Dames hoofdklasse 1977

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1977 Atty Zijlstra Wommels 6 3 2 26
2 1977 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Easterlittens 6 2 2 24
3 1977 Dinie Zijlstra Deinum 4 2 7 23
4 1977 Truus Smeding Dronrijp 4 2 16
5 1977 Hilde Achenbach Grou 3 2 3 16
6 1977 Janneke Pagels Bolsward 2 4 1 15
7 1977 Gretha Runia St. Jacobiparochie 3 1 1 12
8 1977 Wytske Jongbloed-Spijkstra Heerenveen 3 1 11
9 1977 Tine Janna Delfsma Wommels 2 2 1 11
10 1977 Hinke Volbeda-Yntema Grou 2 1 3 11
11 1977 Joke Hoekstra Warga 4 3 11
12 1977 Trijntje Heeg-Tamminga Easterlittens 3 1 10
13 1977 Tjitske Hilverda Easterlittens 3 9
14 1977 Janny Kooistra Wommels 2 1 1 9
15 1977 Ytje Punter-Monsma Weidum 1 3 9
16 1977 Hennie Koldijk-Smink Jorwerd 1 1 4 9
17 1977 Tjitske Dijkstra Stiens 1 2 1 8
18 1977 Anneke van der Leij Grou 1 1 3 8
19 1977 Roelie Punter Wommels 1 1 3 8
20 1977 Els Koopmans Winsum 1 2 7
21 1977 Wietske Kooistra Warga 1 1 2 7
22 1977 Antje Schouten Berlikum 1 1 2 7
23 1977 Marijke Tienstra Ysbrechtum 1 1 2 7
24 1977 Durkje Tamminga Weidum 3 1 7
25 1977 Loltsje Punter Weidum 1 1 5
26 1977 Marianne (Marian) Palsma Witmarsum 1 1 5
27 1977 Grada Grijpma-Leeuwen St. Jacobiparochie 1 2 5
28 1977 Teunie van der Zee Leeuwarden 1 2 5
29 1977 Eefje Dijkstra-Rodenhuis Jorwerd 1 3 5
30 1977 Siemke Andela Winsum 1 1 4
31 1977 Lies van Dijk-Souverein Harlingen 1 1 4
32 1977 Trees Bootsma-Brattinga Bolsward 2 4
33 1977 Jolanda Bruinsma Leeuwarden 1 2 4
34 1977 Henny Schrik Harlingen 1 2 4
35 1977 Stien Dijkstra-Hofstra Franeker 1 3
36 1977 Agatha Hobma Warga 1 3
37 1977 Metje Klaver-Zijlstra Baard 1 3
38 1977 Nely Posthumus St. Jacobiparochie 1 3
39 1977 Feikje van der Weide Easterlittens 1 3
40 1977 Janke Grijpma Stiens 1 1 3
41 1977 Botje Hellinga Makkum 1 1 3
42 1977 Gerbrich de Vries Herbayum 1 1 3
43 1977 Etje van der Wal St. Jacobiparochie 1 1 3
44 1977 Feikje Wielinga Wommels 3 3
45 1977 Grietje Bilstra Stiens 1 2
46 1977 Trienke Bilstra Stiens 1 2
47 1977 Rietje Boorsma Warga 1 2
48 1977 Nelie Karel-Broersma Easterlittens 1 2
49 1977 Christien Finnema-Karsten Warga 1 2
50 1977 Ytje de Groot Weidum 1 2
51 1977 Jeltje de Jong Weidum 1 2
52 1977 Annie Lettinga Easterlittens 1 2
53 1977 Elly Otten-de Vries Makkum 1 2
54 1977 Geesje Timmer Leeuwarden 1 2
55 1977 G. Ynema Warga 1 2
56 1977 Tetje Faber Deinum 2 2
57 1977 Nelie Wiersma Stiens 2 2
58 1977 Tineke Duivenbode Jorwerd 1 1
59 1977 Minke Faber Stiens 1 1
60 1977 Jeanette Haan Weidum 1 1
61 1977 Sjoerdje Kappe Wommels 1 1
62 1977 Sieta Koningsveld Deinum 1 1
63 1977 Ant Lettinga Dongjum 1 1
64 1977 Sietske Heida Easterlittens 1 1
65 1977 Esther Meindersma Ysbrechtum 1 1
66 1977 Lieuwkje Mollema Kiestersyl 1 1
67 1977 Afke Siderius-Dijkstra Jorwerd 1 1
68 1977 Pietje Swierstra Weidum 1 1
69 1977 Joke Terlaak-Poot Ysbrechtum 1 1
70 1977 Lineke van der Wal Ysbrechtum 1 1
71 1977 Hiltje Vos Jorwerd 1 1
72 1977 Zwaantje_Swierstra-Tilma Deinum 1 1
73 1977 Sietske Wiersma Deinum 1 1
74 1977 Janny Yntema Witmarsum 1 1
75 1977 Geartsje Zondervan Ysbrechtum 1 1