ANBI-status Keatsmuseum

Aan de Stichting Exploitatie Kaatsmuseum en Stichting Collectie en Documentatie Kaatsmuseum is door de Belastingdienst de Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verleend. Een instelling is een ANBI als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als donateur aan het museum kunt u hierdoor gebruik maken van extra fiscale aftrekmogelijkheden.

ANBI

Giften

Alle giften, hoe bescheiden ook, zijn meer dan welkom. Het museum hoeft als ANBI-instelling geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt dus volledig ten goede aan het Keatsmuseum.

Het museum doet een beroep op particuliere en ondernemende weldoeners om via schenkingen, nalatenschappen en legaten bij te dragen aan de collectie en het inrichten van tentoonstellingen. Zo maken we het mogelijk dat de cultuurhistorie van het kaatsen geborgd is en blijft. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een schenking aan ons museum? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Arrangementen KeatsmuseumBelastingdienst

De Belastingdienst schrijft het volgende:
‘Bij giften aan een culturele ANBI mag u 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.’

Meer informatie is te vinden op de website van de belastingdienst. Klik hier! Maar uiteraard kunnen wij u ook informeren!