Dames hoofdklasse 2022

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2022 Manon Scheepstra Goutum Goutum 21 4 2 6 73
2 2022 Marrit Zeinstra Huizum Leeuwarden 17 6 1 0 64
3 2022 Ilse Tuinenga Franeker Franeker 13 8 2 4 57
4 2022 Nynke Sijbrandij Goutum Goutum 15 5 1 2 56
5 2022 Louise Krol Broeksterwoude Broeksterwâld 9 9 4 2 49
6 2022 Sjanet Wijnia Wommels Wommels 7 8 3 0 40
7 2022 Anne Monfils Groningen Groningen 2 6 9 0 27
8 2022 Gerde Lycklama a Nijholt It Heidenskip It Heidenskip 3 4 3 0 20
9 2022 Jennie Terpstra Mantgum Mantgum 0 5 4 0 14
10 2022 Roelie Kroondijk Easterein Easterein 1 3 2 0 12
11 2022 Anna-Brecht Bruinsma Leeuwarden Leeuwarden 0 3 6 0 12
12 2022 Jeska Terpstra Easterein Easterein 1 2 4 0 11
13 2022 Anna-Dieuwke Dijkstra Huizum Leeuwarden 1 3 1 0 10
14 2022 Fiera de Vries Groningen Groningen 0 3 3 0 9
15 2022 Wybrig Bakker Tersoal Tersoal 1 2 1 0 8
16 2022 Amarins de Groot Mantgum 0 3 1 0 7
17 2022 Larissa Smink Makkum 0 3 1 0 7
18 2022 Corrie Kroondijk Easterein Easterein 0 3 1 0 7
19 2022 Judith Wiering Goutum Goutum 2 0 0 0 6
20 2022 Julia Marthine Rienks Dronrijp 2 0 0 0 6
21 2022 Harmke Siegersma Berlikum Berltsum 0 1 3 0 5
22 2022 Annelien Broersma Huizum Leeuwarden 0 2 1 0 5
23 2022 Anna Ennema Sexbierum Sexbierum 0 2 1 0 5
24 2022 Inge Jansma Dronrijp Dronrijp 0 2 1 0 5
25 2022 Annet de Haan St. Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 4 0 4
26 2022 Margriet Bakker Easterlittens Easterlittens 0 0 4 0 4
27 2022 Mintje Meintema Dronrijp Dronrijp 0 2 0 0 4
28 2022 Senne Idsardi Dronrijp Dronrijp 0 2 0 0 4
29 2022 Sandra Hofstra Wjelsrijp Wjelsryp 1 0 1 0 4
30 2022 Ineke van der Ploeg Ried Ried 1 0 0 0 3
31 2022 Rixt Fokkema Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
32 2022 Andrea Kroes Groningen Groningen 0 0 2 0 2
33 2022 Serena Hovenga Marsum Marsum 0 1 0 0 2
34 2022 Lisanne Scharringa Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
35 2022 Aletta van Popta Groningen Groningen 0 1 0 0 2
36 2022 Anne Berber Zeinstra Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
37 2022 Melissa Rianne Hiemstra Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
38 2022 Rixt Blanke Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
39 2022 Inge Blanke Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
40 2022 Noa Elzinga Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
41 2022 Iris Oosterbaan Scharnegoutum Scharnegoutum 1 0 0 0 2
42 2022 Martzen Deinum Wommels Wommels 0 0 1 0 1
43 2022 Elly Hofman Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
44 2022 Marije Bodde Grou Grou 0 0 1 0 1
45 2022 Iris Jasper Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
46 2022 Leonie van der Graaf-Zeinstra Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
47 2022 Ilse Noorman Mantgum Mantgum 0 0 1 1