Heren hoofdklasse 1914

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1914 Jan J Reitsma jr Pingjum Pingjum 6 2 0 0 22
2 1914 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 5 1 2 0 19
3 1914 Anne Smidts Franeker Franeker 4 3 1 1 19
4 1914 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 5 0 1 0 16
5 1914 Ids (H) Roukema Harlingen Harlingen 3 2 2 1 15
6 1914 Gerben Hoitsma Berlikum Berltsum 2 4 1 1 15
7 1914 Rinse Jan Hendrik Brink Oosterlittens, Leiden Oosterlittens, Leiden 2 3 3 0 15
8 1914 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 3 2 0 0 13
9 1914 Otto Postma Makkum, Tzummarum Makkum, Tzummarum 2 2 3 1 13
10 1914 Siebren Kooistra Leeuwarden, Sneek Leeuwarden, Sneek 2 0 2 0 8
11 1914 Douwe van der Berg Witmarsum Witmarsum 1 1 1 0 6
12 1914 Klaas Terpstra Beetgum Beetgum 1 1 0 0 5
13 1914 Sybolt Meyes Tigchelaar Dronrijp Dronrijp 1 1 0 0 5
14 1914 Tjeerd Wiebrens Kooistra Dokkum, Leeuwarden Dokkum, Leeuwarden 1 0 1 0 4
15 1914 Hijltje Plantinga Franeker Franeker 0 2 0 0 4
16 1914 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
17 1914 Hendrik van Haitsma Franeker Franeker 0 1 1 0 3
18 1914 J de Windt Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 0 1 1 0 3
19 1914 Catrinus Werkhoven Witmarsum Witmarsum 0 1 1 0 3
20 1914 Rinse Brouwer Dokkum Dokkum 0 1 1 0 3
21 1914 Jan W van der Zee Kimswerd Kimswerd 0 0 3 0 3
22 1914 Geert de Vries Dokkum Dokkum 0 0 3 0 3
23 1914 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 0 0 3 0 3
24 1914 P Dijkstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
25 1914 S J van de Witte Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
26 1914 K de Jong Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
27 1914 A H Dijkstra Oosterend Easterein 0 1 0 0 2
28 1914 L J Bonnema Oosterend Easterein 0 1 0 0 2
29 1914 D Goslinga Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
30 1914 Albert Druart Belgie België 0 1 0 0 2
31 1914 Jules Demeulder Belgie België 0 1 0 0 2
32 1914 Edouard Gilbert Belgie België 0 1 0 0 2
33 1914 Ph van der Lei Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
34 1914 Jac Looyenga Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
35 1914 Minne Bonnema Oosterend Easterein 0 1 0 0 2
36 1914 Johannes Werkhoven Franeker, Donkerbroek Franeker, Donkerbroek 0 1 0 0 2
37 1914 Klaas van Vliet Franeker Franeker 0 1 0 0 2
38 1914 Jan Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
39 1914 Sjoerd Dijkstra Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
40 1914 Jan Drayer Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
41 1914 Sikke de Vries Harlingen Harlingen 0 0 2 0 2
42 1914 Tjalling Strikwerda Franeker Franeker 0 0 2 0 2
43 1914 Andre Rienstra Sneek Sneek 0 0 2 0 2
44 1914 S Grijpstra Hantum Hantum 0 0 1 0 1
45 1914 H Wip Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
46 1914 Charles Bruyeer Belgie België 0 0 1 0 1
47 1914 Jean Baptiste Dupont Belgie België 0 0 1 0 1
48 1914 Edgar Paternostre Belgie België 0 0 1 0 1
49 1914 Klaas Okkinga Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
50 1914 Catharinus Helfrich Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
51 1914 Hendrik E Zijlstra Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
52 1914 Anne Lieuwes Oosterbaan Kimswerd, Almenum Kimswerd, Almenum 0 0 1 0 1
53 1914 Jan Kuperus Witmarsum, Marssum Witmarsum, Marssum 0 0 1 0 1
54 1914 Meindert Helfrich Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
55 1914 Dirk Kuipers Makkum, Arum Makkum, Arum 0 0 1 0 1