Heren hoofdklasse 1915

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1915 Anne Smidts Franeker Franeker 7 3 4 2 31
2 1915 Gerben Hoitsma Berlikum Berltsum 5 4 4 0 27
3 1915 Jan J Reitsma jr Pingjum, Amsterdan Pingjum 7 1 4 1 27
4 1915 Hendrik van Haitsma Franeker Franeker 4 3 0 0 18
5 1915 Sikke de Vries Harlingen Harlingen 2 5 1 1 17
6 1915 Jacobus Jellema Franeker, Peins Franeker, Peins 3 3 1 0 16
7 1915 Ids (H) Roukema Harlingen Harlingen 3 2 2 0 15
8 1915 Nanning Staalstra Franeker Franeker 1 5 2 0 15
9 1915 Rinse Jan Hendrik Brink Oosterlittens, Leiden Oosterlittens, Leiden 2 2 3 0 13
10 1915 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 3 0 1 0 10
11 1915 Catrinus Werkhoven Witmarsum Witmarsum 2 2 0 0 10
12 1915 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 2 1 2 0 10
13 1915 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 2 1 2 0 10
14 1915 Sybolt Meyes Tigchelaar Dronrijp Dronrijp 1 3 1 0 10
15 1915 Andre Rienstra Sneek Sneek 1 1 3 0 8
16 1915 Tjalling Strikwerda Franeker Franeker 0 3 2 0 8
17 1915 Johannes Werkhoven Franeker, Donkerbroek Franeker, Donkerbroek 1 1 2 0 7
18 1915 Hijltje Plantinga Franeker Franeker 2 0 0 0 6
19 1915 Sjoerd Dijkstra Tzummarum Tzummarum 1 1 1 0 6
20 1915 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 1 1 1 0 6
21 1915 Piet Stap Ried Ried 1 1 1 0 6
22 1915 Pieter Ladenius Franeker Franeker 1 1 0 0 5
23 1915 T Nielsen Harlingen Harlingen 1 1 0 0 5
24 1915 Anne van der Ploeg Ried Ried 1 0 2 0 5
25 1915 R Wielinga Pingjum Pingjum 1 0 2 0 5
26 1915 Haye Hiemstra Menaldum Menaldum 0 2 1 0 5
27 1915 Michiel Miedema Franeker Franeker 0 2 1 0 5
28 1915 Otto Postma Makkum, Tzummarum Makkum, Tzummarum 1 0 1 0 4
29 1915 W Rienks Ried Ried 1 0 1 0 4
30 1915 SJ van de Witte Pingjum Pingjum 1 0 1 0 4
31 1915 Jan Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 0 2 0 0 4
32 1915 Tjeerd Wiebrens Kooistra Dokkum, Leeuwarden Dokkum, Leeuwarden 0 2 0 0 4
33 1915 Jan Boelens Oosterlittens Oosterlittens 0 2 0 0 4
34 1915 Johan Werkhoven Franeker Franeker 0 1 2 0 4
35 1915 IJpe Smid Dronrijp Dronrijp 1 0 0 0 3
36 1915 Klaas Terpstra Beetgum Beetgum 1 0 0 0 3
37 1915 Douwe van der Berg Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
38 1915 Jan Drayer Tzummarum Tzummarum 1 0 0 0 3
39 1915 Jac van Loon Beetgum Beetgum 1 0 0 0 3
40 1915 J Looyenga Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
41 1915 H Jasper Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
42 1915 Gerrit Hiemstra Menaldum Menaldum 0 1 1 0 3
43 1915 Siebren Kooistra Leeuwarden, Sneek Leeuwarden, Sneek 0 1 1 0 3
44 1915 Klaas Faber Rauwerd, Franeker, Sneek Rauwerd, Franeker, Sneek 0 1 0 0 2
45 1915 Wiebren Meinderts Kooistra Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
46 1915 Job Santema Oosterlittens Oosterlittens 0 1 0 0 2
47 1915 Rinse de Swart Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
48 1915 W Baarda Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
49 1915 J Ronner Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
50 1915 H Frankena Oosterlittens Oosterlittens 0 1 0 0 2
51 1915 Jan Reitsma sr Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1
52 1915 Ype Aukema Franeker, Menaldum Franeker, Menaldum 0 0 1 0 1
53 1915 Jan Kuperus Witmarsum, Marssum Witmarsum, Marssum 0 0 1 0 1
54 1915 Geert de Vries Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
55 1915 Y Blom Makkum Makkum 0 0 1 0 1
56 1915 J (B) Dijkstra Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1
57 1915 Klaas van Vliet Franeker Franeker 0 0 1 0 1
58 1915 D Goodijk Franeker Franeker 0 0 1 0 1
59 1915 D Goslinga Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
60 1915 S van der Meulen Franeker Franeker 0 0 1 0 1
61 1915 A Bruinsma Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
62 1915 J van der Vliet Wommels Wommels 0 0 1 0 1
63 1915 M bij de Weg Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1