Heren hoofdklasse 1909

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1909 Catrinus Werkhoven Witmarsum Witmarsum 5 3 5 1 26
2 1909 Tjeerd Wiebrens Kooistra Dokkum, Leeuwarden Dokkum, Leeuwarden 4 5 4 1 26
3 1909 Jan Reitsma sr Pingjum Pingjum 4 5 1 1 23
4 1909 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 4 3 5 0 23
5 1909 Jan Obe van der Schel Arum Arum 4 2 1 1 17
6 1909 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 3 1 4 0 15
7 1909 Pieter Hovinga Engelum, Marssum, Leeuwarden Engelum, Marssum, Leeuwarden 2 3 2 0 14
8 1909 Klaas Terpstra Beetgum Beetgum 3 1 1 0 12
9 1909 Albert Brouwer Baard, Lemmer Baard, Lemmer 2 3 0 0 12
10 1909 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 2 2 2 0 12
11 1909 Meindert Helfrich Kimswerd Kimswerd 1 3 2 0 11
12 1909 Jacobus Ozinga Wijnaldum Wijnaldum 2 2 0 0 10
13 1909 Jan Zeinstra Peins, Achlum Peins, Achlum 2 1 1 0 9
14 1909 Hendrik van Haitsma Franeker Franeker 2 0 3 0 9
15 1909 Jan Kuperus Marssum, Witmarsum Marssum, Witmarsum 1 2 2 0 9
16 1909 Sjoerd Dijkstra Tzummarum Tzummarum 1 2 2 0 9
17 1909 Reinder Anema Leeuwarden, Schingen Leeuwarden, Schingen 0 3 3 0 9
18 1909 Albert Terpstra Oosterend, Harlingen, Franeker Easterein, Harlingen, Franeker 2 0 1 0 7
19 1909 Sytse Vijver Franeker Franeker 2 0 1 0 7
20 1909 Anne Groeneveld Beetgum Beetgum 0 2 3 0 7
21 1909 Wiebren Meinderts Kooistra Dokkum Dokkum 2 0 0 0 6
22 1909 Haye Stellingwerf St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 0 0 0 6
23 1909 Minze de Vries Beetgum Beetgum 1 1 1 0 6
24 1909 Hans Schaafsma Arum Arum 0 3 0 0 6
25 1909 Jacobus Jellema Peins, Franeker Peins, Franeker 0 2 2 0 6
26 1909 Johannes O Dijkstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 1 0 0 5
27 1909 Taekele Groendijk Tzummarum Tzummarum 1 1 0 0 5
28 1909 Keimpe Knijft Holwerd Holwerd 1 0 2 0 5
29 1909 Rochus Vellinga Franeker Franeker 1 0 2 0 5
30 1909 Ulbe Posthuma Harlingen Harlingen 0 2 1 0 5
31 1909 Hille Ypma Arum Arum 0 2 1 0 5
32 1909 Sybolt Meyes Tigchelaar Dronrijp Dronrijp 1 0 1 0 4
33 1909 Rinze Feitsma Wommels Wommels 1 0 1 0 4
34 1909 Jac de Vries Holwerd Holwerd 1 0 1 0 4
35 1909 Taekele Swart Tzummarum Tzummarum 1 0 1 0 4
36 1909 B Posthuma Harlingen Harlingen 1 0 1 0 4
37 1909 K de Boer Leeuwarden Leeuwarden 0 2 0 0 4
38 1909 Sybout Jans Tigchelaar Leeuwarden, Dronrijp Leeuwarden, Dronrijp 0 2 0 0 4
39 1909 Bouke D Tolsma Arum Arum 0 1 2 0 4
40 1909 Douwe van der Berg Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
41 1909 Sjoerd Heslinga Beetgum Beetgum 1 0 0 0 3
42 1909 Jan Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
43 1909 Siebren Kooistra Sneek, Leeuwarden Sneek, Leeuwarden 1 0 0 0 3
44 1909 Tjeerd Meinderts Kooistra Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
45 1909 Jan van Spanning Bolsward Bolsward 1 0 0 0 3
46 1909 Jan Bosje St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 0 0 3
47 1909 F Born Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
48 1909 Jan Roode Makkum Makkum 1 0 0 0 3
49 1909 S Heslinga Arum Arum 1 0 0 0 3
50 1909 Hendrik van der Vliet Baard Baard 1 0 0 0 3
51 1909 J (B) Dijkstra Franeker Franeker 1 0 0 0 3
52 1909 Jac Jillings Sneek Sneek 1 0 0 0 3
53 1909 Roel Boorsma Wommels Wommels 0 1 1 0 3
54 1909 Joris Soolsma Franeker Franeker 0 1 1 0 3
55 1909 Johannes Struiksma Wommels Wommels 0 1 1 0 3
56 1909 J S Postma Arum Arum 0 1 1 0 3
57 1909 Auke Elgersma Warga, Zurich Wergea, Zurich 0 1 0 0 2
58 1909 Arjen Lammerts de Vries Belikum Berltsum 0 1 0 0 2
59 1909 J Rozema Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
60 1909 W Ronner Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
61 1909 IJ Sixma Warga Wergea 0 1 0 0 2
62 1909 Gosse Ronner Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
63 1909 Pieter Steensma Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
64 1909 A Heslinga Arum Arum 0 1 0 0 2
65 1909 Jan Wieling Wier Wier 0 1 0 0 2
66 1909 D Heslinga Schingen Schingen 0 1 0 0 2
67 1909 J Bouma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
68 1909 D Wielinga Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
69 1909 P Dijkstra Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
70 1909 Arthur Seree Belgie België 0 1 0 0 2
71 1909 Richard Fauconnier Belgie België 0 1 0 0 2
72 1909 Ferdinand Dubois d'Enghien Belgie België 0 1 0 0 2
73 1909 Ids (H) Roukema Harlingen Harlingen 0 0 2 0 2
74 1909 Jan Blanksma Wirmarsum Witmarsum 0 0 2 0 2
75 1909 Hylke Rollingswier Achlum Achlum 0 1 0 0 2
76 1909 S Schiphof Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
77 1909 Sjoerd Fennema Sexbierum, Bergumerheide Sexbierum, Bergumerheide 0 0 1 0 1
78 1909 Anne Lieuwes Oosterbaan Almenum, Kimswerd Almenum, Kimswerd 0 0 1 0 1
79 1909 Sikke de Vries Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
80 1909 Jacob Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
81 1909 Wiebren Tjeerds Kooistra Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
82 1909 Piet Kramer St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
83 1909 Leendert van Tuinen Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
84 1909 A Santhuizen Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
85 1909 J Schiphof Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
86 1909 AE Bakker Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
87 1909 Sieds Tigchelaar Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
88 1909 R de Beer Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1
89 1909 Ruurd Adema Makkum Makkum 0 0 1 0 1
90 1909 R Bakker Britsum Britsum 0 0 1 0 1
91 1909 B Wieringa Bozum Boazum 0 0 1 0 1
92 1909 T Tuinhout Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
93 1909 J Alkema Franeker Franeker 0 0 1 0 1
94 1909 R Wielinga Anjum Anjum 0 0 1 0 1
95 1909 R Posthuma Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
96 1909 G Brouwer Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
97 1909 M van der Goot Warga Wergea 0 0 1 0 1