Het werd voor schier onmogelijk gehouden dat de koploper in het puntenklassement aller tijden, Piet Jetze Faber met 885 punten, ooit nog achterhaald zou worden. Toch werd Piet Jetze van de troon gestoten. Die prestatie werd dit jaar geleverd door Taeke Triemstra van St. Jacobiparochie. Taeke scoorde zijn eerste punten “yn it grutte spul” in het jaar 2000, nl. 4. Aan het einde van het kaatsseizoen 2023 staat de teller op 898 punten.  Een ongelofelijke prestatie van een op-en-top sportman. In deze vitrine een kleine greep uit de vele prijzen die Taeke gewonnen heeft – als eerbetoon aan de meest succesvolle kaatser ooit.

  1. Gouden horloge + herinneringsmedaille. 1e prijs Freule 1999. Taeke won voor St. Jacobiparochie met Willem Veenstra en Douwe   In de finale werd gewonnen van het Berltsumer partuur met H. Sjoerdsma, B. v.d.  Graaf en M. Feenstra.
  1. Gouden handschoen. 1e prijs bij een kaatswedstrijd met de Belgen ter gelegenheid van het 115-jarig bestaan van k.v. Het Noorden in 2004; een plastiek als herinnering aan de Jeu de Pelote-wedstrijd; een zilveren hanger met de watertoren van St. Jacobiparochie.
  1. Herinnering in glas aan de 1e prijs op de hoofdklasse te Damwoude. Taeke  werd uitgeroepen tot sportman van het jaar 2006 in zijn gemeente Het Bildt.
  1. Het koningslint van de PC 2006. Verder de bijbehorende medaille van het Provinciaal Bestuur. Het horloge werd ter herinnering aan de 1e prijs aangeboden door kaatsvereniging OKK te Bitgum. Taeke won deze PC met  Johan van der Meulen en Kor Zittema. Tot slot: Taeke zijn winnende PC-handschoen van 2021.
  1. Twee beeldjes van Taeke zijn winst van het LC-puntenklassement in 2015 en 2016 met respectievelijk 45 en 44 punten; herinnering aan de koningsprijs, gewonnen op de uitnodigingswedstrijd te Dokkum in 2012; fraaie medaille van de 1e prijs op de Jan Timmer-partij te Kimswerd; medaille van de 1e prijs op de Bangma-partij te Weidum in 2013. Taeke won met broer Bauke en Renze Pieter Hiemstra; zes zilveren kaatsballen gewonnen op de Rengersdag in respectievelijk 2008, 2010, 2012, 2013 en 2016; ook in Holwerd, k.v. Concordia, werd in 2007 de 1e prijs met een zilveren kaatsbal beloond.
  1. Wandbord en de herinnering in glas aan de 1e prijs op het NK senioren in 2008.Deze wedstrijd werd gewonnen met Renze Hiemstra en Rutmer van der Meer; PC-bal 2021; de 1e prijs op de prestigieuze Masters van 2010 in Heerenveen; diverse medailles: medaille van koningin Beatrix (PC 2011); medaille van Provinciaal Bestuur (PC 2011); medaille van KNKB voor winst van het jaarklassement 2011; sportmedaille 2006 van gemeente Het Bildt.
  1. Twee zilveren lepels van de Aldehou-partij in 2005 en 2011; herinneringsmedaille aan het 150-jarig bestaan van de PC (oplage 75); zilveren ketting ter herinnering aan de 1e prijs op de Haye Rijpma-partij te Witmarsum in 2009 (vervaardigd door edelsmederij Elske Pingjum).

Boven de vitrine: 3 foto’s met winst van Taeke op de PC.