiaanse stad Treia, zoals u ziet op deze YouTube-beelden uit 2022.

 

<<< Terug Naar Overzicht <<<

NL | Multimedia Tour | Alle Items

DIZZE SIDE IS EK BESKIKBER YN IT FRYSK.

In onze multimediatour lichten wij een aantal voorwerpen uit onze collectie verder uit. Het zijn voorwerpen waarover we graag meer vertellen en waarbij we graag meer laten zien, dan in het museum mogelijk is. We zetten ze hieronder op een rijtje. Met deze pagina geopend, kunt u altijd snel extra informatie vinden over de onderwerpen of voorwerpen die u op dat moment voor u ziet. Op de nieuw geopende pagina vindt u onderaan een verwijzing terug naar deze pagina.

 

De Krans

 

Bracciale

 

Dameskaatsen

 

De Houten Oldehove

 

Internationale Varianten

 

Keatsklauw

 

Klaas Bijlsma

 

Klassement Aller Tijden

 

Klavertje Vier & De 4 Wimpels

 

Koningsbal PC

 

NL | Multimedia Tour | Start

Welkom in het Keatsmuseum, het oudste sportmuseum van Nederland. We beschikken over een uitgebreide en rijke collectie. Bij een deel van deze collectie bieden wij, met gebruik van moderne techniek, extra informatie en verhalen. Met een mobiele telefoon of een tablet vindt u achtergrondinformatie bij een aantal van de tentoongestelde items en een aanvulling op wat onze enthousiaste vrijwilligers u al kunnen vertellen. Een overzicht van de uitgelichte items vindt u door hier te klikken.

De qr-code
Bij tien stukken uit onze collectie vindt u een qr-code. Het is een vierkant, opgebouwd uit zwarte en witte blokjes. Het is eigenlijk de moderne variant van de streepjescode. De fotocamera op uw telefoon of een speciale scanner zet de blokjes om in een internetadres en brengt u naar dat adres. Daar kunt u dan extra informatie vinden. Hoe dat werkt, verschilt per apparaat.

Apple
Bijna alle apparaten van fabrikant Apple kunne de code met de camera lezen. Dat werkt heel simpel.

 1. Open de camera
 2. Richt de lens op de qr-code
 3. Uw apparaat herkent de code
 4. Uw apparaat laat een internetadres (url) zien
 5. Klik op het adres (het gele balkje) om de link te openen

 

Android
Niet alle Android-apparaten kunnen standaard qr-codes scannen. Toch is het een kleine moeite om dat toch voor elkaar te krijgen. Meestal is het installeren van een enkele app voldoende.

 1. Download de app Google Lens in Google Play
 2. Houd de home-knop ingedrukt om Google Assistent te activeren
 3. Klik op het lens-icoontje (rechtsonder in het scherm)
 4. Richt de cameralens op de qr-code
 5. Klik in het midden van de code
 6. Klik op de link die verschijnt

Apps
Te ingewikkeld? Er zijn meerdere betrouwbare apps, die qr-codes kunnen scannen. U kunt ze snel en gemakkelijk downloaden in de App Store (Apple) of in Google Play (Android).

 • QR Code & Barcode Scanner
 • QR Code Scanner
 • QR Code Scanner & Reader

NL | Koningsbal PC

Door te scrollen ontdekt u meer media: foto, video en audio. U kunt deze tekst ook eerst laten voorlezen door hieronder op afspelen te klikken.

Deze PC-koningsbal is na meer dan honderd jaar nog altijd het hoogst haalbare voor kaatsende mannen. De PC, de Permanente Commissie, werd in 1853 opgericht om het noodlijdende kaatsen van de ondergang te redden. De partij is nu de meest aansprekende kaatspartij van het jaar en een van de oudste nog bestaande sportevenementen van Nederland. De koningsprijs is in het Friese kaatsen traditioneel voor de beste kaatser uit het winnende drietal, gekozen door een speciale commissie, waarvan de leden meestal geheim blijven.

De krans en de koningsbal om de nek van Pieter van Tuinen, na afloop van de PC in 1997

De Commissaris van de Koning schonk deze koningsbal ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Permanente Commissie in 1883. Zijn persoonlijk wapen staat op de achterkant, op de voorkant staat een kaatstafereel. Op de bal staat ook een vers van negen regels. Het is geschreven door toenmalig gedeputeerde Jacobus van Loon (1821 – 1903). Er was een wedstrijd uitgeschreven om gedichten te verzamelen. Het is twijfelachtig of dit het beste gedicht was. De Friese volksdichter Waling Dykstra 1821 – 1914) schreef een gedicht dat waarschijnlijk beter was, maar het werd niet gekozen. Het lijkt erop, dat de Commissaris om persoonlijke reden koos voor het vers van Van Loon.

De 120e PC in 1973. Sjouke de Boer krijgt de koningsbal omgehangen door prinses Beatrix. Prins Claus zou gezegd hebben: “U bent nu koning, ik ben slechts een prins…”

Slechts een keer in de lange geschiedenis van de PC werd de koningsbal geweigerd. Reitse Mienstra weigerde de prijs in 1971 om godsdienstige redenen. Als jehovagetuige vond hij niet, dat hij zich boven zijn kaatsvrienden mocht stellen. Piet Jetze Faber weigerde nooit, en dat hoeft ook niet. Hij behaalde vier koningstitels op de PC, nog steeds een record.

Niet iedereen weet, dat er eigenlijk twee koningsballen zijn. U kijkt nu naar het origineel. Vanwege de grote waarde liet de PC een replica maken. Een keer per jaar verlaat het origineel dit museum. Bij de prijsuitreiking krijgt de winnaar deze omgehangen.

Echter, buiten het zicht van het grote publiek wordt het origineel snel vervangen door de replica. Die mag mee het feestgedruis is en dan mee naar huis. Het origineel gaat meteen terug naar het museum, waar we hem in het zicht van camera’s bewaren achter beveiligd glas.

De PC is een evenement, waar je eigenlijk bij moet zijn om die echt te beleven. Onderstaande audio is een impressie van de finale van 2018. De wedstrijd eindigde met alles oan’e hang. Dat is het punt in de wedstrijd waarin beide kaatsende partijen het maximaal aantal te behalen punten hebben, op één na. Dat maakt de eerstvolgende slag allesbeslissend. Een soort golden goal dus. Wie de laatste slag wint, wint de PC.

 

<<< Terug Naar Overzicht <<<

NL | Keatsklauw

Door te scrollen ontdekt u meer media: foto, video en audio. U kunt deze tekst ook eerst laten voorlezen door hieronder op afspelen te klikken.

In de achttiende en begin negentiende eeuw hing aan de buitenkant van een herberg soms een kaatsklauw. Als daar een kaatsbal in was geplaatst, betekende het dat er binnen iemand was die een ander uitdaagde om tegen hem te kaatsen. In de meeste gevallen was de inzet een geldbedrag of om het betalen van het gelag na afloop.

Kaatsklauwen in verschillende soorten en maten. De herkomst is onbekend.

Kasteleins gingen in deze periode over tot het organiseren van kaatspartijen om zilveren kaatsballen, tabaksdozen, lepels, vorken en siervoorwerpen. Na afloop was er steevast prijsuitreiking in de herberg of de kroeg. De kastelein verdiende daar een mooi bedrag aan en sommige kaatsers ook. Dit kasteleinskaatsen had ook een keerzijde. De vaak negatieve uitspattingen – denk aan dronkenschap en vechtpartijen – leidde tot neergang en aftakeling van de kaatssport.

Indirect is deze wilde, regelloze periode aanleiding geweest voor de oprichting van de PC. In 1853 stak een vijftal Franeker notabelen de koppen bij elkaar en verenigden zich in de Permanente Commissie, afgekort PC. Doel was het organiseren van een fatsoenlijke en reglementaire jaarlijkse kaatswedstrijd. In 1854 werd deze PC-kaatspartij voor het eerst gehouden. De partij is uitgegroeid tot de belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar met rond de tienduizend toeschouwers.

Trouwens…

Raar, maar waar… Het Keatsmuseum heeft nooit een foto kunnen vinden van een kaatsklauw, zichtbaar hangend aan de gevel van een herberg of café… We weten, dat het gebeurde. Bewijs in de vorm van beeldmateriaal is er echter niet.

 

<<< Terug Naar Overzicht <<<

NL | Internationale Varianten

Door te scrollen ontdekt u meer media: foto, video en audio. U kunt deze tekst ook eerst laten voorlezen door hieronder op afspelen te klikken.

De basis van de kaatssport ligt in Noord-Franse kloosterhoven, waar in de twaalfde eeuw het jeu de paume ontstond. Het wordt nu in diverse varianten onder verschillende namen over de hele wereld beoefend. De speltechniek is er eigenlijk altijd op gericht om de bal zo te slaan, dat de tegenpartij hem niet reglementair kan terugslaan. Kaatsen komt in Europa in verschillende varianten voor in Nederland, België, Frankrijk, Italië, Spanje, Ierland, Wales, Engeland en Zweden. Daarnaast zijn varianten van de sport populair in Midden-Amerika, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten.

In België is kaatsen vooral bekend onder de Franse schrijfwijze Jeu de Pelote. Het wordt gespeeld op een verharde ondergrond met een trechtervormig speelveld. tussen twee ploegen van vijf personen. Rond Charleroi werd daarnaast het petite balle au tamis gespeeld tussen ploegen van negen personen. Ook in Frankrijk speelt men het Jeu de Pelote zoals in België, al zijn er ook in dit land regionale varianten.

Binnen Spanje kent men in verschillende regio’s afwijkende varianten. Het Llargues wordt gespeeld rond Valencia tussen ploegen van 3, 4 of 5 spelers . Daar wordt ook het Frontó gespeeld, één tegen één of twee tegen twee. Bij het Baskische spel, het Pelota Vasca, wordt gespeeld bij een voormuur, een achtermuur en een zijmuur.

De Spanjaarden brachten het kaatsen naar Amerika. In Bolivia is het onder drie namen bekend: Pelota Vasca, genoemd naar de Baskische variant, Pelota de mano (spelen met de hand) en Kajcha, een term uit de taal van de oorspronkelijke bewoners die ‘met de hand slaan’ betekent.

In onderstaande video uit het Fries Film Archief ziet u historische beelden van verschillende internationale varianten. De film laat onder meer een demonstratie Jeu de Pelote door een team Belgische kaatsers zien en actiebeelden van een Baskische variant daarvan.

Het Amerikaanse handbal is door Ierse emigranten naar de Verenigde Staten gebracht. Het is de éénmuur variant van kaatsen, die vervolgens rond 2000 in West-Europa in opkomst is onder de verzamelnaam Wallball. De laatste jaren timmeren ook de Nederlandse, of eigenlijk de Friese, beoefenaars van Wallball behoorlijk aan de weg. Er is een lobby gaande om van Wallball uiteindelijk een Olympische sport te maken. Van alle kaatsvarianten is Wallball de enige balsport, die Olympische ambities mag koesteren, omdat deze in heel veel landen verdeeld over meerdere continenten wordt gespeeld.

In 1928 is de CIJB (Confédération Internationale du Jeu de Balle) opgericht, waarbij de KNKB is aangesloten. De CIJB organiseert internationale toernooien, die worden toegewezen aan één van de aangesloten landen De belangrijkste toernooien zijn het Europees kampioenschap eens in de twee jaar en het Wereldkampioenschap eens in de drie jaar. Ook voor de jeugd (tot 19 jaar) zijn er internationale toernooien. Tijdens deze toernooien worden drie spelvarianten gespeeld: het internationale spel, het Llargues en het Wallball. Tijdens het WK kan door het organiserende land nog een plaatselijke variant aan het toernooi worden toegevoegd.

Zo konden de Nederlandse heren èn dames tijdens het WK 2012 in eigen land een gouden WK-medaille winnen door de sterkste te zijn in het Friese spel. Dit WK was om nog meer redenen bijzonder. Het was het eerste WK waaraan ook dames deelnamen. Bovendien was Nederland nog nooit zo succesvol als op dit WK in eigen land. Er werden zoveel prijzen gewonnen, dat zowel de heren als de dames tot Algemeen Kampioen werden.

 

<<< Terug Naar Overzicht <<<

NL | Klavertje Vier & De Vier Wimpels

Door te scrollen ontdekt u meer media: foto, video en audio. U kunt deze tekst ook eerst laten voorlezen door hieronder op afspelen te klikken.

Het Klavertje Vier is een prijs voor mannelijke kaatsers die vier belangrijke en klassieke kaatspartijen hebben gewonnen: de PC, de Bondspartij, Jong Nederland en de Freulepartij. De prijs is ingesteld door de PC. De prijs is niet voor iedereen weggelegd. Dat komt mede doordat kaatsers andere goede kaatsers nodig hebben, die voor dezelfde vereniging uitkomen. Bij de PC kunnen kaatsers zelf kiezen met wie ze kaatsen. De andere partijen zijn afdelingspartijen, wedstrijden waarbij gekaatst wordt met kaatsers uit hetzelfde dorp of dezelfde stad. Een goede kaatser met minder goede leeftijdsgenoten binnen de vereniging maakt daarom een stuk minder kans.

Toch is het een belangrijke prijs. Binnen de kaatswereld zelfs een van de belangrijkste, al is het maar omdat er slechts dertien kaatsers zijn die het lukte om deze vier partijen op hun naam te schrijven. Ids Jousma was in 1920 de eerste winnaar. Hans Wassenaar in 2017 de laatste. Wassenaar verwoordde meteen na afloop van het winnen van de Bondspartij, en het Klavertje Vier, heel mooi het belang van de prijs voor de kaatsers: “Hier heb ik het allemaal voor gedaan, dat zat heel diep.” U vindt het Friestalige, emotionele moment hieronder.

Emotie bij Hans Wassenaar, de laatste winnaar het Klavertje Vier (foto: PERK Media)

Ids Jousma en Erik Seerden zijn van deze 13 degenen die het klavertje vier het snelst behaalden: vier jaar na het winnen van de Freule wonnen zij de Bondspartij en de PC. Ids Jousma had intussen de Jong Nederlandpartij gewonnen, Seerden won deze in hetzelfde jaar als de andere twee.

Dankzij de organisatie van de Ald Meierspartij in Hitzum, opgezet om het meisjeskaatsen te stimuleren, bestaat er nu ook een variant op het Klavertje Vier voor dames. Die heet De 4 Wimpels. De Ald Meierspartij is voor meisjes wat voor jongens de Freulepartij in Wommels is: de belangrijkste partij van het jaar. Voor De 4 Wimpels moet een kaatsster de Ald Meiers Partij winnen, de Jong Famme Partij, de Dames PC en de Bondspartij voor dames (door de kaatsbond ook wel het NK Dames genoemd).

Vier winnaars van de Vier Wimpels bij elkaar. Sjoukje Visser, Sjanet Wijnia, Fenna Zeinstra en Aukje van Kuiken (vlnr). De vijfde winnares, Manon Scheepstra, ontbreekt op deze foto (foto: PERK Media)

De 4 Wimpels zijn een stuk jonger dan het Klavertje Vier. Dat komt mede doordat de Jong Fammepartij (een partij voor junioren) pas in 2004 voor het eerst verkaatst werd. Daardoor zijn er slechts, of toch al, vijf kaatssters die De 4 Wimpels in bezit hebben. Beeldhouwer Hans Jouta van Ferwert, hij maakte ook het standbeeld van Johan Cruijff dat voor de Johan Cruijff Arena staat, maakte het ontwerp voor de prijs. Juwelier Auke Kramer uit Franeker maakte het eerste exemplaar.

 

<<< Terug Naar Overzicht <<<