Dames hoofdklasse 1982

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1982 Anita Wieling Wier 8 4 1 1 33
2 1982 Siemke Andela Winsum 6 7 1 0 33
3 1982 Truus Smeding Dronrijp 8 4 1 0 33
4 1982 Roelie Punter Wommels 6 5 3 31
5 1982 Dinie Zijlstra Deinum 3 8 1 1 26
6 1982 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Oosterlittens 6 2 3 0 25
7 1982 Hennie Faber Dronrijp 6 3 1 0 25
8 1982 Liesbeth van der Ende 5 3 1 0 22
9 1982 Willy van der Eems Zurich 4 4 1 0 21
10 1982 Trijntje Heeg-Tamminga Easterlittens 5 2 2 21
11 1982 Antje van der Schaaf Oosterlittens 5 2 2 21
12 1982 Tineke Buwalda Dronrijp 5 3 0 0 21
13 1982 Gertrud de Witte Makkum 3 3 4 0 19
14 1982 Thea Leen Beers 3 4 0 17
15 1982 Hanny Smits Makkum 1 4 4 0 15
16 1982 Klaske Blümers Wijtgaard 4 1 0 0 14
17 1982 Lipkje Reitsma Mantgum 3 2 1 0 14
18 1982 Janny Yntema Witmarsum 3 2 1 0 14
19 1982 Ytje Punter-Monsma Ried 1 5 0 0 13
20 1982 Joke Hoekstra Warga 1 3 4 0 13
21 1982 Stien Dijkstra-Hofstra Franeker 2 3 12
22 1982 Feikje van der Molen Wijnaldum 2 2 1 0 11
23 1982 Heleen Jousma Wirdum 1 3 1 0 10
24 1982 Hilde Achenbach Grou 1 1 3 8
25 1982 Hinke Eringa Kubaard 1 1 1 6
26 1982 Janny van der Heide Wommels 1 1 1 0 6
27 1982 Geesje Timmer Leeuwarden 1 1 4
28 1982 Rina Hoiting Ysbrechtum 0 2 0 0 4
29 1982 Elly Otten-de Vries Makkum 2 4
30 1982 Geartsje Zondervan Ysbrechtum 1 2 0 4
31 1982 Bea Cuttress-Terpstra Dongjum 2 4
32 1982 Sita Botma Sint Jacobiparochie 1 3
33 1982 Jantsje Rypma Kimswerd 1 3
34 1982 Tanja Meerstra Vrouwenparochie 1 3
35 1982 Alie van der Heide Wommels 1 1 3
36 1982 Itsje Dijkstra Dronrijp 0 1 0 0 2
37 1982 Monique Gjaltema Peins 0 1 0 0 2
38 1982 Klaske Elmendorp Tietjerk 1 2
39 1982 Klaske Schukken Ysbrechtum 1 2
40 1982 Didie Toering Oosterlittens 1 2
41 1982 Mieke Veltman Dronrijp 1 2
42 1982 Botje Hellinga Makkum 2 2
43 1982 Elsbeth Mud Warga 2 2
44 1982 Nelly Ypma Warga 0 0 2 0 2
45 1982 Sjoukje Koopmans Weidum 1 2
46 1982 Jeltje de Jong Weidum 0 1 0 0 2
47 1982 Loes Ploegh-de Boer Weidum 1 2
48 1982 Annie Andringa Wijtgaard 1 1
49 1982 Janke Cnossen Ysbrechtum 1 1
50 1982 A.nneke Duhoux Wirdum 1 1
51 1982 Hillie Halbertsma Wirdum 1 1
52 1982 Ymkje Hiemstra Grou 1 1
53 1982 Monique Merkies Ysbrechtum 1 1
54 1982 Loltsje Punter Rauwerd 0 0 1 0 1
55 1982 Martha Rutten Wijnaldum 1 1
56 1982 Paulien Tanja Sint Annaparochie 1 1
57 1982 Annie Tiemersma Rauwerd 1 1
58 1982 Hinke Volbeda-Yntema Grou 1 1
59 1982 Margriet de Vries Rauwerd 1 1
60 1982 Anneke van der Sluis Wommels 1 1
61 1982 Hannie Stecking Franeker 1 1
62 1982 Tineke Dijkstra Dronrijp 1 1
63 1982 Swaentsje de Boer Oostermeer 1