Heren hoofdklasse 1905

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1905 Catrinus Werkhoven Witmarsum Witmarsum 6 9 1 1 37
2 1905 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 6 7 0 0 32
3 1905 Tjeerd Wiebrens Kooistra Dokkum, Leeuwarden Dokkum, Leeuwarden 5 5 2 2 27
4 1905 Hesselius van der Heide Franeker, Sneek Franeker, Sneek 6 4 0 0 26
5 1905 Rinze Feitsma Wommels Wommels 5 1 5 0 22
6 1905 Anne Groeneveld Beetgum Beetgum 4 3 4 0 22
7 1905 Klaas Okkinga Wijnaldum Wijnaldum 6 0 2 0 20
8 1905 Minze de Vries Beetgum Beetgum 3 3 3 0 18
9 1905 Pieter Hovinga Marssum, Engelum, Leeuwarden Marssum, Engelum, Leeuwarden 4 1 3 0 17
10 1905 Meindert Helfrich Kimswerd Kimswerd 3 2 4 1 17
11 1905 Hendrik van der Feer Oosterlittens Oosterlittens 1 4 5 0 16
12 1905 Gerrit Terpstra Marssum Marssum 3 1 4 0 15
13 1905 Jan Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 2 3 2 0 14
14 1905 Hendrik van der Vliet Marssum Marssum 3 0 4 0 13
15 1905 Sytse Vijver Franeker Franeker 2 3 1 0 13
16 1905 Lodewijk Leicht Franeker Franeker 2 2 3 0 13
17 1905 Reinder Anema Schingen, Leeuwarden Schingen, Leeuwarden 1 3 2 0 11
18 1905 Catharinus Helfrich Kimswerd Kimswerd 2 2 0 0 10
19 1905 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 1 2 2 0 9
20 1905 Jan Kuperus Witmarsum, Marssum Witmarsum, Marssum 2 1 0 1 8
21 1905 Albert Terpstra Oosterend, Harlingen, Franeker Easterein, Harlingen, Franeker 1 1 3 0 8
22 1905 Klaas Terpstra Beetgum Beetgum 1 1 2 0 7
23 1905 Sjouke G Kooistra Dokkum Dokkum 1 1 1 0 6
24 1905 Gerben A Wassenaar Beetgum Beetgum 1 1 0 0 5
25 1905 Sieds Tigchelaar Wijnaldum Wijnaldum 1 1 0 0 5
26 1905 Joh O Dijkstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 2 0 5
27 1905 D Lemstra Witmarsum Witmarsum 0 2 1 0 5
28 1905 Johannes Struiksma Wommels Wommels 0 1 3 0 5
29 1905 Willem Kuipers Midlum, Achlum, Arum, Wommels Midlum, Achlum, Arum, Wommels 0 1 3 0 5
30 1905 Siebe Dantuma Oosterend Easterein 1 0 1 0 4
31 1905 Sjoerd Dijkstra Tzummarum Tzummarum 1 0 1 0 4
32 1905 Simon Bollema Franeker Franeker 1 0 1 0 4
33 1905 Kl van der Ploeg Franeker Franeker 1 0 1 0 4
34 1905 Douwe Jongsma Dokkum Dokkum 0 2 0 0 4
35 1905 J Ronner Dokkum Dokkum 0 2 0 0 4
36 1905 Eeltje Banning Zurich Zurich 0 2 0 0 4
37 1905 Rintje Osinga Peins, Wijnaldum Peins, Wijnaldum 0 1 2 0 4
38 1905 Tjeerd G Kooistra Bolsward Bolsward 1 0 0 0 3
39 1905 Pieter Wiersma Itens Itens 1 0 0 0 3
40 1905 R Wielinga Anjum Anjum 1 0 0 0 3
41 1905 Jacob Zaagemans Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
42 1905 Frans Tichelaar Franeker Franeker 1 0 0 0 3
43 1905 Jacob Looyenga Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
44 1905 P Douma Franeker Franeker 1 0 0 0 3
45 1905 B Tolsma Arum Arum 1 0 0 0 3
46 1905 H Koudenburg Hitzum Hitzum 1 0 0 0 3
47 1905 Jacob Stienstra Menaldum Menaldum 1 0 0 0 3
48 1905 I Nijdam Grouw Grou 1 0 0 0 3
49 1905 K de Groot Warga Wergea 1 0 0 0 3
50 1905 Joris Soolsma Franeker Franeker 0 1 1 0 3
51 1905 Klaas Zijlstra Wier Wier 0 1 1 0 3
52 1905 L de Jong Bozum Boazum 1 0 0 0 3
53 1905 Hiele Zijlstra Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
54 1905 Oepke Elgersma Zurich Zurich 0 1 0 0 2
55 1905 Jan Reitsma sr Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
56 1905 Anne Lieuwes Oosterbaan Almenum, Kimswerd Almenum, Kimswerd 0 1 0 0 2
57 1905 R Alkema Midlum Midlum 0 1 0 0 2
58 1905 K Brolsma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
59 1905 K Visser Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
60 1905 H Tempel St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
61 1905 T Kool Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
62 1905 B Strikwerda Franeker Franeker 0 1 0 0 2
63 1905 W Hilverda Tzum Tzum 0 1 0 0 2
64 1905 P Laverman Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
65 1905 Aart Terpstra Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
66 1905 A Posthumus Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
67 1905 Jan van der Goot Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
68 1905 S van der Meer Warga Wergea 0 1 0 0 2
69 1905 Auke Elgersma Warga, Zurich Wergea, Zurich 0 0 2 0 2
70 1906 G Sjoorda Oudebildtzijl Oudebildtzijl 0 1 0 0 2
71 1905 D de Jong Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
72 1905 Tj van der Steegh Bozum Boazum 0 0 1 0 1
73 1905 Jacob Kuperus Marssum Marssum 0 0 1 0 1
74 1905 Steven F Hoekstra Wommels Wommels 0 0 1 0 1
75 1905 Sjoerd Heslinga Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
76 1905 Eeltje Groeneveld Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
77 1905 R de Wal Grouw Grou 0 0 1 0 1
78 1905 Jan Blanksma Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
79 1905 P Kleefstra Mantgum Mantgum 0 0 1 0 1
80 1905 F Kuperus Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
81 1905 B van der Zee Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
82 1905 J Boeles Franeker Franeker 0 0 1 0 1
83 1905 J Epema Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
84 1905 H Bakker Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
85 1905 G Bos(ch) Marssum Marssum 0 0 1 0 1
86 1905 I Posthuma Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1
87 1905 H Wassenbergh Franeker Franeker 0 0 1 0 1
88 1905 Jacob Hiemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
89 1905 T Stellingwerf Wommels Wommels 0 0 1 0 1
90 1905 Jan Greben Wommels Wommels 0 0 1 0 1
91 1905 Jan Landstra Wier Wier 0 0 1 0 1
92 1905 W Hoogterp Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
93 1905 S Smidt Marssum Marssum 0 0 1 0 1
94 1905 Haye Stellingwerf St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
95 1905 Klaas de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
96 1905 L Tichelaar Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
97 1905 H (O) Bakker Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1