Dames hoofdklasse 1980

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1980 Anita Wieling Wier 6 5 1 29
2 1980 Siemke Andela Winsum 3 8 2 0 27
3 1980 Hilde Achenbach Drachten 6 3 1 25
4 1980 Dinie Zijlstra Deinum 6 3 0 24
5 1980 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Easterlittens 3 7 0 0 23
6 1980 Joke Hoekstra Wergea 4 4 1 0 21
7 1980 Roelie Punter Wommels 4 3 3 21
8 1980 Wytske Jongbloed-Spijkstra Ureterp 5 2 2 0 21
9 1980 Janneke Pagels Bolsward 2 5 2 18
10 1980 Durkje Tamminga Weidum 4 1 2 16
11 1980 Riet Smits Makkum 3 2 2 15
12 1980 Trijntje Heeg-Tamminga Oosterlittens 3 2 0 13
13 1980 Geartsje Zondervan IJsbrechtum 2 1 2 0 10
14 1980 Klaasje Sikkema Drachten 3 0 1 10
15 1980 Antje van der Schaaf Oosterlittens 3 0 0 9
16 1980 Truus Smeding Dronrijp 2 1 1 9
17 1980 Klaske Blümers Wijtgaard 1 3 0 0 9
18 1980 Anneke van der Leij Buitenpost 2 1 0 8
19 1980 Henny Koldijk-Smink Jorwerd 0 4 0 8
20 1980 Saapke Anema Huins 2 0 0 0 6
21 1980 Stien Dijkstra-Hofstra Franeker 2 0 0 6
22 1980 Ytje Punter-Monsma Weidum 2 0 0 0 6
23 1980 Annemarie Merkies IJsbrechtum 1 1 1 6
24 1980 Gretha Runia Sint Jacobiparochie 1 1 1 6
25 1980 Henny Tiedema-Odolphi Midlum 1 1 0 5
26 1980 Gertrud de Witte Makkum 0 1 3 0 5
27 1980 Tineke Buwalda Dronrijp 1 0 2 0 5
28 1980 Annie Andringa Wijtgaard 0 2 1 5
29 1980 Betty Blümers Wijtgaard 0 2 1 5
30 1980 Monique Merkies IJsbrechtum 1 0 1 4
31 1980 Eefje Dijkstra-Rodenhuis Jorwerd 0 2 0 4
32 1980 Hilda Vos-Struiksma Jorwerd 0 2 0 4
33 1980 Loltsje Punter Weidum 1 0 1 1 0 4
34 1980 Hillie Halbertsma Wirdum 1 0 0 3
35 1980 Metje Klaver-Zijlstra Baard 1 0 0 3
36 1980 Maaike Mosselman-Wieringa Oude Leije 1 0 0 3
37 1980 Henny Sietsma-Baarda Hijlaard 1 0 0 3
38 1980 Gerbrich de Vries Herbayum 1 0 0 3
39 1980 Jantje van der Weg-van Sinderen Ternaard 1 0 0 3
40 1980 Janny Yntema Witmarsum 1 0 0 0 3
41 1980 Rita Hollenga Huins 0 1 1 3
42 1980 Gina Botma Sint Jacobiparochie 0 1 0 2
43 1980 Pietje van der Goot Bolsward 0 1 0 2
44 1980 Grada Grijpma-Leeuwen Sint Jacobiparochie 0 1 0 2
45 1980 Janke Hiemstra Beetgum 0 1 0 2
46 1980 Elly Otten-de Vries Makkum 0 1 0 2
47 1980 Teunie van der Zee Hardegarijp 0 1 0 2
48 1980 Afina Schrik Harlingen 0 1 0 2
49 1980 Hilda Stienstra Ried 0 1 0 2
50 1980 Ina Postma Bolsward 0 1 0 2
51 1980 Joke Terlaak-Poot IJsbrechtum 0 1 0 2
52 1980 Geesje Timmer Leeuwarden 0 1 0 2
53 1980 Jeltje Zondervan IJsbrechtum 0 1 0 2
54 1980 Betty Zwager-Bijlsma Franeker 0 1 0 2
55 1980 Hanny Smits Makkum 0 0 2 0 2
56 1980 Fetje Anema Huins 0 0 1 1
57 1980 Sjoerdje Kappe Wommels 0 0 1 1
58 1980 Sjoukje Koopmans Weidum 0 0 1 1
59 1980 Ytje Lautenbach Deinum 0 0 1 1
60 1980 Aukje van der Leest-Lanting Franeker 0 0 1 1
61 1980 Betty Punter-Oosterbos Weidum 0 0 1 1
62 1980 Geertje Sikkema-Hoogterp Marssum 0 0 1 1
63 1980 Hennie Schrik Harlingen 0 0 1 1
64 1980 Feikje Wielinga Wommels 0 0 1 1
65 1980 Jettie de Vries Weidum 0 0 1 1
66 1980 Tineke Dijkstra Dronrijp 0 0 1 1