Het Kaatsmuseum werkt geheel met vrijwilligers. Dankzij deze onmisbare groep gemotiveerde mensen is het museum in staat te functioneren. Onze vrijwilligers hebben belangstelling voor kaatsen en geschiedenis en vinden het plezierig om met mensen om te gaan. Het bestuur houdt zich met name bezig met het inrichten, instandhouden en exploiteren van het museum.

Samenstelling bestuur Keatsmuseum

Voorzitter

Bram Bonnema
E-mail: bonnema@keatsmuseum.frl

Secretaris

Ina Efdé-Feenstra
E-mail: efde@keatsmuseum.frl

Penningmeester

Theunis R. Piersma
E-mail: piersma@keatsmuseum.frl

Collectiebeheer en digitalisering

Eelco van den Akker
E-mail: vdakker@keatsmuseum.frl

PR en Communicatie

Carina Twerda
E-mail: twerda@keatsmuseum.frl

*De bestuursleden van het Keatsmuseum ontvangen geen vergoeding.

Vrijwilliger Marty Slager scant de foto’s voor het digitale archief

Andere vrijwilligers:

•Baliemedewerkers:  Zij verzorgen tijdens de openingstijden de ontvangst van bezoekers. Dat kan bijvoorbeeld  gaan om rondleidingen of het assisteren bij rondleidingen;

•Documentalisten: Zij werken in het documentatiecentrum en zorgen voor archiefbeheer van allerlei documentatie die met kaatsen verband houden(o.a. kaatslijsten, uitslagen, krantenartikelen, schenkingen en bruikleen documenten). Daarnaast verzamelt men o.a. foto’s, beschrijft de historie daarvan en is een grote taak weggelegd voor het digitaliseren van objecten en documenten.

•Facilitair beheer:  Zij voeren kleinere reparaties uit, verzorgen waar nodig schilderwerk en onderhouden de overige facilitaire voorzieningen zoals het schoonmaken van ons mooie museum.

Daarnaast beheren een paar vrijwilligers het archiefdepot en onderhouden de zichtbare collectie in het museum.