Dames hoofdklasse 1983

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1983 Roelie Punter Wommels 10 7 3 1 47
2 1983 Anita Wieling Wier 9 8 1 2 44
3 1983 Truus Smeding Dronrijp 6 8 0 0 34
4 1983 liesbeth van der Ende Mantgum 6 6 3 0 33
5 1983 Janny Yntema Witmarsum 6 4 0 0 26
6 1983 Willy van der Eems Zurich 6 2 1 0 23
7 1983 Hennie Faber Dronrijp 6 2 1 0 23
8 1983 Thea Leen Beers 5 1 1 18
9 1983 Geartsje Zondervan Ysbrechtum 4 2 2 0 18
10 1983 Hinke Eringa Kubaard 3 4 1 0 18
11 1983 Janny van der Heide Wommels 2 5 2 0 18
12 1983 Tineke Buwalda Dronrijp 4 2 1 0 17
13 1983 Klaske Blümers Wijtgaard 3 3 1 0 16
14 1983 Siemke Andela Winsum 1 5 2 0 15
15 1983 Gertrud de Witte Makkum 2 3 1 0 13
16 1983 Lipkje Reitsma Mantgum 2 3 1 0 13
17 1983 Houkje Zijlstra - Rodenhuis Oosterlittens 1 3 4 0 13
18 1983 Joke Hoekstra Warga 1 2 2 0 9
19 1983 Monique Gjaltema Peins 2 0 0 0 6
20 1983 Itsje Dijkstra Dronrijp 1 1 1 0 6
21 1983 Wiyske Jongbloed - Spijkstra Ureterp 1 1 1 0 6
22 1983 Saskia Dijkstra Midlum 1 1 1 0 6
23 1983 Antje van der Schaaf Oosterlittens 0 2 2 0 6
24 1983 Ytje Punter - Monsma Ried 1 1 0 0 5
25 1983 Heleen Jousma Wirdum 1 0 2 0 5
26 1983 Saapke Anema Huins 0 2 1 0 5
27 1983 Hanny Smits Makkum 0 2 1 0 5
28 1983 Sjoukje Folkerts Arum 1 0 1 0 4
29 1983 Marieke Heida Irnsum 1 0 1 0 4
30 1983 Jeltje de Jong Weidum 0 2 0 0 4
31 1983 Tineke Dijkstra Menaldum 1 0 0 0 3
32 1983 Antje Politiek Sexbierum 1 0 0 0 3
33 1983 Feikje van der Molen Wijnaldum 1 0 0 0 3
34 1983 Nelly Ypma - Sinnema Warga 1 0 0 0 3
35 1983 Rina Hoiting Ysbrechtum 0 0 3 0 3
36 1983 Sjoukje Agema Mantgum 0 1 0 0 2
37 1983 Isoline Brok Haarlem 0 1 0 0 2
38 1983 Grietje Elzinga Irnsum 0 1 0 0 2
39 1983 Els Littel Ried 0 1 0 0 2
40 1983 Loltsje Punter Rauwerd 0 1 0 0 2
41 1983 Riet Smits Makkum 1 2
42 1983 Mieke Veltman Dronrijp 1 2
43 1983 Tineke Wagenaar Marssum 1 2
44 1983 Didie Toering Oosterlittens 2 2
45 1983 Stien Dijkstra - Hofstra Franeker 2 2
46 1983 Hilde Achenbach Grou 1 1
47 1983 Jellie van der Berg Zurich 1 1
48 1983 Griet Bilstra Stiens 1 1
49 1983 Anneke Bonsma Dronrijp 1 1
50 1983 Janke Cnossen Ysbrechtum 1 1
51 1983 Bea Cuttress- Terpstra Dongjum 1 1
52 1983 Marie van der Eems Zurich 1 1
53 1983 Klaske Schukken Ysbrechtum 1 1
54 1983 Janneke Spoelstra Hijum 1 1
55 1983 Hermien Veltman Dronrijp 1 1
56 1983 Martha Hofstra Franeker 1 1
57 1983 Tjibbina Postma Franeker 1 1