Organisatie

Het algemeen bestuur van het Keatsmuseum behartigt twee stichtingen.
Dat zijn:
ANBI Stichting Exploitatie Kaatsmuseum
Adres: Voorstraat 76, 8801 LE  Franeker
Doelststelling: het exploiteren van het Keatsmuseum
Fiscaal nummer: 8507.11.691

ANBI Stichting Collectie en Documentatie Kaatsmuseum
Adres: Voorstraat 76, 8801 LE  Franeker
Doelstelling: het verzamelen, beheren en presenteren van de collectie
Fiscaal nummer; 8507.09.064

Bestuur
De heer B. Bonnema- Franeker (voorzitter)
De heer F. Dijkstra- Bitgum (secretaris)
De heer Th.R. Piersma - Witmarsum (penningmeester)
De heer T. Kuipers - Mantgum (museale zaken)
De heer P. van Duinen- Franeker (gebouwenbeheer)

De organisatie is een pure vrijwilligersorganisatie en er zijn dus geen betaalde krachten en 
de bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegeld.