Schenking uit de familie Van Dijk uit Harlingen

‘Nou seun, jim mutte maar us langs komme, want ik hè hier nog lepels die myn fader wonnen het en dy kin jim wel krije.’ Aan het woord is Wiebe van Dijk, bekend van muzikale optredens en andere spraakmakende activiteiten in Harlingen en omstreken. Minder bekend is dat de vader van Wiebe een zeer verdienstelijk kaatser is geweest. Hij kaatste tussen 1930 en 1940 en behaalde met 196 punten een respectabel aantal. Van Dijk was, evenals veel andere kaatsers uit de Friese havenstad, een publiekskaatser. Hoe belangrijker de partij en hoe meer volk langs de lijnen des te beter hij was.

Zijn eerste belangrijke overwinning was die op de Bondspartij in 1931. Het was de eerste keer dat hij in het afdelingspartuur mocht meespelen. Met de gelouterde spelers Klaas de Jager en Pieter Helfrich won hij direct de eerste prijs. In de jaren daarna ging het op en af maar in 1937 was hij dicht bij een overwinning op de PC. Hij moest het met zijn maten Taede Zijlstra en Jan van der Lei afleggen tegen Klaas Kuiken, Dooitzen de Bildt en Sjouke Helfrich. Het was de PC, waarop Kuiken na een busongeluk in de vroege morgen met zijn hoofd in het verband uiteindelijk de krans om zijn nek kreeg.

Daarna zou Van Dijk nog tweemaal een 3e prijs winnen op de PC en eenmaal een 4e prijs. Van de lepels is bekend dat de linkse is gewonnen op de Oldehovepartij. Waar de rechtse lepel vandaan komt is helaas (nog) onbekend. We gaan er onderzoek naar doen en wellicht kunnen we daar binnenkort iets meer over vertellen.

Wiebe kwam ook nog aanzetten met een bijzondere prijs die gewonnen was door zijn broer Bennie. Daarover later meer.