Dames hoofdklasse 1975

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1975 Durkje Tamminga Weidum 2 2 10
2 1975 Afke Siderius-Dijkstra Jorwerd 2 1 1 9
3 1975 Hilde Achenbach Grou 2 2 8
4 1975 Dinie Zijlstra Deinum 1 2 1 7
5 1975 Atty Zijlstra Wommels 2 6
6 1975 Ytje de Groot Weidum 1 1 1 6
7 1975 Eefje Dijkstra-Rodenhuis Jorwerd 2 2 6
8 1975 Ytje Tolsma-de Groot 1 1 5
9 1975 Janke Seepma Dongjum 1 1 4
10 1975 Hennie Koldijk-Smink Jorwerd 1 2 4
11 1975 Sietske de Boer-van der Pol 1 3
12 1975 Martha Hofstra Dongjum 1 3
13 1975 Janny Kooistra Wommels 1 3
14 1975 Sietske Meijer-Leeuwen St.Jacobieparochie 1 3
15 1975 Reinie Schouten-Meijer St. Jacobieparochie 1 3
16 1975 Feikje Wielinga Wommels 1 3
17 1975 Anneke van der Leij Grou 1 1 3
18 1975 Tine van der Feen-Wassenaar St. Jacobieparochie 1 1 3
19 1975 Grada Grijpma-Leeuwen St. Jacobieparochie 1 2
20 1975 Betty Prosje St. Jacobieparochie 1 2
21 1975 Sieta Tjepkema Mantgum 1 2
22 1975 Teunie van der Zee Leeuwarden 1 2
23 1975 Siemke Andela Winsum 1 2
24 1975 Fetje Bouma Ried 1 1
25 1975 Lutske Oostra Berlikum 1 1
26 1975 Janneke Pagels Bolsward 1 1
27 1975 Antje Reinalda Jorwerd 1 1
28 1975 Yfke van der Schaaf Mantgum 1 1
29 1975 Janny Smit Dongjum 1 1
30 1975 Tineke Wapstra Grou 1 1