Dames hoofdklasse 1979

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1979 Dinie Zijlstra Deinum 10 4 38
2 1979 Siemke Andela Winsum 8 6 36
3 1979 Hilde Achenbach Drachten 7 2 2 27
4 1979 Janneke Pagels Bolsward 6 3 1 24
5 1979 Roelie Punter Wommels 4 5 2 24
6 1979 Wytske Jongbloed Spijkstra Drachten 4 5 2 24
7 1979 Houkje Zijlstra-Rodenhuis 4 6 24
8 1979 Atty Zijlstra Wommels 5 3 1 22
9 1979 Truus Smeding Dronrijp 2 6 18
10 1979 Joke Hoekstra Warga 3 3 2 17
11 1979 Teunie van der Zee Hardegarijp 4 2 16
12 1979 Joke Terlaak-Poot Ysbrechtum 3 2 1 14
13 1979 Trijntje Heeg-Tamminga Easterlittens 2 4 14
14 1979 Durkje Tamminga Weidum 3 1 11
15 1979 Tjitske Dijkstra Stiens 3 1 10
16 1979 Gretha Runia St. Jacobiparochie 2 2 10
17 1979 Geartsje Zondervan Ysbrechtum 2 2 10
18 1979 Ytje Punter-Monsma Weidum 5 10
19 1979 Feikje Wielinga Wommels 2 1 1 9
20 1979 Geesje Timmer Leeuwarden 4 1 9
21 1979 Nel Bosma-de Boer 1 1 2 7
22 1979 Ytje Lautenbach Deinum 2 6
23 1979 Klaske Blümers Wijtgaard 1 1 5
24 1979 Ytje de Groot Weidum 1 1 5
25 1979 Janny Kooistra Wommels 1 1 4
26 1979 Loltsje Punter Weidum 2 4
27 1979 Pietje Swierstra Weidum 2 4
28 1979 Saapke Anema Huins 1 2 4
29 1979 Antje van der Schaaf Easterlittens 2 4
30 1979 hennie Koldijk-Smink Deinum 1 3
31 1979 Henny Schrik Harlingen 1 3
32 1979 Ytje Tolsma-de Groot 1 3
33 1979 Riet Smits Makkum 1 1 3
34 1979 Marjan Wesselius Deinum 1 3
35 1979 Grada grijpma-Leeuwen 1 2
36 1979 Geertruida Herrema Huizum 1 2
37 1979 Geertje van der Kuur-Kuiken Sexbierum 1 2
38 1979 Anneke van der Leij Grou 1 2
39 1979 Annemarie Merkies Ysbrechtum 1 2
40 1979 Jeltje Zondervan Ysbrechtum 1 2
41 1979 Marianne (Marian) Palsma Witmarsum 1 2
42 1979 Fetje Anema Huins 2 2
43 1979 Rita Hollenga Huins 2 2
44 1979 Eefje Dijkstra-Rodenhuis Jorwerd 1 1
45 1979 Botje Hellinga Makkum 1 1
46 1979 Elly Otten-de Vries Makkum 1 1
47 1979 Afke Siderius Jorwerd 1 1
48 1979 Hilda Vos-Struiksma Jorwerd 1 1
49 1979 Wietske Kooistra Warga 1 1
50 1979 Christien Finnema-Karsten Warga 1 1