Heren hoofdklasse 2021

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 2021 Dylan Drent, Harlingen 7 5 4 1 35
2 2021 Marten Bergsma, Minnertsga 6 5 3 4 31
3 2021 Erwin Zijlstra, Oosterlittens 6 5 1 4 29
4 2021 Erwin Zijlstra Minnertsga 6 5 1 4 29
5 2021 Hendrik Kootstra, Minnertsga 4 6 3 0 27
6 2021 Gert Anne van den Bos, Mantgum 5 2 2 2 21
7 2021 Kees van der Schoot, Leeuwarden 3 6 0 0 21
8 2021 Kees van der Schoot Leeuwarden 3 6 21
9 2021 Hans Wassenaar, Leeuwarden 5 1 3 2 20
10 2021 Tjisse Steenstra, Beetgumermolen 4 2 2 1 18
11 2021 Menno van Zwieten, Heerenveen 3 4 1 2 18
12 2021Tjisse Steenstra Beetgumermolen 4 2 2 1 18
13 2021 Menno van Zwieten Heerenveen 3 4 1 2 18
14 2021 Taeke Triemstra, St. Jacobiparochie St. Jacobiparochie 5 0 2 0 17
15 2021 Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie 5 2 17
16 2021 Renze Pieter Hiemstra, St. Jacobiparochie 4 0 4 0 16
17 2021 Enno Kingma, Leeuwarden 2 4 0 1 14
18 2021 Willem Heeringa 2 1 1 0 9
19 2021 Pieter Jan Leijenaar 0 2 3 0 7
20 2021 Remmelt Bouma 1 1 1 0 6
21 2021 Peter van Zuiden 1 1 1 0 6
22 2021 Gabe Jan van Popta, Lollum 0 2 2 0 6
23 2021 Remmelt Bouma Weidum 1 1 1 0 6
24 2021 Gabe Jan van Popta Lollum 2 2 6
25 2021 Peter van Zuiden Bolsward 1 1 1 6
26 2021 Chris Wassenaar, Minnertsga 0 2 1 0 5
27 2021 Chris Wassenaar Minnertsga 2 1 5
28 2021 Haye Jan Nicolay, Britsum 0 1 2 0 4
29 2021 Haye Jan Nicolay Britsum 1 2 4
30 2021 Jacob Wassenaar, Minnertsga 1 0 0 0 3
31 2021 Bauke Triemstra, St. Jacobiparochie 1 0 0 1 3
32 2021 Daniel Iseger 0 1 1 0 3
33 2021 Allard Hoekstra, Franeker 0 1 1 0 3
34 2021 Hijltje Bosma 0 1 1 0 3
35 2021 Jelte Visser 0 1 1 0 3
36 2021 Evert Pieter Tolsma 0 1 1 0 3
37 2021 Andre van Dellen 0 1 1 0 3
38 2021 Allard Hoekstra Franeker 0 1 1 3
39 2021 Daniel Iseger Goutum 1 1 3
40 2021 Evert Pieter Tolsma Winsum 1 1 3
41 2021 Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie 1 1 3
42 2021 Jacob Wassenaar Minnertsga 1 3
43 2021 Jochum Bouma 0 1 0 0 2
44 2021 Simon Zijlstra 0 1 0 0 2
45 2021 Jouke Bosje 0 1 0 0 2
46 2021 Jelle Attema 0 0 2 0 2
47 2021 Rene de Haan 0 0 2 0 2
48 2021 Youri de Groot 0 0 2 0 2
49 2021 Gerben de Boer 0 0 1 0 1
50 2021 Paul Dijkstra 0 0 1 0 1
51 2021 Jelmer Miedema 0 0 1 0 1
52 2021 Hendrik Jan van der Velde 0 0 1 0 1
53 2021 Johannes van der Veen 0 0 1 0 1
54 2021 Laas Pieter van Straten, Finkum 0 0 1 0 1
55 2021 Thomas van Zuiden 0 0 1 0 1
56 2021 Pieter Jan Plat 0 0 1 0 1
57 2021 Tjerk Elsinga 0 0 1 0 1
58 2021 Jelte Pieter Dijkstra, Wommels 0 0 1 0 1
59 2021 Klaas Pier Folkertsma 0 0 1 0 1
60 2021 Gerben de Boer Ferwoude 0 0 1 0 1
61 2021 Paul Dijkstra Beetgum 0 0 1 0 1
62 2021 Pieter Jan Plat Leeuwarden 1 1
63 2021 Laas Pieter van Straten Finkum 1 1
64 2021 Johannes van der Veen Sexbierum 1 1
65 2021 Thomas van Zuiden Bolsward 1 1
66 2021 Auke Boomsma 0 0 0 0 0
67 2021 Sjoerd de Jong 0 0 0 0 0
68 2021 Bauke Dijkstra 0 0 0 0 0