Heren hoofdklasse 1911

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1911 Tjeerd Wiebrens Kooistra Dokkum, Leeuwarden Dokkum, Leeuwarden 6 5 1 2 29
2 1911 Catrinus Werkhoven Witmarsum Witmarsum 5 5 4 1 29
3 1911 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 5 3 2 1 23
4 1911 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 5 2 2 0 21
5 1911 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 3 5 1 1 20
6 1911 Hylke Rollingswier Achlum Achlum 4 2 1 0 17
7 1911 Albert Terpstra Franeker, Harlingen, Oosterend Franeker, Harlingen, Easterein 4 0 1 0 13
8 1911 Klaas Terpstra Beetgun Beetgum 2 1 5 1 13
9 1911 Wiebren Meinderts Kooistra Dokkum Dokkum 2 2 1 0 11
10 1911 Sybolt Meyes Tigchelaar Dronrijp Dronrijp 2 1 2 0 10
11 1911 Ype Aukema Franeker, Menaldum Franeker, Menaldum 1 2 3 0 10
12 1911 Jacobus Ozinga Wijnaldum Wijnaldum 1 1 4 0 9
13 1911 Jacobus Jellema Peins, Franeker Peins, Franeker 2 0 2 0 8
14 1911 Anne Zwaagstra Leeuwarden, Cornwerd Leeuwarden, Cornwerd 1 1 2 0 7
15 1911 Jan Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 0 3 1 0 7
16 1911 Anne Zwaagstra Leeuwarden 1 1 2 7
17 1911 Jacob Tuinhout Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 2 0 0 0 6
18 1911 Sikke de Vries Harlingen Harlingen 1 1 1 0 6
19 1911 Jan Kuperus Witmarsum, Marssum Witmarsum, Marssum 1 1 0 0 5
20 1911 Jan Zeinstra Peins, Achlum Peins, Achlum 1 1 0 0 5
21 1911 Sjoerd Dijkstra Tzummarum Tzummarum 1 1 0 0 5
22 1911 J de Windt Harlingen Harlingen 1 1 0 0 5
23 1911 Ulbe Posthuma Harlingen Harlingen 1 0 1 0 4
24 1911 Douwe Kwast Harlingen Harlingen 0 2 0 0 4
25 1911 Siebren Kooistra Leeuwarden, Sneek Leeuwarden, Sneek 0 1 2 0 4
26 1911 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 0 1 2 0 4
27 1911 Johannes Struiksma Wommels Wommels 0 1 2 0 4
28 1911 Hesselius van der Heide Franeker, Sneek Franeker, Sneek 1 0 0 0 3
29 1911 Jan Reitsma sr Pingjum Pingjum 1 0 0 0 3
30 1911 Jan J Reitsma jr Pingjum, Amsterdan Pingjum 1 0 0 0 3
31 1911 Jacob Hiemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 0 0 3
32 1911 Jacob Kuipers Makkum Makkum 1 0 0 0 3
33 1911 A Heslinga Arum Arum 1 0 0 0 3
34 1911 G Brouwer Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
35 1911 Jan Sijbesma St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 0 0 0 3
36 1911 Bauke Postma Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
37 1911 Charles Bruyeer Belgie België 1 0 0 0 3
38 1911 Gustave Picheque Belgie België 1 0 0 0 3
39 1911 Maurice van Wouterghem Belgie België 1 0 0 0 3
40 1911 Albert Brouwer Baard, Lemmer Baard, Lemmer 0 1 1 0 3
41 1911 Anne Groeneveld Beetgum Beetgum 0 1 1 0 3
42 1911 Minze de Vries Beetgum Beetgum 0 1 1 0 3
43 1911 G Winselaar Beetgum, Berlikum Beetgum, Berltsum 0 1 1 0 3
44 1911 Klaas van Vliet Franeker Franeker 0 1 1 0 3
45 1911 Geert de Vries Dokkum Dokkum 0 1 1 0 3
46 1911 Sjoerd Fennema Sexbierum, Bergumerheide Sexbierum, Bergumerheide 0 1 0 0 2
47 1911 Hendrik van Haitsma Franeker Franeker 0 1 0 0 2
48 1911 Jan Drayer Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
49 1911 Taekele Groendijk Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
50 1911 Hans Schaafsma Arum Arum 0 1 0 0 2
51 1911 Pieter Rinia Makkum Makkum 0 1 0 0 2
52 1911 Johannes Hibma Makkum, Witmarsum Makkum, Witmarsum 0 1 0 0 2
53 1911 H Wijnalda Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
54 1911 Rochus Vellinga Franeker Franeker 0 1 0 0 2
55 1911 Wouter Wieling Wier Wier 0 1 0 0 2
56 1911 Roel Boorsma Wommels Wommels 0 1 0 0 2
57 1911 Jules Demeulder Belgie België 0 1 0 0 2
58 1911 Arthur Delhalle Belgie België 0 1 0 0 2
59 1911 Alfred Dehaye Belgie België 0 1 0 0 2
60 1911 M Paternostre Belgie België 0 1 0 0 2
61 1911 A Dramaix Belgie België 0 1 0 0 2
62 1911 Ids (H) Roukema Harlingen Harlingen 0 0 2 0 2
63 1911 Hiele Zijlstra Wijnadum Wijnaldum 0 0 2 0 2
64 1911 T de Jong Pingjum Pingjum 0 0 2 0 2
65 1911 Jan Rinia Makkum Makkum 0 1 0 0 2
66 1911 Henri Delin Belgie België 0 1 0 0 2
67 1911 Henri Moens Belgie België 0 0 1 0 1
68 1911 Meindert Helfrich Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
69 1911 Pieter Hovinga Engelum, Marssum, Leeuwarden Engelum, Marssum, Leeuwarden 0 0 1 0 1
70 1911 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 0 0 1 0 1
71 1911 J J Okkinga Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
72 1911 Edouard Gilbert Belgie België 0 0 1 0 1
73 1911 Auguste Lemaire Belgie België 0 0 1 0 1
74 1911 Naisy Milfort Belgie België 0 0 1 0 1
75 1911 Samuel Gelinne Belgie België 0 0 1 0 1
76 1911 Emile Bourlard Belgie België 0 0 1 0 1
77 1911 Lammert Breuker Schingen Schingen 0 0 1 0 1
78 1911 A Aukema Franeker Franeker 0 0 1 0 1
79 1911 M de Jong Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
80 1911 Jac de Boer Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
81 1911 K de Jong Almenum Almenum 0 0 1 0 1
82 1911 T Wielinga Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
83 1911 F Boonstra Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
84 1911 Jacob Looyenga Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
85 1911 Harm Zwager Tzum Tzum 0 0 1 0 1
86 1911 Jan van Spanning Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
87 1911 S Smit Schingen Schingen 0 0 1 0 1