Door te scrollen ontdekt u meer media: foto, video en audio. U kunt deze tekst ook eerst laten voorlezen door hieronder op afspelen te klikken.

Het Klavertje Vier is een prijs voor mannelijke kaatsers die vier belangrijke en klassieke kaatspartijen hebben gewonnen: de PC, de Bondspartij, Jong Nederland en de Freulepartij. De prijs is ingesteld door de PC. De prijs is niet voor iedereen weggelegd. Dat komt mede doordat kaatsers andere goede kaatsers nodig hebben, die voor dezelfde vereniging uitkomen. Bij de PC kunnen kaatsers zelf kiezen met wie ze kaatsen. De andere partijen zijn afdelingspartijen, wedstrijden waarbij gekaatst wordt met kaatsers uit hetzelfde dorp of dezelfde stad. Een goede kaatser met minder goede leeftijdsgenoten binnen de vereniging maakt daarom een stuk minder kans.

Toch is het een belangrijke prijs. Binnen de kaatswereld zelfs een van de belangrijkste, al is het maar omdat er slechts dertien kaatsers zijn die het lukte om deze vier partijen op hun naam te schrijven. Ids Jousma was in 1920 de eerste winnaar. Hans Wassenaar in 2017 de laatste. Wassenaar verwoordde meteen na afloop van het winnen van de Bondspartij, en het Klavertje Vier, heel mooi het belang van de prijs voor de kaatsers: “Hier heb ik het allemaal voor gedaan, dat zat heel diep.” U vindt het Friestalige, emotionele moment hieronder.

Emoties bij Hans Wassenaar, de laatste winnaar van het Klavertje Vier (foto: PERK Media)

Ids Jousma en Erik Seerden zijn van deze 13 degenen die het klavertje vier het snelst behaalden: vier jaar na het winnen van de Freule wonnen zij de Bondspartij en de PC. Ids Jousma had intussen de Jong Nederlandpartij gewonnen, Seerden won deze in hetzelfde jaar als de andere twee.

Dankzij de organisatie van de Ald Meierspartij in Hitzum, opgezet om het meisjeskaatsen te stimuleren, bestaat er nu ook een variant op het Klavertje Vier voor dames. Die heet De 4 Wimpels. De Ald Meierspartij is voor meisjes wat voor jongens de Freulepartij in Wommels is: de belangrijkste partij van het jaar. Voor De 4 Wimpels moet een kaatsster de Ald Meiers Partij winnen, de Jong Famme Partij, de Dames PC en de Bondspartij voor dames (door de kaatsbond ook wel het NK Dames genoemd).

Vier winnaars van de Vier Wimpels bij elkaar. Sjoukje Visser, Sjanet Wijnia, Fenna Zeinstra en Aukje van Kuiken (vlnr). De vijfde winnares, Manon Scheepstra, ontbreekt op deze foto (foto: PERK Media)

De 4 Wimpels zijn een stuk jonger dan het Klavertje Vier. Dat komt mede doordat de Jong Fammepartij (een partij voor junioren) pas in 2004 voor het eerst verkaatst werd. Daardoor zijn er slechts, of toch al, vijf kaatssters die De 4 Wimpels in bezit hebben. Beeldhouwer Hans Jouta van Ferwert, hij maakte ook het standbeeld van Johan Cruijff dat voor de Johan Cruijff Arena staat, maakte het ontwerp voor de prijs. Juwelier Auke Kramer uit Franeker maakte het eerste exemplaar.

 

<<< Terug Naar Overzicht <<<