Door te scrollen ontdekt u meer media: foto, video en audio. U kunt deze tekst ook eerst laten voorlezen door hieronder op afspelen te klikken.

Wanneer een kaatser voor het eerst een bloemenkrans kreeg, is onduidelijk. Zeker is, dat het in het laatst van de negentiende eeuw al gebeurde. En waarom? Misschien is het een symbolische verwijzing naar de olijfkrans, die atleten kregen bij Olympische Spelen in de Klassieke Oudheid. Voor Friese kaatsers is de krans vaak belangrijker dan elke andere prijs, die aan winst verbonden is.

De kransen bij de Frouljus PC behoren elk seizoen tot de meest uitbundige exemplaren (foto: PERK Media)

Heel soms worden kransen geschonken aan vrienden of anderen. Dan is er altijd sprake van bijzondere omstandigheden. De krans gaat dan naar een ernstig ziek familielid of wordt soms op het graf van een dierbare achtergelaten. De krans staat dan symbool voor een belangrijke vriendschap of een grote genegenheid, die de kaatser voor iemand voelt.

2009: Marleen Bergma hangt haar eerste gewonnen krans aan het standbeeld van haar opa Hotze Schuil (foto: Walter Bergsma)

De krans is zichtbaar bij de prijsuitreiking en later aan de gevel van het huis van de kaatser. Het zegt zoveel als… Hier woont een kaatser die een hoofdprijs gewonnen heeft. Hoe meer kransen er hangen, hoe duidelijker de boodschap. Ze blijven het hele seizoen hangen. Aan het begin van het nieuwe jaar begint iedereen weer op nul.

De gevel van Durk de Haan uit Pingjum, aan het eind van het seizoen 1981. Er hangen 25 kransen aan de gevel

In vroeger tijden had de bloemenkrans soms ook een andere boodschap. De beroemde kaatser Jan Reitsma Sr uit Pingjum ging vanuit zijn dorp lopend naar wedstrijden en ook lopend weer terug. Passeerde hij na een gewonnen partij ’s avonds laat het huis van zijn verloofde, dan legde hij een tulp in de heg. Zij wist dan de volgende ochtend, dat haar Jan gewonnen had. Het leverde hem in het dorp de bijnaam Jan Tulp op.

Jan Reitsma, senior, in 1902 als winnaar van de Bondswedstrijd in Wommels

Nog steeds is de krans, meer nog dan een envelop met geld, het hoogst haalbare. Kaatsers gaan niet meer, zoals Jan Tulp, lopend naar huis. Maar kaatsers verzekeren ons ook nu nog… Tegen de geur van de bloemenkrans op de achterbank van de auto kan geen enkele prijs op.

 

<<< Terug Naar Overzicht <<<