Heren hoofdklasse 1902

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1902 Jan Kuperus Witmarsum, Marssum Witmarsum, Marssum 11 2 4 2 41
2 1902 Jan Reitsma sr Pingjum Pingjum 8 5 3 3 37
3 1902 Jacob Kuperus Marssum Marssum 6 2 4 1 26
4 1902 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 6 1 5 0 25
5 1902 Lodewijk Leicht Franeker Franeker 5 1 4 0 21
6 1902 Rinze Feitsma Wommels Wommels 2 3 4 0 16
7 1902 Meindert Helfrich Kimswerd Kimswerd 1 5 3 0 16
8 1902 Sjoerd Heslinga Beetgum Beetgum 2 4 1 0 15
9 1902 Hendrik van der Vliet Marssum Marssum 2 3 1 0 13
10 1902 Minze de Vries Beetgum Beetgum 1 5 0 0 13
11 1902 Hesselius van der Heide Franeker, Sneek Franeker, Sneek 2 2 2 1 12
12 1902 Simon Bollema Franeker Franeker 3 1 0 0 11
13 1902 Eeltje A Kooistra Witmarsum Witmarsum 3 0 2 0 11
14 1902 Jan van der Steegh Bozum, Makkum Boazum, Makkum 2 2 1 0 11
15 1902 Anne Groeneveld Beetgum Beetgum 2 2 1 0 11
16 1902 Sytse Vijver Franeker Franeker 1 2 3 0 10
17 1902 Jan en Jesse Plantinga Franeker Franeker 2 1 1 0 9
18 1902 Johannes Struiksma Wommels Wommels 1 1 4 0 9
19 1902 Auke Elgersma Warga, Zurich Wergea, Zurich 2 1 0 0 8
20 1902 Pieter Hovinga Marssum, Engelum, Leeuwarden Marssum, Engelum, Leeuwarden 2 0 2 0 8
21 1902 Auke Pollema Wijnaldunm Wijnaldum 1 2 0 0 7
22 1902 Hermanus de Vries Beetgum Beetgum 1 2 0 0 7
23 1902 D Tilstra Zurich Zurich 1 2 0 0 7
24 1902 Klaas Wijnia Wommels Wommels 2 0 0 0 6
25 1902 Rintje Osinga Wijnaldum, Peins Wijnaldum, Peins 1 1 1 0 6
26 1902 Sybren K Jorritsma Pingjum Pingjum 1 1 0 0 5
27 1902 Hendrik Hiemstra Pingjum Pingjum 1 1 0 0 5
28 1902 B Bonnema Marssum Marssum 1 1 0 0 5
29 1902 Anne Lieuwes Oosterbaan Almenum, Kimswerd Almenum, Kimswerd 0 1 3 0 5
30 1902 Willem Kuipers Achlum, Wommels, Arum, Midlum Achlum, Wommels, Arum, Midlum 0 1 3 0 5
31 1902 P Laverman Menaldum Menaldum 0 2 0 0 4
32 1902 J van Sinderen Ternaard Ternaard 0 2 0 0 4
33 1902 Catharinus Helfrich Kimswerd Kimswerd 0 1 2 0 4
34 1902 Abe Baanstra Franeker Franeker 0 1 2 0 4
35 1902 Tjerk Hiemstra Pingjum Pingjum 1 0 0 0 3
36 1902 Jacob Zaagemans Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
37 1902 Kl van der Ploeg Franeker Franeker 1 0 0 0 3
38 1902 Laas Zondervan St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 0 0 3
39 1902 Willem Boomsma Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
40 1902 R Jellema Ried Ried 1 0 0 0 3
41 1902 H Westra Tzummarum Tzummarum 1 0 0 0 3
42 1902 D Brouwer Achlum Achlum 1 0 0 0 3
43 1902 R Bruinsma Achlum Achlum 1 0 0 0 3
44 1902 J Donia Franeker Franeker 1 0 0 0 3
45 1902 O van der Heide Franeker Franeker 1 0 0 0 3
46 1902 A Wijma Wommels Wommels 1 0 0 0 3
47 1902 Klaas Tolsma Dronrijp Dronrijp 1 0 0 0 3
48 1902 Doekele Osinga Menaldum Menaldum 0 1 1 0 3
49 1902 Tjitze Westra Beetgum Beetgum 0 1 1 0 3
50 1902 Klaas Okkinga Wijnaldum Wijnaldum 0 1 1 0 3
51 1902 G Heeringa Ternaard Ternaard 0 1 1 0 3
52 1902 Pieter Tichelaar Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
53 1902 Tj van der Steegh Bozum Boazum 0 1 0 0 2
54 1902 Klaas Vonk Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
55 1902 Sybren Eeltjes Kooistra Amsterdam Amsterdam 0 1 0 0 2
56 1902 Steven F Hoekstra Wommels Wommels 0 1 0 0 2
57 1902 J (D) Hilverda Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
58 1902 D van der Schaaf Pietersbierum Pietersbierum 0 1 0 0 2
59 1902 Jan Landstra Wier Wier 0 1 0 0 2
60 1902 Hendrik Tolsma Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
61 1902 Th van der Leij Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
62 1902 B Wassenaar Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
63 1902 Albert Westra Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
64 1902 W Prosje Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
65 1902 J (D) de Vries Sexbierum Sexbierum 0 1 0 0 2
66 1902 E van Zandbergen Achlum Achlum 0 1 0 0 2
67 1902 D van Zon Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
68 1902 Jorke de Jong Makkum Makkum 0 1 0 0 2
69 1902 S Hoekstra Ternaard Ternaard 0 1 0 0 2
70 1902 R Tjallema Bozum Boazum 0 1 0 0 2
71 1902 Schelte en Simon Elgersma Zurich, Warga Zurich, Wergea 0 1 0 0 2
72 1902 J (W) Hilverda Winsum Winsum 0 1 0 0 2
73 1902 Sjoerd Dijkstra Tzummarum Tzummarum 0 0 2 0 2
74 1902 Gerben A Wassenaar Beetgum Beetgum 0 0 2 0 2
75 1902 R van der Kooi Marssum Marssum 0 0 1 0 1
76 1902 Johannes Hibma Makkum,Witmarsum Makkum, Witmarsum 0 0 1 0 1
77 1902 Catrinus Werkhoven Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
78 1902 Oepke Elgersma Zurich Zurich 0 0 1 0 1
79 1902 Tjeerd Kooistra Sneek Sneek 0 0 1 0 1
80 1902 Meindert Tjeerds Kooistra Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
81 1902 Tjeerd Meinderts Kooistra Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
82 1902 Tjeerd Wiebrens Kooistra Dokkum/Leeuwarden Dokkum/Leeuwarden 0 0 1 0 1
83 1902 Willem Ronner Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
84 1902 Jac Kuperus Baijum Baijum 0 0 1 0 1
85 1902 Jan Greben Wommels Wommels 0 0 1 0 1
86 1902 Jan Faber Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
87 1902 F Heerema Huizum Huizum 0 0 1 0 1
88 1902 W van der Wal Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
89 1902 E Mulder Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1
90 1902 R van de Witte Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1
91 1902 Taeke de Jong Pingjum, Witmarsum Pingjum, Witmarsum 0 0 1 0 1
92 1902 S Massolt Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
93 1902 H van der Plaats Arum Arum 0 0 1 0 1
94 1902 Sjoerd van Zon Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
95 1902 J Ronner Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
96 1902 S Zijlstra Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
97 1902 Jarich Drayer Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
98 1902 Jan Knoll Franeker Franeker 0 0 1 0 1
99 1902 F de Vries Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
100 1902 O Brouwer St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
101 1902 M R Braaksma Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
102 1902 Feie van der Leest St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
103 1902 S Jellema Achlum Achlum 0 0 1 0 1