Vrijwilligers maken het Keatsmuseum

Een team van zestig enthousiaste vrijwilligers zet zich in om bezoekers van het Keatsmuseum een onvergetelijke ervaring te bezorgen. Naast ons fysieke museum beheren wij ook een enorme digitale collectie van kaatsfoto’s, kaatsprijzen, krantenknipsels en andere attributen die met de kaatssport te maken hebben.
.

Samenstelling bestuur Keatsmuseum

Voorzitter: Bram Bonnema; e-mail: bonnema@keatsmuseum.frl
Secretaris: Ina Efdé-Feenstra; e-mail info@keatsmuseum.frl
Penningmeester: Theunis R. Piersma; E-mail: piersma@keatsmuseum.frl
Collectiebeheer en ICT: Eelco van den Akker vdakker@keatsmuseum.frl
PR en communicatie: Carina Twerda twerda@keatsmuseum.frl

De bestuursleden van het Keatsmuseum ontvangen geen vergoeding.

 

Aan de Stichting Exploitatie Kaatsmuseum en Stichting Collectie en Documentatie Kaatsmuseum is door de Belastingdienst de Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verleend. Alle giften, hoe bescheiden ook, zijn meer dan welkom. Het museum hoeft als ANBI-instelling geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt dus volledig ten goede aan het keatsmuseum!

Het museum doet een beroep op particuliere en ondernemende weldoeners om via schenkingen, nalatenschappen en legaten bij te dragen aan de collectie en het inrichten van tentoonstellingen. Zo maken we het mogelijk dat de cultuurhistorie van het kaatsen geborgd is en blijft. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een schenking aan ons museum? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Stichtingen

Het algemeen bestuur van het Keatsmuseum behartigt twee stichtingen.
Dat zijn:
ANBI Stichting Exploitatie Kaatsmuseum
Adres: Voorstraat 76, 8801 LE  Franeker
Doelststelling: het exploiteren van het Keatsmuseum
Fiscaal nummer: 8507.11.691

Meer informatie over de Stichting Exploitatie Kaatsmuseum

ANBI Stichting Collectie en Documentatie Kaatsmuseum
Adres: Voorstraat 76, 8801 LE  Franeker
Doelstelling: het verzamelen, beheren en presenteren van de collectie
Fiscaal nummer; 8507.09.064

Meer informatie over de Stichting Collectie en Documentatie Kaatsmuseum