Heren hoofdklasse 2020

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 Marten Bergsma, Minnertsga 7 1 2 4 25
2 2020 Hendrik Kootstra, Minnertsga 7 1 2 25
3 2020 Dylan Drent Minnertsga 7 1 1 24
4 Menno van Zwieten, Heerenveen 3 5 0 19
5 Hans Wassenaar, Leeuwarden 3 5 0 19
6 2020 Hans Wassenaar Leeuwarden 3 5 19
7 Tjisse Steenstra, Beetgumermolen 2 3 2 1 14
8 2020 Taeke Triemstra, St. Jacobiparochie 2 3 2 14
9 2020 Tjisse Steenstra Beetgumermolen 2 3 2 1 14
10 2020 Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie 2 3 2 14
11 Gert Anne van der Bos, Mantgum 1 3 3 1 12
12 Erwin Zijlstra, Oosterlittens 1 2 5 12
13 2020 Erwin Zijlstra Oosterlittens 1 2 5 12
14 Enno Kingma, Leeuwarden 0 2 4 8
15 2020 Kees van der Schoot, Leeuwarden 0 2 2 6
16 2020 Kees van der Schoot Leeuwarden 2 2 6
17 2020 Kevin Jordi Hiemstra Cornjum 2 4
18 2020 Bauke Triemstra, St. Jacobiparochie 1 0 0 1 3
19 2020 Jelle Attema, Idzegahuizen 1 0 0 3
20 2020 Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie 1 1 3
21 Jelte Pieter Dijkstra, Wommels 0 1 0 2
22 Haye Jan Nicolay, Britsum 0 0 2 2
23 Jelte Visser, Sexbierum 0 0 2 2
24 2020 Evert Pieter Tolsma, Winsum 0 0 2 2
25 Patrick Scheepstra, Franeker 0 1 0 2
26 2020 Pieter Jan Leijenaar 1 2
27 2020 Haye Jan Nicolay Britsum 2 2
28 2020 Hessel Postma Winsum 2 0 2
29 2020 Patrick Scheepstra Franeker 1 2
30 2020 Evert Pieter Tolsma Winsum 2 2
31 2020 Auke Boomsma, Morra 0 0 1 1
32 Laas Pieter van Straten, Finkum 0 0 1 1
33 Hilbrand Visser 0 0 1 1
34 2020 Gabe Jan van Popta Lollum 1 1
35 2020 Laas Pieter van Straten Finkum 1 1