Heren hoofdklasse 1897

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1897 Jan Reitsma sr Pingjum Pingjum 10 2 2 2 36
2 1897 Sytse Vijver Franeker Franeker 6 3 2 0 26
3 1897 Jan Kuperus Marssum, Witmarsum Marssum, Witmarsum 4 2 0 1 16
4 1897 Klaas Vonk Beetgum Beetgum 3 3 0 0 15
5 1897 Foeke Buwalda Arum Arum 3 1 0 0 11
6 1897 Minze de Vries Beetgum Beetgum 2 2 1 1 11
7 1897 Eeltje Groeneveld Beetgum Beetgum 2 2 0 0 10
8 1897 Eeltje A Kooistra Witmarsum Witmarsum 2 2 0 0 10
9 1897 Sytze en Sybren E Kooistra Pingjum Pingjum 3 0 0 0 9
10 1897 Johannes Struiksma Wommels Wommels 1 3 0 0 9
11 1897 Hendrik Hiemstra Pingjum Pingjum 2 1 0 0 8
12 1897 Rintje Osinga Wijnaldum, Peins Wijnaldum, Peins 2 1 0 0 8
13 1897 Klaas Okkinga Wijnaldum Wijnaldum 1 2 1 0 8
14 1897 Gerben A Wassenaar Beetgum Beetgum 0 3 1 0 7
15 1897 Johannes Douwes Bierma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 1 0 0 5
16 1897 Sjoerd Osinga Berlikum Berltsum 1 1 0 0 5
17 1897 Dirk Sybesma Schalsum Schalsum 1 1 0 0 5
18 1897 Sjoerd Heslinga Beetgum Beetgum 1 1 0 0 5
19 1897 Jan Arjens Osinga St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 2 0 5
20 1897 Pieter Dijkstra Sexbierum Sexbierum 1 0 1 0 4
21 1897 Johannes Gerlofs Anema Schingen Schingen 0 2 0 0 4
22 1897 Douwe Jongsma Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
23 1897 J van Sinderen Ternaard Ternaard 1 0 0 0 3
24 1897 Cornelis Cannegieter Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
25 1897 Bernardus Wiersma Pingjum Pingjum 1 0 0 0 3
26 1897 Taeke de Jong Pingjum, Witmarsum Pingjum, Witmarsum 1 0 0 0 3
27 1897 Johannes Hibma Witmarsum, Makkum Witmarsum, Makkum 1 0 0 0 3
28 1897 Jan Groeneveld Beetgum Beetgum 1 0 0 0 3
29 1897 Jan en Jesse Plantinga Franeker Franeker 1 0 0 0 3
30 1897 Gerben Peterson Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
31 1897 Douwe Nadema Zurich Zurich 1 0 0 0 3
32 1897 Tjitte Bruinsma Makkum Makkum 1 0 0 0 3
33 1897 P van der Veen Achlum Achlum 1 0 0 0 3
34 1897 H Oosterbaan Bolsward Bolsward 1 0 0 0 3
35 1897 H Osinga Wijnaldum Wijnaldum 1 0 0 0 3
36 1897 M Tijmstra Pingjum Pingjum 1 0 0 0 3
37 1897 F Felkers Wommels Wommels 1 0 0 0 3
38 1897 G Wijckel Midlum Midlum 1 0 0 0 3
39 1897 Petrus Knoll Sexbierum Sexbierum 0 1 1 0 3
40 1897 Albert Brouwer Achlum, Lemmer, Baard Achlum, Lemmer, Baard 0 1 1 0 3
41 1897 Meindert Tjeerds Kooistra Dokkum Dokkum 0 1 1 0 3
42 1897 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 0 1 1 0 3
43 1897 Tjibbe Gratema Pingjum Pingjum 0 1 1 0 3
44 1897 Anne Groeneveld Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
45 1897 Daam Bakker Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
46 1897 Auke Elgersma Zurich, Warga Zurich, Wergea 0 1 0 0 2
47 1897 Ynze Pieters de Boer Wijnaldum, Pietersbierum Wijnaldum, Pietersbierum 0 1 0 0 2
48 1897 Cornelis B van der Weg Tzummarum, Firdgum Tzummarum, Firdgum 0 1 0 0 2
49 1897 Pieter Tichelaar Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
50 1897 Klaas Leeuwen St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
51 1897 Arjen Lammerts de Vries Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
52 1897 Dirk van der Zee Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
53 1897 Uilke G Kooistra Harlingen, Dokkum Harlingen, Dokkum 0 1 0 0 2
54 1897 Hermanus de Vries Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
55 1897 Herre Sj Risselada Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
56 1897 D Scheffer Sexbierum Sexbierum 0 1 0 0 2
57 1897 Arjen Dijkstra Pietersbierum, Sexbierum Pietersbierum, Sexbierum 0 1 0 0 2
58 1897 E Tjeerdema Zurich Zurich 0 1 0 0 2
59 1897 J Tolsma Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
60 1897 A van der Vliet Wommels Wommels 0 1 0 0 2
61 1897 A Pasma Bozum Boazum 0 1 0 0 2
62 1897 S Wijnands Wommels Wommels 0 1 0 0 2
63 1897 Anne Krap St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 1 0 0 2
64 1897 L van Straten Kimswerd Kimswerd 0 1 0 0 2
65 1897 A Miedema Franeker Franeker 0 1 0 0 2
66 1897 H Zijlstra Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
67 1897 Jan van der Wal Ried Ried 0 1 0 0 2
68 1897 Jan van der Meer Peins Peins 0 1 0 0 2
69 1897 P de Boer Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
70 1897 M Zondervan Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
71 1897 Catharinus Helfrich Kimswerd Kimswerd 0 0 2 0 2
72 1897 J de Vries Sexbierum Sexbierum 0 0 2 0 2
73 1897 Pieter Scheffer Sexbierum Sexbierum 0 0 2 0 2
74 1897 Auke Sijbrandi Tzummarum, Berlikum Tzummarum, Berltsum 0 0 1 0 1
75 1897 Sjirk de Wal Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
76 1897 Tjitse B van der Weg Oude Bildtzijl, Tzummarum Oude Bildtzijl, Tzummarum 0 0 1 0 1
77 1897 Pieter Yntes Faber Arum Arum 0 0 1 0 1
78 1897 Pieter Vonk Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
79 1897 Douwe Schiphof Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
80 1897 Sjoerd van Zon Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
81 1897 P Bus Arum Arum 0 0 1 0 1
82 1897 Marten Reitsma Makkum Makkum 0 0 1 0 1
83 1897 J Cuperus Peins Peins 0 0 1 0 1
84 1897 T van der Meer Achlum Achlum 0 0 1 0 1
85 1897 E Brunia Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
86 1897 J Zijlstra Bozum Boazum 0 0 1 0 1
87 1897 O van der Zee Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1
88 1897 J Hiemstra Midlum Midlum 0 0 1 0 1
89 1897 S Nauta Pietersbierum Pietersbierum 0 0 1 0 1