Dames hoofdklasse 1981

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1981 Dinie Zijlstra Deinum 6 4 2 28
2 1981 Roelie Punter Wommels 5 6 1 1 28
3 1981 Anita Wieling Wier 3 6 2 23
4 1981 Siemke Andela Winsum 4 4 20
5 1981 Antje van der Schaaf Oosterlittens 3 5 0 19
6 1981 Wytske Jongbloed - Spijkstra Drachten 3 4 1 18
7 1981 Truus Smeding Dronrijp 5 1 0 17
8 1981 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Oosterlittens 4 2 0 16
9 1981 Geartsje Zondervan IJsbrechtum 4 1 1 15
10 1981 Klaske Blümers Wytgaard 2 4 1 15
11 1981 Ytje Punter-Monsma Ried 2 4 0 14
12 1981 Janny Yntema Witmarsum 1 5 1 14
13 1981 Hanny Smits Makkum 1 5 1 14
14 1981 Riet Smits Makkum 1 4 1 12
15 1981 Gertrud de Witte Makkum 1 3 3 12
16 1981 Trijntje Heeg - Tamminga Oosterlittens 2 3 0 12
17 1981 Hennie Faber Dronrijp 3 1 0 11
18 1981 Willy van der Eems Zurich 3 1 0 11
19 1981 Joke Hoekstra Warga 3 0 2 11
20 1981 Tineke Buwalda Dronrijp 3 0 0 9
21 1981 Hennie Koldijk - Smink Jorwerd 2 0 2 8
22 1981 Saapke Anema Huins 2 1 0 8
23 1981 Hilde Achenbach Drachten 1 2 1 8
24 1981 Geesje Timmer Leeuwarden 2 1 0 8
25 1981 Liesbeth van der Ende Mantgum 2 0 1 7
26 1981 Monique Markies IJsbrechtum 2 0 1 7
27 1981 Klaske Elmendorp Tytsjerk 2 0 0 6
28 1981 Stien Dijkstra-Hofstra Franeker 1 1 1 6
29 1981 Rita Hollenga Huins 1 1 5
30 1981 Geertruida Herrema Huizum 2 1 5
31 1981 Janke Hiemstra Beetgum 1 0 1 4
32 1981 Durkje Tamminga Engelum 1 0 1 4
33 1981 Sietske Kuiken Dongjum 0 1 2 4
34 1981 Nel Doevendans Ysbrechtum 1 3
35 1981 Lucy Groenewoud Achlum 1 3
36 1981 Claudia Lamet Engelum 1 3
37 1981 Doutsy Nielsen Engelum 1 3
38 1981 Ypie Pijl Warga 1 3
39 1981 Afina Schrik Harlingen 1 3
40 1981 Janny van der Heide Wommels 1 0 0 3
41 1981 Bea Cuttress Dongjum 0 1 1 3
42 1981 Gretha Wiersma Stiens 1 1 3
43 1981 Hermien Veltman Dronrijp 0 1 1 3
44 1981 Isoline Brok Haarlem 0 1 0 2
45 1981 Nelie Karel-Broersma Easterlittens 0 1 0 2
46 1981 Ytje Lautenbach Deinum 2 2
47 1981 Thea Leen Beers 0 1 0 2
48 1981 Minette Smeding Dronrijp 1 2
49 1981 Hilda Vos-Struiksma Jorwerd 1 2
50 1981 Nelie Wiersma Stiens 1 2
51 1981 Jeltje Zondervan IJsbrechtum 0 1 0 2
52 1981 Loltsje Punter Raerd 0 0 2 2
53 1981 Alie van Balen Irnsum 1 1
54 1981 Dirkje Berkenpas Rauwerd 1 1
55 1981 Betty Blümers Wijtgaard 1 1
56 1981 Gina Botma St. jacobiparochie 1 1
57 1981 Sita Botma Sint Jacobiparochie 0 0 1 1
58 1981 jeltje Buiteveld Irnsum 1 1
59 1981 Hillie BuwaldaWijnaldum 1 1
60 1981 Limkje Dekkinga Engelum 1 1
61 1981 Jacquelien Dijkstra Ysbrechtum 1 1
62 1981 Marie van der Eems Zurich 0 0 1 1
63 1981 Grada Grijpma-Leeuwen Sint Jacobiparochie 0 0 1 1
64 1981 Rina Hoiting IJsbrechtum 0 0 1 1
65 1981 Boukje Keulen Irnsum 1 1
66 1981 Trijntje Kuiken Dongjum 1 1
67 1981 Dirkje Lautenbach Deinum 1 1
68 1981 Feikje van der Molen Wijnaldum 0 0 1 1
69 1981 Jitske Postma Deinum 1 1
70 1981 Gretha Runia St. Jacobiparochie 1 1
71 1981 Martha Rutten Wijnaldum 0 0 1 1
72 1981 Hennie Tiedema Midlum 1 1
73 1981 Annie Tiemersma Rauwerd 1 1
74 1981 Martha Hofstra Franeker 1 1
75 1981 Betty van Dijk Franeker 1 1