Kaatsgedichten

Al jaren verzamelt kaatsliefhebber Piet de Groot gedichten over het kaatsen. Iedere maand plaatsen wij een nieuw gedicht.

De gedichten zijn overgenomen in de spelling zoals die toen gewoon was, dus niet gecorrigeerd naar het
hedendaags gangbare Fries of Nederlands