Heren hoofdklasse 1900

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1900 Jan Kuperus Marssum, Witmarsum Marssum, Witmarsum 9 3 1 1 34
2 1900 Jan Reitsma sr Pingjum Pingjum 4 5 1 0 23
3 1900 Sytse Vijver Franeker Franeker 4 4 1 0 21
4 1900 Gerben A Wassenaar Beetgum Beetgum 3 3 2 0 17
5 1900 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 3 1 0 0 11
6 1900 Anne Groeneveld Beetgum Beetgum 2 1 2 0 10
7 1900 Johannes Struiksma Wommels Wommels 1 3 1 0 10
8 1900 Minze de Vries Beetgum Beetgum 2 1 1 1 9
9 1900 Jacob Kuperus Marssum Marssum 1 2 2 0 9
10 1900 Steven F Hoekstra Wommels Wommels 1 2 2 0 9
11 1900 Willem Ronner Dokkum Dokkum 2 0 1 0 7
12 1900 Eeltje Groeneveld Beetgum Beetgum 1 2 0 0 7
13 1900 Hendrik van der Vliet Marssum Marssum 1 1 1 0 6
14 1900 Hendrik Hiemstra Pingjum Pingjum 1 1 1 0 6
15 1900 Simon en Schelte Elgersma Zurich, Warga Zurich, Wergea 1 1 0 0 5
16 1900 Foeke Buwalda Arum Arum 1 1 0 0 5
17 1900 Wybren Heslinga Beetgum Beetgum 1 1 0 0 5
18 1900 Johannes Douwes Bierma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 1 0 4
19 1900 Simon Bollema Franeker Franeker 1 0 1 0 4
20 1900 Eeltje A Kooistra Witmarsum Witmarsum 1 0 1 0 4
21 1900 Pieter Baukes Yetsenga Arum Arum 1 0 1 1 4
22 1900 Jan en Jetse Plantinga Franeker Franeker 0 2 0 0 4
23 1900 Klaas Wijnia Wommels Wommels 0 2 0 0 4
24 1900 F Wipstra Winsum, Huins Winsum, Húns 0 2 0 0 4
25 1900 Rintje Osinga Wijnaldum, Peins Wijnaldum, Peins 1 0 0 0 3
26 1900 Dirk Sybesma Schalsum Schalsum 1 0 0 0 3
27 1900 Auke Pollema Wijnaldum Wijnaldum 1 0 0 0 3
28 1900 Johannes Hibma Witmarsum, Makkum Witmarsum, Makkum 1 0 0 0 3
29 1900 Abe Baanstra Franeker Franeker 1 0 0 0 3
30 1900 Oepke Elgersma Zurich Zurich 1 0 0 0 3
31 1900 Wijtse Johannes Ennema Haskerdijken, Franeker, Wommels Haskerdijken, Franeker, Wommels 1 0 0 0 3
32 1900 Tjeerd Terpstra Marssum Marssum 1 0 0 0 3
33 1900 P Buwalda Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
34 1900 J van der Meij Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
35 1900 M Braaksma Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
36 1900 J (D) de Vries Dongjum Dongjum 1 0 0 0 3
37 1900 R Visser Achlum Achlum 1 0 0 0 3
38 1900 R Bonnema Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
39 1900 Pier Haagsma Makkum Makkum 1 0 0 0 3
40 1900 K Poelstra Franeker Franeker 1 0 0 0 3
41 1900 A Kooistra Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
42 1900 G Bijlsma Vrouwenparochie Vrouwenparochie 1 0 0 0 3
43 1900 Teunis Stolte Vrouwenparochie Vrouwenparochie 1 0 0 0 3
44 1900 T de Jong Tjalleberd Tjalleberd 1 0 0 0 3
45 1900 J Strooisma Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
46 1900 Klaas Tolsma Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
47 1900 S Zijlstra Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
48 1900 Anne Lieuwes Oosterbaan Kimswerd, Almenum Kimswerd, Almenum 0 1 1 0 3
49 1900 Albert Brouwer Achlum, Baard, Lemmer Achlum, Baard, Lemmer 0 1 0 0 2
50 1900 Doekele Osinga Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
51 1900 Harm Vijver Franeker Franeker 0 1 0 0 2
52 1900 Sjoerd Heslinga Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
53 1900 Meindert Tjeerds Kooistra Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
54 1900 J (S) de Vries Sexbierum Sexbierum 0 1 0 0 2
55 1900 F van der Leij Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
56 1900 L de Vries Dongjum Dongjum 0 1 0 0 2
57 1900 S Ringia Peins Peins 0 1 0 0 2
58 1900 T Steensma Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
59 1900 Tjerk van der Berg Makkum Makkum 0 1 0 0 2
60 1900 Rients van der Wal Makkum Makkum 0 1 0 0 2
61 1900 J van der Heide Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
62 1900 J Boelens Franeker Franeker 0 1 0 0 2
63 1900 P Brouwer Achlum Achlum 0 1 0 0 2
64 1900 Jan Landstra Wier Wier 0 1 0 0 2
65 1900 B Bonnema Marssum Marssum 0 1 0 0 2
66 1900 B Braaksma Vrouwenparochie Vrouwenparochie 0 1 0 0 2
67 1900 J Bosma Stiens Stiens 0 1 0 0 2
68 1900 P Miedema Weidum Weidum 0 1 0 0 2
69 1900 A van der Schaaf Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
70 1900 K Koopmans Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
71 1900 Sjoerd van Zon Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
72 1900 J Jouta Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
73 1900 S Jouta Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
74 1900 Sjoerd Tolsma Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
75 1900 Auke Elgersma Zurich, Warga Zurich, Wergea 0 0 1 0 1
76 1900 Hesselius van der Heide Sneek, Franeker Sneek, Franeker 0 0 1 0 1
77 1900 Meindert Helfrich Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
78 1900 Lodewijk Leicht Franeker Franeker 0 0 1 0 1
79 1900 Klaas Okkinga Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
80 1900 Tjitze Westra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
81 1900 Taeke de Jong Pingjum, Witmarsum Pingjum, Witmarsum 0 0 1 0 1
82 1900 D Bosma Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
83 1900 K Veltman Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
84 1900 D Schotanus Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
85 1900 A Anema Schingen Schingen 0 0 1 0 1
86 1900 R Hogerhuis Sexbierum, St-Jacobiparochie Sexbierum, St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
87 1900 K Schiphof St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
88 1900 G de Koe Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
89 1900 H van der Plaats Arum Arum 0 0 1 0 1
90 1900 W de Wit Arum Arum 0 0 1 0 1
91 1900 J de Boer Franeker Franeker 0 0 1 0 1
92 1900 J de Jong Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
93 1900 A Wassenaar Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
94 1900 Jan J Hesselius Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
95 1900 H Ferwerda St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
96 1900 S Lep St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
97 1900 J van der Ploeg Tjalleberd Tjalleberd 0 0 1 0 1
98 1900 W Hoogland Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
99 1900 T van der Leij Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
100 1900 F Felkers Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
101 1900 Albert Terpstra 0 0 0 0 0