Foto LC

De geschiedenis van de Koningsbal van de PC

Onder het tentdoek, afwachtend op de laatste stralen zonlicht waarin hij, als voorzitter van de PC, de nieuwe koning gaat kronen. In de ooghoeken van elke persoon op It Sjûkelân kunnen ze de zilveren koningsbal onder de koepel zien wiegen in de wind. Acht-en-veertig spelers; zestien parturen die één doel hebben vanaf het begin van de dag: de PC winnen en uitgekozen worden als koning. En nu is het moment om de naam van de nieuwe koning bekend te maken.

1883: van een koning voor een koning

Hoewel er al vanaf de 17e eeuw werd gekaatst om zilveren (soms zelfs gouden) ballen, is er nog niet eerder zo’n belangrijke prijs geweest als de PC-koningsbal. De kroon onder de prijzen voor de beste speler van de PC; de belangrijkste, jaarlijkse kaatswedstrijd. In 1883 werd deze zilveren bal geschonken aan de Permanente Commissie door de toenmalige Commissaris des Konings. Indirect van een koning voor een koning dus!

De Koningsbal, gegraveerd met het Van Harinxma familiewapen, Jacobus van Loon z’n gedicht en een afbeelding van het ‘Franeker Kaatsen’ gebaseerd op een tekening uit 1881, heeft ondertussen onschatbare, sentimentele waarde. Tientallen helden hebben deze in hun handen gehad, nadat zij de PC hadden gewonnen en waren verkozen als koning.

Koningsbal PC

Op reis, elk jaar weer

Tot de volgende editie op de vijfde woensdag na 30 juni is de PC-koningsbal in de handen van de koning. Van hand tot hand gedragen door verschillende mannen in heel Friesland. Elk hun eigen verhaal dat mee wordt genomen naar de PC waar de bal wordt overgedragen naar de volgende koning. En dat gebeurt niet onopgemerkt.

Na de receptie stapt de regerend PC-koning met zijn twee partuurgenoten in de open koets om naar It Sjûkelân gereden te worden. Op het veld neemt hij afscheid van de zilveren koningsbal door deze aan de voorzitter van de PC te overhandigen. De bal wordt vervolgens opgehangen in de PC-koepel, waar iedereen het kan zien.

De kroning: het grootst bewaarde geheim

Ooit hebben zij ook op het kaatsveld gestaan en net als honderden andere mensen zijn zij aanwezig op It Sjûkelân voor de wedstrijd der wedstrijden. Maar drie onder hen, drie oud-kaatsers, dragen een geheim mee. Een opslager, een voorinse en een achterinse zijn verkozen door de commissie om uit de winnende partuur de koning te kiezen. Elk jaar opnieuw is dit het best bewaarde geheim van de PC.

PC-bal

Op de PC-dag draagt de kaatskoning de koningsbal over aan de Permanente Commissie. Slechts enkele uren hangt het zilver onder het tentdoek, wachtend op het belangrijkste moment van de PC: een winnaar kronen tot koning. Een kroon die opnieuw verhalen mee gaat brengen tot de volgende editie.