Artikelen door

VERKOOP LANDKAARTEN PC BEGINT ZATERDAG

Het is gebruikelijk, dat de verkoop van landkaarten (staanplaatsen) voor de de PC alleen op de wedstrijddag verkocht worden. Daarin komt dit jaar verandering. Het leek de PC een goed idee om landkaarten voor de eerstvolgende editie op woensdag 31 juli (ook) via het Keatsmuseum te kopen. Het bestuur heeft van het museum heeft hier […]

Freulehorloge met nare bijsmaak

Op de PC-torens staat: “Hjir is it keatsen, hjir rekket de bal it hert”. Op de wand achter de balie van het Keatsmuseum staat daar de parafrase: “Hjir is it ferhaal, it ferhaal fan it keatsen”. Beide treffende slogans zijn van de dichteres Baukje Wytsma. Die kernachtige zegswijze is van toepassing op eigenlijk alle kaatsprijzen […]

171e PC in halve dag uitverkocht

Vier uren duurde het en toen waren alle bank- en tribunekaarten voor de 171e PC verkocht. De PC is hoofdzakelijk tevreden zijn over de gang van zaken, maar noemt het uitvoeren van duizenden transacties in zo’n korte tijd wel “een uitdaging”. Het is voor de eerste keer in tien jaar tijd, dat alle kaarten op […]

Voorverkoop 171e PC in heropend Keatsmuseum

Er is hard gewerkt om de PC-kaartverkoop op zaterdag 4 mei in het Keatsmuseum door te laten gaan. Dat leek even twijfelachtig door de plofkraak op 26 april en de veiligheid in het museum. Het bestuur constateert, dat het door het harde werk van veel partijen veilig is om naar het museum te komen. Dat […]

Keatsmuseum slachtoffer van plofkraak. Museum gesloten

De binnenstad van Franeker werd in de vroege ochtend van vrijdag 26 april opgeschrikt door een explosie. Al snel bleek dat criminelen een plofkraak pleegden op de geldautomaat in de muur van het Keatsmuseum. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) en de recherche hadden urenlang werk voordat bestuursleden van het museum naar binnen mochten om de schade […]

Jan Seerden stopt na 40 jaar als vrijwilliger bij Keatsmuseum

Vrijwilligers en bestuursleden van het  Keatsmuseum in Franeker hebben donderdag afscheid genomen van Jan Seerden als vrijwilliger bij het Keatsmuseum. Ook was de directeur van de KNKB, Dirk Jan van der Woud, aanwezig.  Het Keatsmuseum heeft veel  aan Jan Seerden te danken voor de  bijna veertig jaar die hij aan het museum verbonden was. Collega […]

Kaatsgedicht | It Sjûwkelân 1893

Wijze:Mijn Victoria. It Sjûwkelân 1893 Kom, lit ús nou ris mei ’n oar sjonge, Nou ’t fjirtich jierren is forlyn, Dat hjir to Frjêntsjer yn ‘e merke, De keatsparty al het bestien. Yn trijenfyftich, sa ’t wy witte, Kaem hjir de saek foar goed ta stân, En jier op jier is ’t hjir nou keatsen, […]

Kaatsgedicht | Frjeantsjerter Keatspartij.1868

Het betreft hier een gedicht dat als allereerste werd opgenomen in de Franeker Courant, volgens hun eigen zeggen. De gedichten zijn overgenomen in de spelling zoals die toen gewoon was, dus niet gecorrigeerd naar het hedendaags gangbare Fries of Nederlands. De schrijver van destijds wordt niet vermeld. Frjeantsjerter Keatspartij.1868 Jowt, Friesen,Leauw’ ter draverij, Of Harns of Snitser sîlparty, Jimme […]

Wisseltentoonstelling Taeke Triemstra in Keatsmuseum

Toen kaatser Piet Jetze Faber de koppositie veroverde in het Kaatsklassement Aller Tijden dachten velen, dat zijn record (885 punten) voor de eeuwigheid zou zijn. Niets bleek minder waar. Op de Rengersdag in Leeuwarden in 2023 streefde Taeke Triemstra uit Sint Jacobiparochie hem voorbij. De teller staat inmiddels op 898 en ook volgend jaar staat […]