Wally Brouwer brengt CFK bestuursarchief naar Keatsmuseum

Wally Brouwer bracht onlangs het door hem geïnventariseerde bestuursarchief van de CFK naar het Keatsmuseum. Daarmee was voor hem de CFK-cirkel rond. Zijn grootvader Sierk Brouwer was in 1934 één van de oprichters van de CFK. Wally was zelf vanaf 1985 secretaris in het HB van de CFK en in die hoedanigheid in 1994 mede verantwoordelijk voor de fusie met de KNKB. Daarna was hij nog jarenlang HB-lid van de KNKB. Met de overdracht van het CFK-archief viel een last van zijn schouders. Want het selecteren, ordenen en beschrijven van al die verslagen en andere documenten nam meer tijd in beslag dan gedacht.

 

CFK bestuursarchief

Bij de overdracht werd ook stilgestaan bij de gedachte waar al die verenigingsarchieven van de CFK zouden zijn gebleven? Een groot aantal zullen waarschijnlijk zijn gecombineerd met de archieven van de KNKB vereniging waarmee ter plaatse is gefuseerd. Maar er waren ook verenigingen die zijn opgedoekt.

Zou dat bestuursarchief met verenigingsmaterialen nog ergens op zolder liggen? Volg in dat geval het voorbeeld van Wally Brouwer en breng dit naar het Keatsmuseum. Wij bewaren uw kaatsverhalen voor de toekomst.