Geschiedenis

Het Keatsmuseum is in 1972 opgericht en is daarmee het oudste sportmuseum in Nederland.
 De collectie van de Franeker kastelein Schelte Dijkstra was o.m. de basis om te gaan starten met het initiatief voor de oprichting van een museum voor de kaatssport.
De KNKB-bestuurders Jan Rodenhuis en Johannes Dijkstra waren de initiators en met de andere vrijwilligers van het eerste uur, Jolt Oostra,
Jelle Takema, Harm Wierda en Doeke Zijlstra, werd gestart op de bovenverdieping  van het gemeentemuseum 'it Coopmanshûs.

In de jaren daarna werd de collectie enorm uitgebreid en groeide het museum uit haar jasje.
 In het jaar 1995 kon de bovenverdieping van de voormalige Friesland Bank (Camminghastins) tegen een aantrekkelijke vergoeding worden betrokken. Er kwam een geheel nieuwe inrichting en de opening werd verricht door de toenmalige staatssecretaris van VWS  mevrouw Erica Terpstra.

Binnen de KNKB kwam er discussie wat de meest wenselijke situatie zou zijn voor de sportorganisatie Koninklijke Nederlandse Kaats Bond en het Keatsmusum. Hiervoor werd opdracht gegeven voor het schrijven van een beleidsplan over de toekomst van het museum onder de naam  "De takomst foar it ferline".  Een van de conclusies was de verzelfstandiging van het museum met een autonoom bestuur en deze juridisch vast te leggen in een stichting. 
Andere adviezen waren verbeteren van de toegankelijkheid, verdere popularisering van het museum etc. Diverse plannen werden gemaakt om de toegankelijkheid, klimatologische omstandigheden te verbeteren. Echter zonder veel resultaat. 
Door de verkoop van de Camminghastins kwam alles in een stroomversnelling terecht.
 Het pand moest uiterlijk 31 december 2013 worden ontruimd en dit betekende (tijdelijke) sluiting van het Keatsmuseum.

Na een noodgedwongen sluiting van bijna drie jaar kon op 1 september 2016 het nieuwe Keatsmusum aan de Voorstraat 76 worden heropend. Een nieuw eigen pand, met een eigentijdse inrichting, met interactieve elementen en helemaal klaar voor de toekomst. 
Dit is mogelijk geworden dankzij de gulle financiële ondersteuning van overheden, fondsen, sponsoren en particulieren. De renovatie en een deel van de inrichting is verzorgd door een groot aantal vrijwilligers van het Keatsmuseum. Zonder hun inzet was het niet mogelijk geweest een dergelijk ambitieus project te realiseren.