Aan de Stichting Exploitatie Kaatsmuseum en Stichting Collectie en Documentatie Kaatsmuseum is door de Belastingdienst de Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verleend. Alle giften, hoe bescheiden ook, zijn meer dan welkom. Het museum hoeft als ANBI-instelling geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt dus volledig ten goede aan het keatsmuseum!

Het museum doet een beroep op particuliere en ondernemende weldoeners om via schenkingen, nalatenschappen en legaten bij te dragen aan de collectie en het inrichten van tentoonstellingen. Zo maken we het mogelijk dat de cultuurhistorie van het kaatsen geborgd is en blijft. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een schenking aan ons museum? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Stichtingen

Het algemeen bestuur van het Keatsmuseum behartigt twee stichtingen.
Dat zijn:
ANBI Stichting Exploitatie Kaatsmuseum
Adres: Voorstraat 76, 8801 LE  Franeker
Doelststelling: het exploiteren van het Keatsmuseum
Fiscaal nummer: 8507.11.691

ANBI Stichting Collectie en Documentatie Kaatsmuseum
Adres: Voorstraat 76, 8801 LE  Franeker
Doelstelling: het verzamelen, beheren en presenteren van de collectie
Fiscaal nummer; 8507.09.064

Bestuur Keatsmuseum

De heer Bram Bonnema uit Franeker (Voorzitter)
Mevr. Ina Efdé-Feenstra uit Franeker (Secretaris)
De heer Theunis R. Piersma  uit Witmarsum (Penningmeester)
De heer Theo Kuipers  uit Mantgum (Museale zaken)
Mevr. Carina Twerda uit Bitgum ( PR en Communicatie)

De bestuursleden van het Keatsmuseum ontvangen geen vergoeding.