Heren hoofdklasse 1910

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1910 Catrinus Werkhoven Witmarsum Witmarsum 10 1 1 1 33
2 1910 Tjeerd Wiebrens Kooistra Dokkum, Leeuwarden Dokkum, Leeuwarden 7 4 4 1 33
3 1910 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 5 2 4 0 23
4 1910 Jan Obe van der Schel Arum Arum 4 2 2 0 18
5 1910 Sjoerd Fennema Sexbierum, Bergumerheide Sexbierum, Bergumerheide 3 2 3 0 16
6 1910 Jan Kuperus Marssum, Witmarsum Marssum, Witmarsum 3 0 3 1 12
7 1910 Douwe van der Berg Witmarsum Witmarsum 1 1 5 0 10
8 1910 Jacobus Jellema Peins, Franeker Peins, Franeker 2 1 1 0 9
9 1910 Hendrik van Haitsma Franeker Franeker 2 1 1 0 9
10 1910 Hille Ypma Arum Arum 1 2 2 0 9
11 1910 Albert Brouwer Baard, Lemmer Baard, Lemmer 2 0 2 0 8
12 1910 Johannes Struiksma Wommels Wommels 2 0 2 0 8
13 1910 Jacobus Ozinga Wijnaldum Wijnaldum 1 1 3 0 8
14 1910 Klaas Terpstra Beetgum Beetgum 1 1 3 0 8
15 1910 Ulbe Posthuma Harlingen Harlingen 0 3 2 0 8
16 1910 Pieter Hovinga Engelum,Leeuwarden, Marssum Engelum, Leeuwarden, Marssum 2 0 1 0 7
17 1910 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 1 1 2 0 7
18 1910 Wiebren Meinderts Kooistra Dokkum Dokkum 0 3 1 0 7
19 1910 Hylke Rollingswier Achlum Achlum 1 1 2 0 7
20 1910 Hendrik E Zijlstra Witmarsum Witmarsum 0 2 2 0 6
21 1910 Siebren Kooistra Sneek, Leeuwarden Sneek, Leeuwarden 0 2 2 0 6
22 1910 J van der Vliet Wommels Wommels 1 1 0 0 5
23 1910 Jacob Tuinhout Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 0 2 1 0 5
24 1910 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 0 2 1 0 5
25 1910 Dirk Kuipers Arum, Makkum Arum, Makkum 1 0 1 0 4
26 1910 Hendrik van der Vliet Baard Baard 1 0 1 0 4
27 1910 Albert Terpstra Harlingen, Franeker, Oosterend Harlingen, Franeker, Easterein 0 2 0 0 4
28 1910 Roel Boorsma Wommels Wommels 0 2 0 0 4
29 1910 Thomas Rienstra Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
30 1910 Joh van de Witte Pingjum Pingjum 1 0 0 0 3
31 1910 J Ronner Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
32 1910 D Nieuwland Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
33 1910 D Wielinga Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
34 1910 S Bouwer Huizum Huizum 1 0 0 0 3
35 1910 H Smidt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 0 0 3
36 1910 Gosse Ronner Leeuwarden Leeuwarden 1 0 0 0 3
37 1910 Sybout Jans Tigchelaar Leeuwarden, Dronrijp Leeuwarden, Dronrijp 1 0 0 0 3
38 1910 Anne Lieuwes Oosterbaan Almenum, Kimswerd Almenum, Kimswerd 1 0 0 0 3
39 1910 Rinze Feitsma Wommels Wommels 1 0 0 0 3
40 1910 Sybolt Meyes Tigchelaar Dronrijp Dronrijp 1 0 0 0 3
41 1910 Edouard Gilbert Belgie België 0 1 1 0 3
42 1910 K Visser Leeuwarden Leeuwarden 0 1 1 0 3
43 1910 T de Jong Pingjum Pingjum 0 1 1 0 3
44 1910 Rochus Vellinga Franeker Franeker 0 1 1 0 3
45 1910 Wiebren Tjeerds Kooistra Dokkum Dokkum 0 1 1 0 3
46 1910 Jan Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 0 1 1 0 3
47 1910 J Siebenga Rauwerd Rauwerd 0 1 0 0 2
48 1910 R Sijbrandij Rauwerd Rauwerd 0 1 0 0 2
49 1910 D Heslinga Schingen Schingen 0 1 0 0 2
50 1910 Pieter E Zijlstra Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
51 1910 Keimpe Knijft Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
52 1910 H de Jong Wier Wier 0 1 0 0 2
53 1910 P Plantinga Franeker Franeker 0 1 0 0 2
54 1910 Jan van der Weg Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
55 1910 Taekele Swart Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
56 1910 H Bennema St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
57 1910 W Adema Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
58 1910 G Winselaar Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
59 1910 Lucien Sanglier Belgie België 0 1 0 0 2
60 1910 ? Lehebre Belgie België 0 1 0 0 2
61 1910 Hans Schaafsma Arum Arum 0 1 0 0 2
62 1910 Sikke de Vries Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
63 1910 Hijltje Plantinga Franeker Franeker 0 1 0 0 2
64 1910 Meindert Helfrich Kimswerd Kimswerd 0 1 0 0 2
65 1910 Catharinus Helfrich Kimswerd Kimswerd 0 1 0 0 2
66 1910 Gerben Hoitsma Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
67 1910 Anne Groeneveld Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
68 1910 Minze de Vries Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
69 1910 Jan O Dijkstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 2 0 2
70 1910 Jacob Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 0 2 0 2
71 1910 Ids (H) Roukema Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
72 1910 Auguste Lemaire Belgie België 0 0 1 0 1
73 1910 Pierre Demart Belgie België 0 0 1 0 1
74 1910 Anne Zwaagstra Leeuwarden, Cornwerd Leeuwarden, Cornwerd 0 0 1 0 1
75 1910 F Boonstra Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
76 1910 S Schaafsma Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
77 1910 Catharinus S Lemstra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
78 1910 Rintje Buwalda Arum Arum 0 0 1 0 1
79 1910 Yke Boschma Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
80 1910 Johannes O Dijkstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
81 1910 D Monsma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
82 1910 A Menage Arum Arum 0 0 1 0 1
83 1910 ? Kleefstra Makkum Makkum 0 0 1 0 1
84 1910 Feike de Boer Makkum Makkum 0 0 1 0 1
85 1910 GO Dijkstra Stiens Stiens 0 0 1 0 1
86 1910 Klaas Zijlstra Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
87 1910 Jac de Vries Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
88 1910 M de Vries Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
89 1910 W van Noord St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
90 1910 W Hiemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
91 1910 JJ Okkinga Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
92 1910 M Faber Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
93 1910 Kl van der Ploeg Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
94 1910 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
95 1910 Meindert Tjeerds Kooistra Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
96 1910 Hesselius van der Heide Sneek, Franeker Sneek, Franeker 0 0 1 0 1
97 1910 Anne Zwaagstra Leeuwarden 1 1