Bezoek van Museum Martena en Planetarium

We zijn blij met de samenwerking met Museum Martena en het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium. Deze week kwamen de vrijwilligers van beide Franeker musea onze tentoonstelling VAN PARIJS TOT PYEONGCHANG bekijken (dit kan nog tot en met 13 november!)

Museum zondag 26 september 2021 geopend

Veel kaatsliefhebbers zitten op zaterdag en zondag op het kaatsveld. Hierdoor kunnen zij in het weekend niet een bezoek brengen aan ons museum. Speciaal voor die mensen openen wij zondag 26 september de deur om 13:00 uur. We zijn die dag geopend tot 17:00 uur.

Abonnement De Keatsfreon

De Keatsfreon is een must voor iedere kaatsliefhebber! Al dertig jaar lang schrijft De Keatsfreon met liefde over het kaatsen, de sport die in ons hart zit! Voor maar € 15,- per jaar ontvangt u De Keatsfreon, een boekwerk van ruim 60 pagina’s, boordevol kaatsverhalen en actiefoto’s.

Als lezer kunt u rekenen op interessante portretten van kaatsers, verenigingen en vrijwilligers uit het verre verleden, het heden en alles wat daar tussenin zit.

Met een abonnement wordt u automatisch ‘Vriend van het Keatsmuseum’. Als trouwe lezer van De Keatsfreon steunt u het Keatsmuseum en heeft u bovendien gratis toegang tot het museum!
Word abonnee en meld u aan bij Lammert Leeuwen, ledenadministrateur van ‘De Vrienden van het Kaatsmuseum’: l.leeuwen@home.nl.

De Keatsfreon:
● Ruim 60 pagina’s kaatsverhalen en foto’s
● Gratis toegang tot het Keatsmuseum
● € 15,- per jaar

Redactie

De redactie van De Keatsfreon wordt gevormd door:

  • Erik Lourens
  • Anneke Westra
  • Bouke Poelsma
  • Suwarda Vis

De redactieleden kunnen rekenen op een trouwe ploeg van auteurs en fotografen, die bijdragen aan de totstandkoming van De Keatsfreon! De opbrengst van De Keatsfreon komt ten goede aan het Keatsmuseum in Franeker.

Twijfelt u nog en wilt u daarom eerst een ‘proefexemplaar’ van de Keatsfreon ontvangen? Via Lammert Leeuwen (l.leeuwen@home.nl) is nog een beperkt aantal exemplaren van eerdere jaargangen beschikbaar.

Wally Brouwer brengt CFK bestuursarchief naar Keatsmuseum

Wally Brouwer bracht onlangs het door hem geïnventariseerde bestuursarchief van de CFK naar het Keatsmuseum. Daarmee was voor hem de CFK-cirkel rond. Zijn grootvader Sierk Brouwer was in 1934 één van de oprichters van de CFK. Wally was zelf vanaf 1985 secretaris in het HB van de CFK en in die hoedanigheid in 1994 mede verantwoordelijk voor de fusie met de KNKB. Daarna was hij nog jarenlang HB-lid van de KNKB. Met de overdracht van het CFK-archief viel een last van zijn schouders. Want het selecteren, ordenen en beschrijven van al die verslagen en andere documenten nam meer tijd in beslag dan gedacht.

 

CFK bestuursarchief

Bij de overdracht werd ook stilgestaan bij de gedachte waar al die verenigingsarchieven van de CFK zouden zijn gebleven? Een groot aantal zullen waarschijnlijk zijn gecombineerd met de archieven van de KNKB vereniging waarmee ter plaatse is gefuseerd. Maar er waren ook verenigingen die zijn opgedoekt.

Zou dat bestuursarchief met verenigingsmaterialen nog ergens op zolder liggen? Volg in dat geval het voorbeeld van Wally Brouwer en breng dit naar het Keatsmuseum. Wij bewaren uw kaatsverhalen voor de toekomst.

Win mooie prijzen met onze kleurwedstrijd

Dit jaar hebben we een Olympische tentoonstelling in ons museum. Aart Cornelissen uit Makkum  heeft een speciale kleurplaat voor ons gemaakt waarbij Friese Olympische sporticonen door de vijf Olympische ringen aan het ‘baltsjeferdriuwen’ zijn met jeugdkaatsers.

Print de kleurplaat uit en kleur hem zo mooi mogelijk in. Zet op de achterkant je naam, geboortejaar en telefoonnummer of e-mailadres en lever hem in bij een bezoek aan het Kaatsmuseum. Vergeet je gegevens vooral niet op te schrijven, want we hebben mooie prijzen.

De kleurplaat vind je onder de link!

kleurplaat kaatsen Olympische Spelen A4

Kaatsclinics op donderdagmiddag in zomervakantie

Tijdens de schoolvakantieweken in de zomer organiseert het Kaatsmuseum op donderdagmiddag een kaatsclinic. Je kunt je individueel hiervoor inschrijven.

De eerste op donderdag 15 juli en de laatste op donderdag 2 september.

Kosten: € 25,00.

Voor eventuele vragen: tel. 06-53149949.

(tekst gaat verder onder de foto)

Programma clinic:

Om 13.00 uur aanmelden bij de balie van het Kaatsmuseum.
Van 13.00 – 14.00 uur een bezoek aan het Kaatsmuseum.
Vanaf 14.00 de kaatsclinic op het nabijgelegen It Sjûkelân of rond de PC op een ander sportveld.

Sportieve kledij is aan te bevelen, voetbalschoenen zijn niet toegestaan op It Sjûkelân en voor het
verdere materiaal wordt door ons gezorgd.

De trainers: Janny Yntema en Henk Haar.

Koningsbal PC

Kaatsmuseum PC-dag alleen open voor PC-publiek

Het Keatsmuseum in Franeker is woensdag 4 augustus, de dag van de PC, alleen open voor PC-bezoekers. Vanwege de corona-maatregelen verloopt de PC dit jaar anders dan anders. Zo is er geen pré-PC en is het terrein op en rond het Sjukelân alleen toegankelijk voor publiek dat vooraf een toegangsbewijs heeft gekocht. Omdat het museum in de evenementenzone staat, kunnen alleen mensen met een toegangskaart voor de PC die dag een kaartje kopen voor het Keatsmuseum. Wel is het museum op de PC-dag langer open, namelijk van 9:30 tot 17:00 uur. Iedere aanwezige van de PC moet met een zogenaamd coronatoegangsbewijs aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen corona óf recent negatief getest zijn. Hierdoor kan op It Sjûkelân de anderhalvemeter-maatregel komen te vervallen. Het Keatsmuseum is in juli en augustus ook op zondag open van 13:00 en 17:00 uur.

Minister Tamara van Ark in Keatsmuseum

Minister Tamara van Ark van sport heeft zaterdag 24 juli een informeel bezoek gebracht aan ons kaatsmuseum. De minister was die dag met haar man op bezoek bij Commissaris van de koning Arno Brok die vlakbij het museum woont. De gasten kregen een rondleiding en uitleg van het kaatsspel van bestuursleden Bram Bonnema, Theunis Piersma en Carina Twerda. De minister reageerde erg enthousiast en was erg geïnteresseerd in onze Friese sport, maar ook in het wallball. Ze beloofde zeker eens terug te komen om een clinic te volgen.
Tamara van Ark

Tamara van Ark

PC zet ‘QR-code-hulpbrigade’ in. Keatsmuseum helpt!

De kaartverkoop voor de laatste kaarten voor de PC in Franeker is begonnen. De organisatie hoopt nog steeds dat het kaatsevenement kan doorgaan. Om mensen veilig binnen te krijgen met een coronabewijs is er zelfs een ‘QR-code-hulpbrigade’ opgezet.

Inloopmiddag

Voor de veiligheid moeten mensen met een QR-code aan kunnen tonen dat ze veilig zijn en geen coronavirus hebben. Maar dat heeft nog wel wat voeten in de aarde, zegt voorzitter Ids Hellinga. “De realiteit is dat er in de afgelopen weken veel mensen bij ons zijn gekomen om te vragen hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen.”

Daarom heeft de PC een inloopmiddag in het Kaatsmuseum, volgende week vrijdag (23 juli) van 15.00 tot 17.00 uur. “Dan zal er een aantal mensen met een laptop zitten die mensen kunnen helpen om een QR-code op een telefoon of op papier te krijgen. Wij hebben het de QR-code-hulpbrigade genoemd.”

Meer werk

Volgens bouwmeester Theunis Bakker van de PC komt er nog heel wat bij de organisatie kijken. “We hadden normaliter alleen wat hekken rondom het Sjûkelân. Maar nu is het hele gebied daaromheen een groot evenemententerrein. Dus dat moeten we afsluiten, maar wel zo dat de mensen die er wonen nog wel thuis kunnen komen.”

Ook wat het eten en drinken betreft moet er wel wat veranderen. “We hebben afgelopen vrijdag te horen gekregen dat we allemaal moeten zitten. Dat is nog wel een ding, want mensen moeten dus ook zitten als ze willen eten en drinken”, zegt Bakker.

PC kaarten snel uitverkocht

Zaterdag 10 juli konden de kaatsliefhebbers PC-kaarten kopen aan de balie van het Keatsmuseum. De rij kaatsliefhebbers stond al vroeg op de stoep van het Keatsmuseum. Doordat er dit jaar 4500 kaarten minder verkocht konden worden a.g.v. de coronamaatregelen waren de kaarten al vrij spoedig uitverkocht.