Heren hoofdklasse 1912

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1912 Catrinus Werkhoven Witmarsum Witmarsum 6 2 0 1 22
2 1912 Ype Aukema Franeker, Menaldum Franeker, Menaldum 5 3 1 1 22
3 1912 Tjeerd Wiebrens Kooistra Dokkum, Leeuwarden Dokkum, Leeuwarden 2 6 4 1 22
4 1912 Jan J Reitsma jr Pingjum, Amsterdam Pingjum, Amsterdam 5 3 0 1 21
5 1912 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 5 2 2 0 21
6 1912 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 4 2 3 0 19
7 1912 Sikke de Vries Harlingen Harlingen 3 2 1 1 14
8 1912 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 2 4 0 0 14
9 1912 Sybolt Meyes Tigchelaar Dronrijp Dronrijp 3 1 1 1 12
10 1912 Hijltje Plantinga Franeker Franeker 2 2 2 0 12
11 1912 Hendrik van Haitsma Franeker Franeker 1 3 2 0 11
12 1912 Rinse Jan Hendrik Brink Oosterlittens, Leiden Oosterlittens, Leiden 2 1 2 0 10
13 1912 Anne Smidts Franeker Franeker 1 3 1 0 10
14 1912 Jan Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 2 1 2 0 10
15 1912 Ids (H) Roukema Harlingen Harlingen 1 1 4 0 9
16 1912 Jacobus Jellema Franeker, Peins Franeker, Peins 2 0 2 0 8
17 1912 Anne Zwaagstra Leeuwarden, Cornwerd Leeuwarden, Cornwerd 1 1 2 0 7
18 1912 Anne van der Ploeg Ried Ried 0 2 3 0 7
19 1912 IJpe Smid Dronrijp Dronrijp 1 1 1 0 6
20 1912 Albert Terpstra Franeker, Oosterend, Harlingen Franeker, Easterein, Harlingen 1 0 3 0 6
21 1912 Siebren Kooistra Leeuwarden, Sneek Leeuwarden, Sneek 0 3 0 0 6
22 1912 Sjoerd Dijkstra Tzummarum Tzummarum 1 1 0 0 5
23 1912 Pieter Dijkstra Sexbierum, Bergumerheide Sexbierum, Bergumerheide 1 1 0 0 5
24 1912 Otto Postma Makkum, Tzummarum Makkum, Tzummarum 0 2 1 0 5
25 1912 Ids (W) Roukema Witmarsum, Bolsward, Wommels Witmarsum, Bolsward, Wommels 0 2 1 0 5
26 1912 Dirk Kuipers Makkum, Arum Makkum, Arum 0 1 3 0 5
27 1912 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 1 0 1 0 4
28 1912 Rochus Vellinga Franeker Franeker 1 0 1 0 4
29 1912 G Sjoorda Oudebildtzijl Oudebildtzijl 0 2 0 0 4
30 1912 Rintje Osinga Peins Peins 0 1 2 0 4
31 1912 Klaas Terpstra Beetgum Beetgum 0 1 2 0 4
32 1912 Hille Ypma Arum Arum 0 1 2 0 4
33 1912 Albert Brouwer Lemmer, Baard Lemmer, Baard 1 0 0 0 3
34 1912 Jan Drayer Tzummarum Tzummarum 1 0 0 0 3
35 1912 Meindert Helfrich Kimswerd Kimswerd 1 0 0 0 3
36 1912 Jan Obe van der Schel Arum Arum 1 0 0 0 3
37 1912 G Winselaar Berlikum, Beetgum Berltsum, Beetgum 1 0 0 0 3
38 1912 R van der Meer Peins Peins 1 0 0 0 3
39 1912 PJ de Vries Franeker Franeker 1 0 0 0 3
40 1912 H Pollema Wijnaldum Wijnaldum 1 0 0 0 3
41 1912 S J van de Witte Pingjum Pingjum 1 0 0 0 3
42 1912 P Terpstra Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
43 1912 W Aninga Den Haag Den Haag 1 0 0 0 3
44 1912 D Ferwerda Franeker Franeker 1 0 0 0 3
45 1912 Wiebren Meinderts Kooistra Dokkum Dokkum 0 1 1 0 3
46 1912 Klaas van Vliet Franeker Franeker 0 1 1 0 3
47 1912 T de Jong Pingjum Pingjum 0 1 1 0 3
48 1912 M Faber Wijnaldum Wijnaldum 1 0 0 0 3
49 1912 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
50 1912 Joris Soolsma Franeker Franeker 0 1 0 0 2
51 1912 Nanning Staalstra Franeker Franeker 0 1 0 0 2
52 1912 Sytse Vijver Franeker Franeker 0 1 0 0 2
53 1912 J de Windt Leeuwarden, Harlingen Leeuwarden, Harlingen 0 1 0 0 2
54 1912 Jan Zeinstra Peins, Achlum Peins, Achlum 0 1 0 0 2
55 1912 Jelle Pekel Ried Ried 0 1 0 0 2
56 1912 Rintje Pekel Ried Ried 0 1 0 0 2
57 1912 Naisy Milford Belgie België 0 1 0 0 2
58 1912 Emile Bourlard Belgie België 0 1 0 0 2
59 1912 Samuel Gelinne Belgie België 0 1 0 0 2
60 1912 P Bosma Franeker Franeker 0 1 0 0 2
61 1912 J van der Ploeg Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
62 1912 Jan W van der Zee Kimswerd Kimswerd 0 1 0 0 2
63 1912 Pieter Steensma Kimswerd Kimswerd 0 1 0 0 2
64 1912 H Hiemstra Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
65 1912 H Frankena Oosterlittens Oosterlittens 0 1 0 0 2
66 1912 Jan Huizinga Marssum Marssum 0 1 0 0 2
67 1912 Jan Kuperus Marssum, Witmarsum Marssum, Witmarsum 0 0 2 0 2
68 1912 Hylke Rollingswier Achlum Achlum 0 0 2 0 2
69 1912 D Heslinga Dronrijp,Schingen Dronrijp, Schingen 0 0 2 0 2
70 1912 Lammert Breuker Dronrijp, Schingen Dronrijp, Schingen 0 0 2 0 2
71 1912 Jacobus Ozinga Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
72 1912 H Faber Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
73 1912 Sjoerd Fennema Bergumerheide, Sexbierum Bergumerheide, Sexbierum 0 0 1 0 1
74 1912 Ulbe Posthuma Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
75 1912 Johannes Struiksma Wommels Wommels 0 0 1 0 1
76 1912 Roel Boorsma Wommels Wommels 0 0 1 0 1
77 1912 D Goslinga Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
78 1912 AR Reinsma Terzool Terzool 0 0 1 0 1
79 1912 Sj Bakker Terzool Terzool 0 0 1 0 1
80 1912 B Hulstra Terzool Terzool 0 0 1 0 1
81 1912 Edgar Paternostre Belgie België 0 0 1 0 1
82 1912 George Dubuisson Belgie België 0 0 1 0 1
83 1912 Pierre Demart Belgie België 0 0 1 0 1
84 1912 S Rolsma Makkum Makkum 0 0 1 0 1
85 1912 Jan S Postma Arum Arum 0 0 1 0 1
86 1912 P Stap Oudebildtzijl Oudebildtzijl 0 0 1 0 1
87 1912 O Schaap Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
88 1912 Hermanus de Vries Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
89 1912 M Bijlsma Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
90 1912 U Stienstra Warga Wergea 0 0 1 0 1
91 1912 IJ de Boer Zurich Zurich 0 0 1 0 1
92 1912 A Gerlofsma Peins Peins 0 0 1 0 1
93 1912 S Kooistra Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
94 1912 Douwe van der Berg Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
95 1912 Leendert van Tuinen Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
96 1912 Jac de Vries Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
97 1912 S Zuidema Minnertsga Minnertsga 0 0 1 0 1
98 1912 P Hamer Minnertsga Minnertsga 0 0 1 0 1
99 1912 R Lens Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
100 1912 Hendrik E Zijlstra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
101 1912 D Zeinstra Peins Peins 0 0 1 0 1
102 1912 Jacob Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1