Gouden horloge

Gouden horloge met ketting

Het is 1908. Een jongenspartuur uit Achlum staat op het kaatsveld in Wommels. Twee van hen hebben hier eerder gestaan. Twee van hen hebben de finale al één keer gewonnen en opnieuw staan ze met hun nieuwe partuurgenoot tegenover een andere finalist. De eindpartij voor goud en zilver. De Achlumers tegen Witmarsumers; een niet al te bijzondere partij, maar wel een bijzondere overwinning. De twee jongens van het partuur uit Achlum winnen als eersten en als enigen voor de tweede keer de Freulepartij.

Freulepartij

De Freulepartij is de belangrijkste kaatswedstrijd voor jongens van 14 tot en met 16 jaar. Deze wedstrijd is voor het eerst verkaatst in 1903 door toedoen Freule Clara Jacoba baronesse De Vos van Steenwijk, een bijzondere vrouw die begaan was met de inwoners van Wommels. Met name de minderbedeelden van de bevolking. Met haar belangstelling voor kaatsen besloot zij samen met Meester Oepke Hiemstra een jongenspartij te organiseren waarbij zij geld beschikbaar stelde voor de prijzen: gouden, zilveren en nikkelen horloges.

1907 en 1908: Historische overwinningen

Julius Alkema en Hylke Rollingswier waren twee kaatsers uit Achlum die in de jaren 1907 en 1908 mee hebben gedaan aan de Freulepartij. In 1907 met Fokke de Jong en in 1908 met Ulrich Donia. Beide jaren nam partuur Achlum de overwinning en het goud mee naar huis. Er zijn niet veel jaren om als jongen van 14 tot en met 16 jaar aan de Freulepartij mee te doen, maar Julius Alkema en Hylke Rollingswier krijgen het voor elkaar om als eersten en als enigen twee keer de Freulepartij te winnen. In de jaren daarna werd er namelijk een regel toegevoegd aan het reglement.

Het bijzondere goud

Deze nieuwe regel maakte de overwinningen van de twee jongens uit Achlum alleen maar meer bijzonder. In 1909 werd deze ingevoerd: als een speler de Freulepartij één keer gewonnen heeft, mag deze hierna niet meer meedoen.

Julius Alkema en Hylke Rollingswier kregen de gouden horloges bij hun eerste overwinning in 1907, maar kregen geen horloges bij hun tweede overwinning. In plaats daarvan kregen zij voor hun horloges een bijpassende, gouden ketting.

Het gouden horloge met gouden ketting van Hylke Rollingswier hangt nu achter het glas in het Keatsmuseum, want zo’n bijzondere prijs heeft geschiedenis geschreven.

BRONNEN

•   De Freulepartij
•   Kaatshistorie
•   NDC Mediagroep
•   NDC Mediagroep