Keatshistorie:

KM-AF01-0002

De Heren Tweede klasse uitnodigingskaatswedstrijd in 1991 te Achlum. V.l.n.r.: scheidsrechter Henk Hellinga (Makkum) en de winnaars van de eerste prijs met Tetman de Boer (Menaldum), koning Johannes G. Dijkstra (Oude Bildtzijl) en Rein Tiedema (Midlum). Links in de bestuurstent, de secretaris van de kaatsvereniging “Hâld Moed” mevrouw P. Gerlofsma-Reinsma, en rechts de voorzitter, mevrouw G. Wind-Hofstra.