Artikelen door

De houten Oldehove van Jacob P. Dijkstra

De reis van dit bijzondere voorwerp begon in Friesland op de kaatsvelden. Begin 1900 werd in Leeuwarden namelijk een nieuwe prijs verkaatst: de houten Oldehove. Ideaal voor een wedstrijd gehouden in de stad waarin de Oldehove, een welbekende scheefstaande toren, een belangrijk aandeel in de geschiedenis heeft. De houten Oldehove kwam in het jaar 1919 […]

Hotze Schuil

De lange. De keizer onder de kaatskoningen. Uitgeroepen tot kaatser van de 20eeeuw en erkent als één van de beste kaatsers van Europa, begon Hotze Schuil zijn reeks successen in 1942. Dertig jaar lang vocht deze kaatser op de kaatsvelden op zowel nationaal en internationaal niveau.

Piet Jetze Faber

Al meer dan twintig jaar staat Piet Jetze Faber bovenaan in het puntenklassement allertijden van het kaatsen. Atletisch, watervlug en sportief: hij is legendarisch en wordt niet zonder reden tot ‘de keninklike keatser’ benoemd. Piet Jetze Faber kaatste op het hoogste niveau en won vele koningschappen in zijn twintigjarig durende kaatscarrière.

Reis van het kaatsen

Het is circa 1180. In een klein klooster in Frankrijk komt een groep monniken op de binnenplaats, de kloosterhof, bij elkaar. Ze maken twee partijen en de serverende partij gaat de uitdaging aan. Eén van de spelers brengt de bal via het schuine dak in het spel en het is los. Beide partijen proberen de […]

Kaartverkoop voor PC 2021 voorlopig uitgesteld

De kaartverkoop voor de 168e PC, die voor 4 augustus 2021 op de agenda staat, is uitgesteld. Normaal gesproken begint de voorverkoop op de eerste zaterdag van mei. De PC laat weten dat het momenteel nog niet duidelijk is hoeveel publiek bij de PC in Franeker mag komen dit jaar. Tribunebouw en daarmee ook de […]

Frans Dijkstra Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Oud-bestuurslid van het Keatsmuseum Frans Dijkstra is maandag 26 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De 73-jarige Frans Dijkstra uit Bitgum was van 2011 tot 2019 secretaris van ons museum. Ook was hij coördinator van de vrijwilligers en hield hij zich bezig met de marketing en communicatie. Frans Dijkstra is een […]

Eerste exemplaar De Keatsfreon voor Stienser Freulewinnaars

Het eerste exemplaar van De Keatsfreon 2021 is vrijdagmiddag in Stiens uitgereikt aan Jan Bilstra (82) en Jappie van Dijk (81). Samen met hun maat Günther Römer wonnen zij in 1955 namens Stiens de Freulepartij in Wommels. In De Keatsfreon – de jaarlijkse uitgave van het Keatsmuseum – blikken Bilstra en Van Dijk uitgebreid terug […]

Schenking uit de familie Van Dijk uit Harlingen

‘Nou seun, jim mutte maar us langs komme, want ik hè hier nog lepels die myn fader wonnen het en dy kin jim wel krije.’ Aan het woord is Wiebe van Dijk, bekend van muzikale optredens en andere spraakmakende activiteiten in Harlingen en omstreken. Minder bekend is dat de vader van Wiebe een zeer verdienstelijk […]

Keatsmuseum krijgt freulehorloge uit 1905

‘Us heit wie tige grutsk op it freulehorloazje dat hy oerkrigen hie fan syn heit. Yn 2005, doe’t it 100 jier lyn wie dat syn heit de Freulepartij wûn, hat er it horloazje noch troch juwelier Kramer meitsje litten, want it rûn net mear. Hy woe it perfoarst drage op de Freulepartij fan dat jier. […]

Keatsmuseum speelt belangrijke rol in familiereünie Ids Jousma

Toeval speelt in het leven soms een bepalende rol. En dat was vrijdagmiddag 4 september het geval voor een drietal bezoekers aan het Keatsmuseum. Het was een echtpaar met zoon (hun dochter was afwezig) die in verband met de coronacrisis in Friesland met vakantie waren. De vrouw herinnerde zich dat ze in haar jeugd vaak […]