Heren hoofdklasse 1913

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1913 Jan J Reitsma Pingjum, Amsterdam Pingjum, Amsterdam 8 3 3 1 33
2 1913 Catrinus Werkhoven Witmarsum Witmarsum 6 5 3 0 31
3 1913 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 5 6 2 0 29
4 1913 Ids (H) Roukema Harlingen Harlingen 4 5 4 2 26
5 1913 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 4 4 3 1 23
6 1913 Anne Smidts Franeker Franeker 4 4 2 1 22
7 1913 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 1 3 3 0 12
8 1913 Siebren Kooistra Leeuwarden, Sneek Leeuwarden, Sneek 1 2 2 0 9
9 1913 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 1 2 2 0 9
10 1913 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 2 1 0 0 8
11 1913 Hendrik van Haitsma Franeker Franeker 1 2 1 0 8
12 1913 Otto Postma Makkum, Tzummarum Makkum, Tzummarum 1 2 1 1 8
13 1913 Jan Kuperus Marssum, Witmarsum Marssum, Witmarsum 2 0 0 0 6
14 1913 Ype Aukema Franeker, Menaldum Franeker, Menaldum 2 0 0 0 6
15 1913 Rinse Jan Hendrik Brink Oosterlittens, Leiden Oosterlittens, Leiden 1 0 3 0 6
16 1913 Dirk Kuipers Arum, Makkum Arum, Makkum 1 1 0 0 5
17 1913 Jacobus Jellema Peins, Franeker Peins, Franeker 0 2 1 0 5
18 1913 Hendrik van der Feer Oosterlittens Oosterlittens 0 1 2 0 4
19 1913 Gerben Hoitsma Berlikum Berltsum 0 1 2 0 4
20 1913 Sybolt Meyes Tigchelaar Dronrijp Dronrijp 0 1 2 0 4
21 1913 Tjeerd Wiebrens Kooistra Dokkum, Leeuwarden Dokkum, Leeuwarden 0 1 2 0 4
22 1913 H Frankena Oosterlittens Oosterlittens 0 0 4 0 4
23 1913 Jan Huizinga Marssum Marssum 1 0 0 0 3
24 1913 Jan Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
25 1913 Johannes Struiksma Wommels Wommels 1 0 0 0 3
26 1913 Johan Werkhoven Franeker Franeker 1 0 0 0 3
27 1913 Johannes Werkhoven Franeker, Donkerbroek Franeker, Donkerbroek 1 0 0 0 3
28 1913 M Bokma Beetgum Beetgum 1 0 0 0 3
29 1913 J Bosma Schingen Schingen 1 0 0 0 3
30 1913 Jan Drayer Tzummarum Tzummarum 0 1 1 0 3
31 1913 Hijltje Plantinga Franeker Franeker 0 1 1 0 3
32 1913 P de Jong Leeuwarden Leeuwarden 0 1 1 0 3
33 1913 Sikke de Vries Harlingen Harlingen 0 0 3 0 3
34 1913 Jacob Tuinhout Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 0 1 0 0 2
35 1913 W Annema Franeker Franeker 0 1 0 0 2
36 1913 J Tolsma Arum Arum 0 1 0 0 2
37 1913 Jacob Hiemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
38 1913 H Wip Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
39 1913 J L Sijtsma Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
40 1913 H de Boer Franeker Franeker 0 1 0 0 2
41 1913 W Nauta Wommels Wommels 0 1 0 0 2
42 1913 Rinze Feitsma Wommels Wommels 0 0 1 0 1
43 1913 Albert Terpstra Franeker, Harlingen, Oosterend Franeker, Harlingen, Easterein 0 0 1 0 1
44 1913 Hendrik E Zijlstra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
45 1913 Job Santema Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
46 1913 Edgar Paternostre Belgie België 0 0 1 0 1
47 1913 Auguste Lemaire Belgie België 0 0 1 0 1
48 1913 Charles Bruyeer Belgie België 0 0 1 0 1
49 1913 Jean Dupont Belgie België 0 0 1 0 1
50 1913 Jules Demeulder Belgie België 0 0 1 0 1
51 1913 Arthur Delhalle Belgie België 0 0 1 0 1
52 1913 P Dijkstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
53 1913 S Aukema Franeker Franeker 0 0 1 0 1
54 1913 M de Jong Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
55 1913 H de Jong Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
56 1913 S Rolsma Makkum Makkum 0 0 1 0 1
57 1913 B Bijlsma Makkum Makkum 0 0 1 0 1
58 1913 Johannes Hibma Makkum, Witmarsum Makkum, Witmarsum 0 0 1 0 1
59 1913 Bouke D Tolsma Arum Arum 0 0 1 0 1
60 1913 Ulbe Posthuma Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1