Partners

Colofon

Concept en ontwerpt tentoonstellingAnton Rolink – Artitude
Realisatie TentoonstellingArtitude / Print-xl
FotografieHenk Bootsma
HuisstijlWindesheim
Gevel renovatieRein Hofstra
Inhoudelijk adviesPieter Breuker
Beeld en geluidOmrop Fryslân

De realisatie fan it Kaatsmuseum is financieel mogelijk gemaakt door:
De realisaasje fan it Keatsmuseum is finansjeel mooglik makke troch:

Gemeente Franekeradeel
Provinsje Fryslân
Koninklijke Nederlandse Kaats Bond
Koninklijke Permanente Commissie
Vereniging van Vrienden van het Kaatsmuseum
Kaatsverenigingen
Kaats(museum)liefhebbers
FB Oranjewoud
Stichting Woudsend Anno 1816
Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
Nijman Biermasz 17 dorpen Fonds
Stichting Siebolt Foundation
ANWB
Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
Stichting Herbert Duintjer Fonds
Stichting tot behoud van het Franeker Stadsschoon
Fonds Bolsward-Dronrijp 1993
Bouwfonds Cultuurfonds
Boersma-Adema Stichting
Stichting Juckema-Sideriusfonds
Meindersma-Sybenga Stichting
Stichting SportPromotie Franeker
Stichting Emmaplein Foundation
P.W. Janssens Friesche Stichting
Stichting Ritske Boelema Gasthuis
Ried fan de Fryske Beweging
Stichting Bildtse Belangen
Departement Franeker Maatschappij tot Nut van het Algemeen
Boelstra Olivier Stichting
ING Bank
ABN AMRO Bank
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
Van der Weerd: Electroworld en installatietechniek
DJTS
Jaap Breman Schoonmaakgroothandel, Kunststofvloeren Nederland