Heren hoofdklasse 1906

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1906 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 7 2 1 2 26
2 1906 Meindert Helfrich Kimswerd Kimswerd 6 3 1 2 25
3 1906 Tjeerd Wiebrens Kooistra Dokkum, Leeuwarden Dokkum, Leeuwarden 7 0 1 0 22
4 1906 Hendrik van der Feer Oosterlittens Oosterlittens 4 3 2 0 20
5 1906 Jan Reitsma sr Pingjum Pingjum 2 2 3 0 13
6 1906 Anne Groeneveld Beetgum Beetgum 2 1 3 0 11
7 1906 Reinder Anema Schingen, Leeuwarden Schingen, Leeuwarden 1 2 4 0 11
8 1906 Rinze Feitsma Wommels Wommels 2 2 0 0 10
9 1906 Rintje Osinga Peins, Wijnaldum Peins, Wijnaldum 1 3 1 0 10
10 1906 Klaas Terpstra Beetgum Beetgum 1 2 3 0 10
11 1906 Pieter Hovinga Engelum, Marssum, Leeuwarden Engelum, Marssum, Leeuwarden 0 3 4 0 10
12 1906 Catharinus Helfrich Kimswerd Kimswerd 2 1 1 0 9
13 1906 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 1 3 0 0 9
14 1906 Anne Lieuwes Oosterbaan Almenum, Kimswerd Almenum, Kimswerd 2 1 0 0 8
15 1906 Albert Terpstra Oosterend, Franeker, Harlingen Easterein, Franeker, Harlingen 2 0 2 0 8
16 1906 Gerrit Terpstra Marssum Marssum 2 0 2 0 8
17 1906 Klaas Zijlstra Wier Wier 1 2 1 0 8
18 1906 Catrinus Werkhoven Witmarsum Witmarsum 1 1 3 0 8
19 1906 Sjouke G Kooistra Dokkum Dokkum 0 2 4 0 8
20 1906 Jan Kuperus Marssum, Witmarsum Marssum, Witmarsum 1 1 2 1 7
21 1906 Jacob Kuperus Marssum Marssum 1 0 4 0 7
22 1906 Lodewijk Leicht Franeker Franeker 2 0 0 0 6
23 1906 Jan S Postma Arum Arum 1 1 0 0 5
24 1906 Jan Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 1 0 1 0 4
25 1906 Klaas Okkinga Wijnaldum Wijnaldum 1 0 1 0 4
26 1906 Pieter Tichelaar Menaldum Menaldum 1 0 1 0 4
27 1906 Hendrik van der Vliet Marssum Marssum 1 0 1 0 4
28 1906 Tjeerd Meinderts Kooistra Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
29 1906 Sybout Jans Tigchelaar Leeuwarden, Dronrijp Leeuwarden, Dronrijp 1 0 0 0 3
30 1906 Douwe de Jong Menaldum Menaldum 1 0 0 0 3
31 1906 Jan Landstra Wier Wier 1 0 0 0 3
32 1906 K Wetterauw St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 0 0 3
33 1906 S Zijlstra Huizum Huizum 1 0 0 0 3
34 1906 T van der Velde Warga Wergea 1 0 0 0 3
35 1906 J de Groot Marssum Marssum 1 0 0 0 3
36 1906 G Boersma Vrouwenparochie Vrouwenparochie 1 0 0 0 3
37 1906 F Kuperus Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
38 1906 R Pollema Wijnaldum Wijnaldum 0 1 1 0 3
39 1906 Auke Elgersma Warga, Zurich, Wergea, Zurich 0 1 1 0 3
40 1906 Hesselius van der Heide Sneek, Franeker Sneek, Franeker 0 1 1 0 3
41 1906 Minze de Vries Beetgum Beetgum 0 1 1 0 3
42 1906 Johannes Gerlofs Anema Schingen Schingen 0 1 0 0 2
43 1906 Johannes Douwes Bierma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
44 1906 Simon Bollema Franeker Franeker 0 1 0 0 2
45 1906 Gerben A Wassenaar Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
46 1906 Jacob Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
47 1906 Hiele Zijlstra Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
48 1906 Gerrit Hiddinga Weidum Weidum 0 1 0 0 2
49 1906 Johannes Hibma Makkum, Wirmarsum Makkum, Witmarsum 0 1 0 0 2
50 1906 H Noorderbroek Midlum Midlum 0 1 0 0 2
51 1906 Tjitze Westra Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
52 1906 Piet Kramer St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
53 1906 J de Boer Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
54 1906 PJ Rijpstra Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
55 1906 J Hiemstra ? 0 1 0 0 2
56 1906 Jan Greben Wommels Wommels 0 1 0 0 2
57 1906 J Verloop Rien Rien 0 1 0 0 2
58 1906 L Sijtsma Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
59 1906 R Wielinga Anjum Anjum 0 1 0 0 2
60 1906 G Sjoorda Oudebildtzijl Oudebildtzijl 0 1 0 0 2
61 1906 W Hoogterp Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
62 1906 Jac de Vries Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
63 1906 J van der Goot Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
64 1906 P Terpstra Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
65 1906 Taekele Swart Tzummarum Tzummarum 0 0 2 0 2
66 1906 Sjoerd Dijkstra Tzummarum Tzummarum 0 0 2 0 2
67 1906 Tjeerd G Kooistra Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
68 1906 Wiebren Tjeerds Kooistra Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
69 1906 Joris Soolsma Franeker Franeker 0 0 1 0 1
70 1906 Simon en Schelte Elgersma Zurich, Warga Zurich, Wergea 0 0 1 0 1
71 1906 Klaas van Vliet Franeker Franeker 0 0 1 0 1
72 1906 Sjoerd Heslinga Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
73 1906 MH van der Goot Warga Wergea 0 0 1 0 1
74 1906 A Kooistra Warga Wergea 0 0 1 0 1
75 1906 J Draaisma Grouw Grou 0 0 1 0 1
76 1906 H Boermans Warga Wergea 0 0 1 0 1
77 1906 K van der Meer Wommels Wommels 0 0 1 0 1
78 1906 S de Boer Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
79 1906 J R de Jong Tjalleberd Tjalleberd 0 0 1 0 1
80 1906 R S Postma Arum Arum 0 0 1 0 1
81 1906 Jan J Hesselius Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
82 1906 Sj Vogels St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
83 1906 G Tempel St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
84 1906 TS Kooistra Warga Wergea 0 0 1 0 1
85 1906 Hendrik Kuipers Arum Arum 0 0 1 0 1
86 1906 A van Tuinen Weidum Weidum 0 0 1 0 1
87 1906 J Zijlstra Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
88 1906 J de Jong Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1