Heren hoofdklasse 1907

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1907 Tjeerd Wiebrens Kooistra Dokkum, Leeuwarden Dokkum, Leeuwarden 12 1 1 3 39
2 1907 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 10 2 4 1 38
3 1907 Meindert Helfrich Kimswerd Kimswerd 10 1 0 0 32
4 1907 Catrinus Werkhoven Witmarsum Witmarsum 4 2 4 0 20
5 1907 Pieter Hovinga Marssum, Leeuwarden, Engelum Marssum, Leeuwarden, Engelum 3 3 1 0 16
6 1907 Anne Groeneveld Beetgum Beetgum 1 6 1 0 16
7 1907 Hendrik van der Feer Oosterlittens Oosterlittens 3 2 1 0 14
8 1907 Reinder Anema Schingen, Leeuwarden Schingen, Leeuwarden 2 3 2 0 14
9 1907 Klaas Terpstra Beetgum Beetgum 1 5 1 0 14
10 1907 Jan Reitsma sr Pingjum Pingjum 2 3 1 1 13
11 1907 Albert Terpstra Oosterend, Harlingen, Franeker Easterein, Harlingen, Franeker 1 4 0 0 11
12 1907 Hendrik van Haitsma Franeker Franeker 1 3 2 0 11
13 1907 Tjeerd G Kooistra Bolsward Bolsward 2 2 0 0 10
14 1907 Jan Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 2 2 0 0 10
15 1907 Catharinus Helfrich Kimswerd Kimswerd 2 1 2 0 10
16 1907 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 2 1 2 0 10
17 1907 Lodewijk Leicht Franeker Franeker 1 3 0 0 9
18 1907 Sytse Vijver Franeker Franeker 1 2 1 0 8
19 1907 Jacob Zaagemans Witmarsum Witmarsum 1 1 3 0 8
20 1907 Rinze Feitsma Wommels Wommels 0 3 2 0 8
21 1907 Jacobus Ozinga Wijnaldum Wijnaldum 1 1 2 1 7
22 1907 Gerrit Terpstra Marssum Marssum 0 3 1 0 7
23 1907 Wiebren Meinderts Kooistra Dokkunm Dokkum 1 1 1 0 6
24 1907 Sjoerd Dijkstra Tzummarum Tzummarum 1 1 1 0 6
25 1907 Minze de Vries Beetgum Beetgum 1 1 1 0 6
26 1907 J Ekkers Dokkum Dokkum 1 1 1 0 6
27 1907 Rintje Osinga Peins, Wijnaldum Peins, Wijnaldum 0 1 4 0 6
28 1907 Rintje Buwalda Kimswerd Kimswerd 1 1 0 0 5
29 1907 D Heslinga Schingen Schingen 1 1 0 0 5
30 1907 G Brouwer Dokkum Dokkum 1 1 0 0 5
31 1907 K Olivier Holwerd Holwerd 1 0 1 0 4
32 1907 Hesselius van der Heide Franeker, Sneek Franeker, Sneek 0 2 0 0 4
33 1907 Jacobus Jellema Peins, Franeker Peins, Franeker 0 1 2 0 4
34 1907 Joris Soolsma Franeker Franeker 0 1 2 0 4
35 1907 Jacob Kuperus Marssum Marssum 0 1 2 0 4
36 1907 Sjouke G Kooistra Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
37 1907 Pieter Kleefstra Weidum Weidum 1 0 0 0 3
38 1907 Jacob Yetsenga Arum Arum 1 0 0 0 3
39 1907 Hendrik E Zijlstra Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
40 1907 Jac de Vries Holwerd Holwerd 1 0 0 0 3
41 1907 J Bouma Minnertsga Minnertsga 1 0 0 0 3
42 1907 Lieuwe Dijkstra Engelum Engelum 1 0 0 0 3
43 1907 G de Vries Midlum Midlum 1 0 0 0 3
44 1907 S Jongendijk Holwerd Holwerd 1 0 0 0 3
45 1907 Jan Zijlstra Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
46 1907 Jacob Kuipers Makkum Makkum 1 0 0 0 3
47 1907 A Andringa Buitenpost Buitenpost 1 0 0 0 3
48 1907 B Rijpstra Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
49 1907 J Postma Grouw Grou 1 0 0 0 3
50 1907 Willem Kuipers Midlum Midlum 1 0 0 0 3
51 1907 Douwe Jongsma Dokkum Dokkum 0 1 1 0 3
52 1907 Hiele Zijlstra Wijnaldum Wijnaldum 0 1 1 0 3
53 1907 D Monsma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 1 0 3
54 1907 Taekele Swart Tzummarum Tzummarum 0 1 1 0 3
55 1907 Hendrik Hiemstra Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
56 1907 Pieter Hiemstra Wommels Wommels 0 1 0 0 2
57 1907 Hendrik van der Vliet Marssum Marssum 0 1 0 0 2
58 1907 P Scheffer Oosterlittens Oosterlittens 0 1 0 0 2
59 1907 Leendert van Tuinen Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
60 1907 Siebe Dantuma Oosterend Easterein 0 1 0 0 2
61 1907 Folkert Jongsma Engelum Engelum 0 1 0 0 2
62 1907 Sikke Volbeda Cornwerd Cornwerd 0 1 0 0 2
63 1907 Sies van der Zee Makkum Makkum 0 1 0 0 2
64 1907 Klaas Sietsma Brantgum Brantgum 0 1 0 0 2
65 1907 J van der Zee Kimswerd Kimswerd 0 1 0 0 2
66 1907 W de Haan Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
67 1907 R Stienstra Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
68 1907 A Boekholt Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
69 1907 H Brolsma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
70 1907 Johannes Hibma Makkum, Witmarsum Makkum, Witmarsum 0 1 0 0 2
71 1907 Jan Kuperus Witmarsum, Marssum Witmarsum, Marssum 0 0 2 0 2
72 1907 Uiltje Tijmstra Wommels Wommels 0 0 2 0 2
73 1907 Kl van der Meer Wommels Wommels 0 0 2 0 2
74 1907 Hendrik Kuipers Arum Arum 0 0 2 0 2
75 1907 M van der Meulen Makkum Makkum 0 0 2 0 2
76 1907 Klaas Okkinga Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
77 1907 Hans Schaafsma Arum Arum 0 0 1 0 1
78 1907 Johannes Struiksma Wommels Wommels 0 0 1 0 1
79 1907 Jan Zeinstra Peins, Achlum Peins, Achlum 0 0 1 0 1
80 1907 J Bosje Amsterdam Amsterdam 0 0 1 0 1
81 1907 H Brijker Amsterdam Amsterdam 0 0 1 0 1
82 1907 S Postma Amsterdam Amsterdam 0 0 1 0 1
83 1907 Klaas de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
84 1907 Jacob Hiemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
85 1907 Jan S Postma Arum Arum 0 0 1 0 1
86 1907 M Sixma Warga Wergea 0 0 1 0 1
87 1907 J Dalstra Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
88 1907 S Schild Wommels Wommels 0 0 1 0 1
89 1907 F van der Leij St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
90 1907 S Smit Schingen, Marssum Schingen, Marssum 0 0 1 0 1
91 1907 R Leen Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
92 1907 Kl Hoogalnd Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
93 1907 L de Vries Dongjum Dongjum 0 0 1 0 1
94 1907 N Alberda Midlum Midlum 0 0 1 0 1
95 1907 P Hoekstra Ternaard Ternaard 0 0 1 0 1
96 1907 K Zijlstra Nes (Dong) Nes (Dongeradiel) 0 0 1 0 1
97 1907 Dirk van Son Makkum Makkum 0 0 1 0 1
98 1907 Tj Boersma Makkum Makkum 0 0 1 0 1
99 1907 Dooitzen Bakker Makkum Makkum 0 0 1 0 1
100 1907 Douwe Visser Makkum Makkum 0 0 1 0 1
101 1907 Jan Huizinga Marssum Marssum 0 0 1 0 1
102 1907 A Visser Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
103 1907 H Zijlstra ? 0 0 1 0 1
104 1907 L Bouma Oosterend Easterein 0 0 1 0 1
105 1907 S van der Veen ? 0 0 1 0 1
106 1907 Jean de Launoit Belgie België 0 0 1 0 1
107 1907 T Theijs Belgie België 0 0 1 0 1
108 1907 Charles Hylebos Belgie België 0 0 1 0 1