Heren hoofdklasse 2022

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2022 Tjisse Steenstra Beetgumermolen Beetgumermolen 12 11 1 7 59
2 2022 Hans Wassenaar Beetgumermolen 12 9 0 1 54
3 2022 Renze Pieter Hiemstra, St. Jacob 9 11 0 0 49
4 2022 Gert-Anne van der Bos Mantgum 10 4 5 9 43
5 2022 Erwin Zijlstra Easterlittens 9 4 5 0 40
6 2022 Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie 7 5 7 0 38
7 2022 Hendrik Kootstra Minnertsga 8 4 4 4 36
8 2022 Marten Pieter Bergsma Minnertsga 8 3 2 2 32
9 2022 Dylan Drent Harlingen 7 1 3 0 26
10 2022 Gabe Jan van Popta Lollum 2 3 4 0 16
11 2022 Pieter Jan Leijenaar Exmorra 2 3 3 1 15
12 2022 Menno van Zwieten Heerenveen 1 5 2 1 15
13 2022 Haye Jan Nicolai Britsum 1 3 5 0 14
14 2022 Paul Dijkstra Beetgumermolen 2 1 3 0 11
15 2022 Kees van der Schoot Sexbierum 0 4 3 0 11
16 2022 Enno Kingma Leeuwarden 0 4 2 0 10
17 2022 Steven Koster Tzum 1 2 0 0 7
18 2022 Patrick van Dellen Berlikum 1 2 0 1 7
19 2022 Kevin Jordi Hiemstra Stiens 1 1 2 0 7
20 2022 Daniel Iseger Goutum 1 2 0 0 7
21 2022 Gerben de Boer Ferwoude 1 1 1 0 6
22 2022 Peter van Zuiden Bolsward 0 2 2 0 6
23 2022 Bauke Dijkstra Easterein 0 1 3 0 5
24 2022 Allard Hoekstra Franeker 0 2 1 0 5
25 2022 Patrick Scheepstra Franeker 0 2 1 0 5
26 2022 Evert Pieter Tolsma Winsum 0 1 3 0 5
27 2022 Hessel Postma Winsum 1 0 2 0 5
28 2022 Thomas Dijkstra Berlikum 0 2 1 0 5
29 2022 Youri Redmer de Groot Menaldum 0 1 2 0 4
30 2022 Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie 0 2 0 0 4
31 2022 Jelle Attema Idsegahuizum 1 0 0 0 3
32 2022 Remmelt Bouma Weidum 0 0 3 0 3
33 2022 Hendrik Bouwhuis Bolsward 0 0 3 0 3
34 2022 Hylke Bruinsma Minnertsga 0 1 1 0 3
35 2022 Marten Leijenaar Exmorra 1 0 0 0 3
36 2022 Rick Minnesma Dronrijp 0 0 3 0 3
37 2022 Rene de Haan Franeker 0 0 3 0 3
38 2022 Laas Pieter van Straten Finkum 0 1 1 0 3
39 2022 Auke Boomsma Morra 0 0 2 0 2
40 2022 Very van der Meer St. Jacobiparochie 0 1 0 0 2
41 2022 Jan Hof Franeker 0 1 0 0 2
42 2022 Jorn Lars van Beem Dronrijp 0 0 2 0 2
43 2022 Johannes Gerrits Dijkstra Huizum 0 0 1 0 1
44 2022 Johannes van der Veen Sexbierum 0 0 1 0 1
45 2022 Michel van der Veen Franeker 0 0 1 0 1
46 2022 Thomas van Zuiden Bolsward 0 0 1 0 1
47 2022 Rick Alberda Midlum 0 0 1 0 1
48 2022 Jelmer Miedema Goutum 0 0 1 0 1
49 2022 Jan Tymen Eisma Franeker 0 0 1 0 1
50 2022 Lennart Feenstra Franeker 0 0 1 0 1
51 2022 Wierd Baarda jr. Dronrijp 0 0 1 0 1
52 2022 Jelle Scharringa Huizum 0 0 1 0 1
53 2022 Tjitse Ben Hoekstra Harlingen 0 0 1 0 1
54 2022 Tjerk Elsinga Dronrijp 0 0 1 0 1