Dames hoofdklasse 2021

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2021 Manon Scheepstra, Goutum Goutum 14 3 1 4 49
2 2021 Nynke Sybrandy Goutum 11 2 1 1 38
3 2021 Marrit Zeinstra Peins 9 5 1 0 38
4 2021 Ilse Tuinenga Franeker 5 3 6 2 27
5 2021 Margriet Bakker Easterlittens 3 4 5 0 22
6 2021 Sjanet Wijnia Wommels 3 3 5 0 20
7 2021 Louise Krol Broeksterwoude 1 3 4 0 13
8 2021 Annelien Broersma Leeuwarden 1 3 4 0 13
9 2021 Tineke Dijkstra Wjelsryp 0 4 4 0 12
10 2021 Harmke Siegersma Berltsum 0 4 4 0 12
11 2021 Amarins de Groot Mantgum 2 2 0 0 10
12 2021 Annet de Haan St. Annaparochie 0 4 2 0 10
13 2021 Lotte Delgrosso Minnertsga 0 3 4 0 10
14 2021 Martzen Deinum Wommels 2 1 0 0 8
15 2021 Wybrig Bakker Tersoal 2 0 1 0 7
16 2021 Anna-Brecht Bruinsma Leeuwarden 1 1 2 0 7
17 2021 Anne Monfils, Groningen 0 2 3 0 7
18 2021 Jennie Terpstra Mantgum 0 1 3 0 5
19 2021 Jeska Terpstra Easterein 0 1 1 0 3
20 2021 Judith Wiering Goutum 1 0 0 0 3
21 2021 Klasine Huistra Reduzum 1 0 0 0 3
22 2021 Inge Jansma Dronryp 1 0 0 0 3
23 2021 Serena Hovenga Marsum 0 1 0 0 2
24 2021 Sietske Okkema Easterein 0 1 0 0 2
25 2021 Jildou Sweering Bolsward 0 1 0 0 2
26 2021 Lyssa van der Ende Mantgum 0 1 0 0 2
27 2021 Mintje Meintema Dronryp 0 1 0 0 2
28 2021 Anouk Smink Makkum 0 1 0 0 2
29 2021 Fiera de Vries Groningen 0 0 1 0 1
30 2021 Anna-Dieuwke Dijkstra Huizum 0 0 1 0 1
31 2021 Corrie Kroondijk Easterein 0 0 1 0 1
32 2021 Roelie Kroondijk Easterein 0 0 1 0 1