Heren hoofdklasse 1904

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1904 Meindert Tjeerds Kooistra Dokkum Dokkum 61 50 15 0 298
2 1904 Meindert Helfrich Kimswerd Kimswerd 7 2 6 1 31
3 1904 Hesselius van der Heide Franeker, Sneek Franeker, Sneek 5 5 3 1 28
4 1904 Jan van der Steegh Bozum, Makkum Boazum, Makkum 7 3 0 0 27
5 1904 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 6 4 1 1 27
6 1904 Klaas Terpstra Beetgum Beetgum 5 4 1 0 24
7 1904 Catrinus Werkhoven Witmarsum Witmarsum 6 2 1 0 23
8 1904 Gerrit Terpstra Marssum Marssum 6 0 3 1 21
9 1904 Anne Groeneveld Beetgum Beetgum 4 3 3 0 21
10 1904 Rinze Feitsma Wommels Wommels 2 5 3 0 19
11 1904 Pieter Hovinga Marssum, Engelum, Leeuwarden Marssum, Engelum, Leeuwarden 2 4 5 1 19
12 1904 Tjeerd Wiebrens Kooistra Dokkum, Leeuwarden Dokkum, Leeuwarden 2 4 3 1 17
13 1904 Lodewijk Leicht Franeker Franeker 2 2 4 0 14
14 1904 Catharinus Helfrich Kimswerd Kimswerd 3 1 2 0 13
15 1904 Johannes Struiksma Wommels Wommels 2 2 2 0 12
16 1904 Simon en Schelte Elgersma Zurich, Warga Zurich, Wergea 2 2 2 0 12
17 1904 Hermanus de Vries Beetgum Beetgum 2 2 1 0 11
18 1904 Simon Bollema Franeker Franeker 1 4 0 0 11
19 1904 Anne Lieuwes Oosterbaan Almenum, Kimswerd Almenum, Kimswerd 1 2 3 0 10
20 1904 Sytse Vijver Franeker Franeker 1 2 3 0 10
21 1904 Jan Kuperus Witmarsum, Marssum Witmarsum, Marssum 3 0 0 0 9
22 1904 C IJsbrandij Franeker Franeker 1 2 2 0 9
23 1904 Hendrik van der Vliet Marssum Marssum 1 2 2 0 9
24 1904 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 2 1 0 1 8
25 1904 Tjeerd G Kooistra Bolsward Bolsward 2 0 1 0 7
26 1904 Ynze Wijnalda Pingjum Pingjum 1 1 2 0 7
27 1904 Douwe Wiebenga Witmarsum Witmarsum 1 1 2 0 7
28 1904 Eeltje Banning Zurich Zurich 1 1 2 0 7
29 1904 Jan en Jesse Plantinga Franeker Franeker 2 0 0 0 6
30 1904 J van de Witte Pingjum Pingjum 1 1 0 0 5
31 1904 Willem Ronner Dokkum Dokkum 1 1 0 0 5
32 1904 Auke Elgersma Zurich, Warga Zurich, Wergea 1 0 2 0 5
33 1904 Joris Soolsma Franeker Franeker 0 2 1 0 5
34 1904 Auke Pollema Wijnaldum Wijnaldum 0 2 1 0 5
35 1904 Gerben A Wassenaar Beetgum Beetgum 1 0 1 0 4
36 1904 Tjeerd Meinderts Kooistra Dokkum Dokkum 1 0 1 0 4
37 1904 J Ronner Dokkum Dokkum 0 2 0 0 4
38 1904 Rintje Osinga Wijnaldum, Peins Wijnaldum, Peins 0 1 2 0 4
39 1904 Wiebe Postma Kimswerd Kimswerd 0 1 2 0 4
40 1904 Hendrik Hiemstra Pingjum Pingjum 1 0 0 1 3
41 1904 Douwe Jongsma Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
42 1904 G Fennema Wijnaldum Wijnaldum 1 0 0 0 3
43 1904 L Dijkstra Tzummarum Tzummarum 1 0 0 0 3
44 1904 Jan Faber Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
45 1904 J Hoekstra Blija Blije 1 0 0 0 3
46 1904 J Bosma Baijum Baijum 1 0 0 0 3
47 1904 Atte Okkinga Maastricht Maastricht 1 0 0 0 3
48 1904 Jan Faber Warga Wergea 1 0 0 0 3
49 1904 J (M) Kuipers Makkum Makkum 1 0 0 0 3
50 1904 AL van der Werf Franeker Franeker 0 1 1 0 3
51 1904 Albert Terpstra Oosterend/Harlingen/Franeker Oosterend/Harlingen/Franeker 0 1 1 0 3
52 1904 Klaas Okkinga Wijnaldum Wijnaldum 0 1 1 0 3
53 1904 Douwe de Jong Menaldum Menaldum 0 1 1 0 3
54 1904 Hendrik van der Feer Oosterlittens Oosterlittens 0 0 3 0 3
55 1904 Tj van der Steegh Bozum Boazum 1 0 0 0 3
56 1904 G Alberda Grouw Grou 0 1 0 0 2
57 1904 S Jellema Achlum Achlum 0 1 0 0 2
58 1904 B Wursma (Meerstra?) Wommels Wommels 0 1 0 0 2
59 1904 J Personides Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
60 1904 L Kuipers Arum Arum 0 1 0 0 2
61 1904 D Tilstra Zurich Zurich 0 1 0 0 2
62 1904 S Kingma Rien Rien 0 1 0 0 2
63 1904 P Hoekstra Ternaard Ternaard 0 1 0 0 2
64 1904 R Hoekstra Ternaard Ternaard 0 1 0 0 2
65 1904 J van Sinderen Ternaard Ternaard 0 1 0 0 2
66 1904 Jetze Seekles Makkum Makkum 0 1 0 0 2
67 1904 Sikke Volbeda Cornwerd Cornwerd 0 1 0 0 2
68 1904 G Meerstra Ternaard Ternaard 0 1 0 0 2
69 1904 L Onderweegs Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
70 1904 Jan Landstra Wier Wier 0 1 0 0 2
71 1904 Pieter van de Witte Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
72 1904 R de Beer Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
73 1904 Jan Reitsma sr Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
74 1904 Sjoerd Dijkstra Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
75 1904 Siebe Dantuma Oosterend Easterein 0 0 2 0 2
76 1904 Minze de Vries Beetgum Beetgum 0 0 2 0 2
77 1904 J (B) Kuperus Baijum Baijum 0 0 1 0 1
78 1904 R Pollema Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
79 1904 J Alkema Franeker Franeker 0 0 1 0 1
80 1904 Jan Groeneveld Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
81 1904 Johannes Hibma Makkum, Witmarsum Makkum, Witmarsum 0 0 1 0 1
82 1904 Jarig Schiphof Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
83 1904 G Bos(ch) Marssum Marssum 0 0 1 0 1
84 1904 Th van der Leij Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
85 1904 Dooitze Westra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
86 1904 Jac Tuininga Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
87 1904 K Koldijk Baijum Baijum 0 0 1 0 1
88 1904 J Hilverda Winsum Winsum 0 0 1 0 1
89 1904 F Venstra Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
90 1904 H de Groot Arum Arum 0 0 1 0 1
91 1904 L Bonnema Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
92 1904 H Meijer Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
93 1904 Oene Jelsma Rien Rien 0 0 1 0 1
94 1904 Simon Brunia Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
95 1904 C Wielsma Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
96 1904 S Visser Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
97 1904 Rintje Buwalda Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
98 1904 D Lemstra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
99 1904 Jan Blanksma Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
100 1904 Oepke Elgersma Zurich Zurich 0 0 1 0 1
101 1904 L J Hilarides Zurich Zurich 0 0 1 0 1
102 1904 Tj Sixma Warga Wergea 0 0 1 0 1
103 1904 I Nijdam Grouw Grou 0 0 1 0 1
104 1904 K de Groot Warga Wergea 0 0 1 0 1
105 1904 C de Jong Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
106 1904 Sybren Eeltjes Kooistra Amsterdam Amsterdam 0 0 1 0 1
107 1904 Willem Kuipers Wommels, Achlum, Arum, Midlum Wommels, Achlum, Arum, Midlum 0 0 1 0 1
108 1904 Steven F Hoekstra Wommels Wommels 0 0 1 0 1
109 1904 Sjouke G Kooistra Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
110 1904 Jacob Kuperus Marssum Marssum 0 0 1 0 1