Heren hoofdklasse 1908

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1908 Catrinus Werkhoven Witmarsum Witmarsum 13 3 1 2 46
2 1908 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 6 3 2 1 26
3 1908 Tjeerd Wiebrens Kooistra Dokkum, Leeuwarden Dokkum, Leeuwarden 5 2 1 0 20
4 1908 Jan Kuperus Marssum, Witmarsum Marssum, Witmarsum 6 0 1 0 19
5 1908 Reinder Anema Schingen, Leeuwarden Schingen, Leeuwarden 4 3 1 1 19
6 1908 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 5 0 1 0 16
7 1908 Minze de Vries Beetgum Beetgum 2 4 0 1 14
8 1908 Pieter Hovinga Marssum, Engelum, Leeuwarden Marssum, Engelum, Leeuwarden 2 2 4 0 14
9 1908 Anne Groeneveld Beetgum Beetgum 1 3 4 0 13
10 1908 Jan Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 1 3 2 0 11
11 1908 Klaas Terpstra Beetgum Beetgum 1 3 1 0 10
12 1908 Jacobus Jellema Peins, Franeker Peins, Franeker 1 2 3 0 10
13 1908 Meindert Helfrich Kimswerd Kimswerd 1 2 2 0 9
14 1908 Rintje Osinga Peins, Wijnaldum Peins, Wijnaldum 0 4 1 0 9
15 1908 Rinze Feitsma Wommels Wommels 2 1 0 0 8
16 1908 Hendrik E Zijlstra Witmarsum Witmarsum 2 0 2 0 8
17 1908 Sybout Jans Tigchelaar Leeuwarden, Dronrijp Leeuwarden, Dronrijp 1 2 1 0 8
18 1908 J van der Schaaf Witmarsum Witmarsum 2 0 0 0 6
19 1908 Roel Boorsma Wommels Wommels 1 1 1 0 6
20 1908 Jacobus Ozinga Wijnaldum Wijnaldum 1 1 1 0 6
21 1908 Wiebren Meinderts Kooistra Dokkum Dokkum 1 1 1 0 6
22 1908 Albert Terpstra Oosterend, Harlingen, Franeker Easterein, Harlingen, Franeker 1 1 1 0 6
23 1908 Hans Schaafsma Arum Arum 1 1 0 0 5
24 1908 Catharinus Helfrich Kimswerd Kimswerd 1 1 0 0 5
25 1908 M bij de Weg Leeuwarden, Zurich Leeuwarden, Zurich 1 1 0 0 5
26 1908 Douwe Jongsma Dokkum Dokkum 1 1 0 0 5
27 1908 Hendrik Hiemstra Pingjum Pingjum 0 2 1 0 5
28 1908 J Heins Bolsward Bolsward 1 0 1 0 4
29 1908 Jan Reitsma sr Pingjum Pingjum 1 0 1 0 4
30 1908 Jac de Vries Holwerd Holwerd 0 2 0 0 4
31 1908 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 0 2 0 0 4
32 1908 Douwe van der Berg Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
33 1908 Uiltje Tijmstra Lemmer, Wommels Lemmer, Wommels 1 0 0 1 3
34 1908 Jacob Zaagemans Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
35 1908 J Nammenga ? 1 0 0 0 3
36 1908 G Brouwer Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
37 1908 R Lens Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
38 1908 K Dijkstra Marssum Marssum 1 0 0 0 3
39 1908 R van Buren Oosterlittens Oosterlittens 1 0 0 0 3
40 1908 J de Groot Tijnje Tijnje 1 0 0 0 3
41 1908 H Witteveen Grouw Grou 1 0 0 0 3
42 1908 Hendrik van Haitsma Franeker Franeker 0 1 1 0 3
43 1908 Sytse Vijver Franeker Franeker 0 1 1 0 3
44 1908 Tjeerd Meinderts Kooistra Dokkum Dokkum 0 1 1 0 3
45 1908 Piet Kramer St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 1 0 3
46 1908 Johannes O Dijkstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 1 0 3
47 1908 Simon en Schelte Elgersma Zurich Zurich 0 1 1 0 3
48 1908 Jan van Spanning Bolsward Bolsward 0 0 3 0 3
49 1908 Ulbe Posthuma Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
50 1908 Sikke de Vries Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
51 1908 Jacob Hiemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
52 1908 Hendrik Veenstra Metslawier Metslawier 0 1 0 0 2
53 1908 S Adema Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
54 1908 B Posthuma Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
55 1908 Folkert Jongsma Engelum Engelum 0 1 0 0 2
56 1908 Jan Huizinga Marssum Marssum 0 1 0 0 2
57 1908 L Bouma Oosterend Easterein 0 1 0 0 2
58 1908 B Postma Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
59 1908 W F Adema Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
60 1908 W Heslinga Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
61 1908 L Krikke Tjalleberd Tjalleberd 0 1 0 0 2
62 1908 J Alkema Franeker Franeker 0 1 0 0 2
63 1908 Jan Zeinstra Peins, Achlum Peins, Achlum 0 1 0 0 2
64 1908 E Buwalda Peins Peins 0 1 0 0 2
65 1908 R Brinksma Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
66 1908 Ruurd Adena Makkum Makkum 0 1 0 0 2
67 1908 Lieuwe Dijkstra Engelum Engelum 0 0 2 0 2
68 1908 S Smit Marssum, Schingen Marssum, Schingen 0 0 2 0 2
69 1908 Jan Obe van der Schel Arum Arum 0 0 1 0 1
70 1908 Sjoerd Dijkstra Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
71 1908 Albert Brouwer Baard, Lemmer Baard, Lemmer 0 0 1 0 1
72 1908 Jacob Yetsenga Arum Arum 0 0 1 0 1
73 1908 Anne Zwaagstra Cornwerd, Leeuwarden Cornwerd, Leeuwarden 0 0 1 0 1
74 1908 Tjeerd G Kooistra Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
75 1908 Dirk van Son Makkum Makkum 0 0 1 0 1
76 1908 S Bokma Grouw Grou 0 0 1 0 1
77 1908 R Postma Irnsum Jirnsum 0 0 1 0 1
78 1908 A Schaafsma ? 0 0 1 0 1
79 1908 D Monsma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
80 1908 Siebe Dantuma Oosterend Easterein 0 0 1 0 1
81 1908 D Lemstra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
82 1908 F Polet Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
83 1908 S Jellema Achlum Achlum 0 0 1 0 1
84 1908 M de Jong Tjalleberd Tjalleberd 0 0 1 0 1
85 1908 J van de Witte Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1
86 1908 Bouke D Tolsma Arum Arum 0 0 1 0 1
87 1908 E Jongsma Engelum Engelum 0 0 1 0 1
88 1908 J (B) Dijkstra Engelum Engelum 0 0 1 0 1
89 1908 M Terpstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
90 1908 D van Reenen Stiens Stiens 0 0 1 0 1
91 1908 S de Beer Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
92 1908 H Plantinga Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
93 1908 Klaas de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
94 1908 L Kuipers Arum Arum 0 0 1 0 1
95 1908 J Postma ? 0 0 1 0 1
96 1908 D Wiersma ? 0 0 1 0 1
97 1908 G Scheffer ? 0 0 1 0 1
98 1908 J Koopal Engelum Engelum 0 0 1 0 1