Berichten

Frans Dijkstra

Frans Dijkstra Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Oud-bestuurslid van het Keatsmuseum Frans Dijkstra is maandag 26 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De 73-jarige Frans Dijkstra uit Bitgum was van 2011 tot 2019 secretaris van ons museum. Ook was hij coördinator van de vrijwilligers en hield hij zich bezig met de marketing en communicatie. Frans Dijkstra is een echte kaatsliefhebber. Van 1985 tot 1992 was hij penningmeester van Kaatsvereniging OKK in Bitgum. In 2009 kwam hij weer terug in het bestuur van deze kaatsvereniging. Dit keer als commissielid en secretaris.

KNKB

Van 1992 tot 1997 was decorandus secretaris van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond KNKB. In 2011 en 2012 was Frans toernooidirecteur en secretaris van Stichting WK Kaatsen 2012.  Maar ook buiten de kaatswereld is Frans Dijkstra erg actief.

Frans Dijkstra

Van 1998 tot 2013 was hij voorzitter van begrafenisvereniging De Lêste Eare, later gefuseerd tot De Ferbining.  Van 2010 tot 2017 was decorandus bestuurslid van Stichting Behoud Monumenten Menaldumadeel.   Van 2012 tot 2017 was Dijkstra hij van IJsverenging van Bitgum, Bitgummole en Ingelum, De Trije Doarpen. Sinds 2012 is hij voorzitter van Stichting Ons huis in Bitgum.