Heren hoofdklasse 2023

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2023 Hans Wassenaar Beetgumermolen 12 9 2 3 56
2 2023 Tjisse Steenstra Beetgumermolen 14 6 2 9 56
3 2023 Renze Pieter Hiemstra St. Jacobiparochie 10 7 3 0 47
4 2023 Taeke Triemstra St.Jacobiparochie 7 8 2 0 39
5 2023 Hendrik Kootstra Minnertsga 8 5 3 3 37
6 2023 Gert-Anne van der Bos Mantgum 7 7 2 5 37
7 2023 Marten Bergsma Minnertsga 6 6 2 2 32
8 2023 Erwin Zijlstra Easterlittens 5 7 2 0 31
9 2023 Pieter Jan Leijenaar Exmorra 5 2 5 0 24
10 2023 Gabe-Jan van Popta Lollum 5 3 2 0 23
11 2023 Menno van Zwieten Heerenveen 4 3 4 3 22
12 2023 Jorn Lars van Beem Dronrijp 2 1 6 1 16
13 2023 Kees van der Schoot Sexbierum 1 1 4 0 15
14 2023 Kevin Jordi Hiemstra Stiens 3 0 2 0 11
15 2023 Paul Dijkstra Beetgumermolen 2 2 1 0 11
16 2023 Jacob Wassenaar Minnertsga 1 3 0 0 9
17 2023 Hessel Postma Winsum 1 2 2 0 9
18 2023 Allard Hoekstra Franeker 1 1 4 0 9
19 2023 Rick Minnesma Dronrijp 0 2 5 0 9
20 2023 Hendrik Jan van der Velde Makkum 1 1 2 0 7
21 2023 Johannes van der Veen Sexbierum 1 1 2 0 7
22 2023 Evert Pieter Tolsma Winsum 0 1 4 0 6
23 2023 Peter van Zuiden Bolsward 0 2 1 0 5
24 2023 Corné Tuininga Berlikum 1 0 1 0 4
25 2023 Jurrit Osinga Engelum 0 2 0 0 4
26 2023 Auke Boomsma Morra 0 2 0 0 4
27 2023 André van Dellen Berlikum 0 1 2 0 4
28 2023 Steven Koster Tzum 0 1 2 0 4
29 2023 Bauke Triemstra St. Jacobiparochie 0 1 2 0 4
30 2023 Remmelt Bouma Weidum 0 0 4 0 4
31 2023 Patrick Scheepstra Franeker 0 1 2 0 4
32 2023Jan Tymen Eisma Franeker 1 0 0 0 3
33 2023 Jelmer Miedema Goutum 0 1 1 0 3
34 2023 Haye Jan Nicolay Britsum 0 1 1 0 3
35 2023 Willem Heeringa Tzummarum 0 1 1 0 3
36 2023 Riemer Hoekstra Ee 0 1 1 0 3
37 2023 Gerben de Boer Ferwoude 0 1 1 0 3
38 2023 Patrick van Dellen Berlikum 0 1 0 0 2
39 2023 Pieter Jan Plat Leeuwarden 0 1 0 0 2
40 2023 Daniël Iseger Goutum 0 1 0 0 2
41 2023 Redmer Wijnstra Goutum 0 1 0 0 2
42 2023 Wierd Baarda Dronrijp 0 0 2 0 2
43 2023 Klaas Pieter Folkertsma Makkum 0 0 1 0 1
44 2023 Ruben Eijzenga Berlikum 0 0 0 1
45 2023 Stefan van der Meer Dronrijp 0 0 1 0 1
46 2023 Tsjerk Elsinga Dronrijp 0 0 1 0 1
47 2023 Bauke Dijkstra Easterein 0 0 1 0 1
48 2023 Dylan Drent Harlingen 0 0 1 0 1
49 2023 Geert Reitsma Baard 0 0 1 0 1
50 2023 Klaas Gerrit Meulenaar Baard 0 0 1 0 1
51 2023 Thomas Dijkstra Berlikum 0 0 1 0 1
52 2023 Jelle Attema Idzengahuizen 0 0 1 0 1
53 2023 Jelle Attema Idzegahuizen 0 0 1 0 1