Dames hoofdklasse 1976

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1976 Dinie Zijlstra Deinum 6 3 24
2 1976 Janneke Pagels Bolsward 6 1 2 1 22
3 1976 Anneke van der Leij Grou 3 2 2 15
4 1976 Hinke Volbeda-Yntema Grou 3 1 1 12
5 1976 Hilde Achenbach Grou 3 3 12
6 1976 Hennie Koldijk-Smink 1 4 11
7 1976 Ytje de Groot Weidum 2 1 2 10
8 1976 Atty Zijlstra Wommels 1 2 2 9
9 1976 Houkje Zijlstra-Rodenhuis Oosterlittens 1 1 3 8
10 1976 Wytske Jongbloed-Spijkstra 1 2 1 8
11 1976 Teunie van der Zee Leeuwarden 1 2 7
12 1976 Eefje Dijkstra-Rodenhuis 1 1 2 7
13 1976 Siemke Andela Winsum 2 3 7
14 1976 Antje Schouten St. Jacobiparochie 2 6
15 1976 Jeanette Haan Weidum 2 6
16 1976 Gretha Runia St. Jacobiparochie 1 1 1 6
17 1976 Durkje Tamminga Weidum 2 2 6
18 1976 Trijntje Heeg-Tamminga Easterlittens 5 5
19 1976 Roelie Punter Wommels 1 2 5
20 1976 Marieke Heida Akkrum 1 1 4
21 1976 Loltsje Punter Weidum 1 1 4
22 1976 Nelie Karel-Broersma Easterlittens 1 2 4
23 1976 Grietje Bilstra Stiens 3 3
24 1976 Lies Lezwijn-Talsma Reduzum 1 3
25 1976 Afke Siderius-Dijkstra Jorwerd 1 3
26 1976 Pietje Swierstra Weidum 1 3
27 1976 Etje van der Wal St. Jacobiparochie 1 3
28 1976 Tiny Delfsma Wommels 1 1 3
29 1976 Feikje Wielinga Wommels 1 1 3
30 1976 Christien Finnema-Karsten Warga 3 3
31 1976 Tjitske Hilverda Easterlittens 3 3
32 1976 Loes Ploegh-de Boer Mantgum 1 2
33 1976 Hinke Dek-de Vries Makkum 1 2
34 1976 Lies van Dijk-Souverein Harlingen 1 2
35 1976 Tjitske Dijkstra Stiens 1 2
36 1976 Lutske Oostra Hemrik 1 2
37 1976 Joke Hoekstra Warga 2 2
38 1976 Emmy Hylkema-Hofma Jorwerd 1 2
39 1976 Willy Jongema Herbayum 1 2
40 1976 Janny Kooistra Wommels 1 2
41 1976 Stien Mast-Van der Zee Jorwerd 1 2
42 1976 Truus Smeding Dronrijp 1 2
43 1976 Ytsje Tolsma-de Groot Weidum 1 2
44 1976 Tineke Wapstra Grou 1 2
45 1976 Eke Westra-van Sinderen St. Jacobiparochie 1 2
46 1976 Tine van der Feen-Wassenaar 2 2
47 1976 Gerbrich de Vries Herbayum 2 2
48 1976 Saapke Anema Huins 1 1
49 1976 Rinnie Botma-Boersma St. Jacobiparochie 1 1
50 1976 Jolanda Bruinsma Leeuwarden 1 1
51 1976 Grada Grijpma-Leeuwen St. Jacobiparochie 1 1
52 1976 Sjoerdje Kappe Wommels 1 1
53 1976 Annemarie Merkies Ysbrechtum 1 1
54 1976 Ytsje Monsma Weidum 1 1
55 1976 Joke Terlaak-Poot Ysbrechtum 1 1
56 1976 Hilly Vos-Struiksma Jorwerd 1 1
57 1976 Marijke Tienstra Ysbrechtum 1 1
58 1976 Jetty de Vries Weidum 1 1
59 1976 Grietje Wagenaar Mantgum 1 1
60 1976 Yfke Wiersma Mantgum 1 1
61 1976 Sietske Wiersma Deinum 1 1
62 1976Jeltje Wijnja Mantgum 1 1