Heren hoofdklasse 1916

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1916 Anne Smidts Franeker Franeker 9 1 2 3 31
2 1916 Rinse Jan Hendrik Brink Oosterlittens, Leiden Oosterlittens, Leiden 6 3 3 1 27
3 1916 Andre Rienstra Sneek Sneek 4 4 1 0 21
4 1916 Albert Decastieau (Belgie) Kamp Gaasterland Kamp Gaasterland 5 2 1 1 20
5 1916 Jan J Reitsma jr Pingjum, Amsterdam Pingjum, Amsterdam 4 3 0 0 18
6 1916 Hendrik van Haitsma Franeker Franeker 3 2 5 0 18
7 1916 Ids (H) Roukema Harlingen Harlingen 5 0 2 0 17
8 1916 Sikke de Vries Harlingen Harlingen 4 1 3 0 17
9 1916 August van Lierde (Belgie) Kamp Harderwijk Kamp Harderwijk 3 2 0 1 13
10 1916 Ulbe Posthuma Harlingen Harlingen 3 1 1 0 12
11 1916 Jacobus Jellema Franeker, Peins Franeker, Peins 0 3 5 0 11
12 1916 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 1 3 1 0 10
13 1916 Nanning Staalstra Franeker Franeker 1 2 3 0 10
14 1916 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 2 1 1 0 9
15 1916 Michiel Miedema Franeker Franeker 2 1 1 0 9
16 1916 Jacob W Hiemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 1 0 0 8
17 1916 Louis Neuray (Belgie) Kamp Zeist, Gaasterland Kamp Zeist, Gaasterland 1 2 1 0 8
18 1916 Catrinus Werkhoven Witmarsum Witmarsum 0 3 1 0 7
19 1916 Gerben Hoitsma Berlikum Berltsum 2 0 0 0 6
20 1916 Marcel Pouleur (Belgie) Kamp Zeist, Gaasterland Kamp Zeist, Gaasterland 1 1 1 0 6
21 1916 Jan Boelens Oosterlittens Oosterlittens 1 0 3 0 6
22 1916 Klaas Faber Sneek, Franeker, Rauwerd Sneek, Franeker, Rauwerd 0 3 0 0 6
23 1916 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 0 2 2 0 6
24 1916 Sybolt Meyes Tigchelaar Dronrijp Dronrijp 0 2 2 0 6
25 1916 M de Jong Leeuwarden Leeuwarden 1 1 0 0 5
26 1916 J Halterman (Belgie) Kamp Gaasterland Kamp Gaasterland 1 1 0 0 5
27 1916 Wiebren Meinderts Kooistra Dokkum Dokkum 1 1 0 0 5
28 1916 Vital Paternostre (Belgie) Kamp Zeist, Harderwijk Kamp Zeist, Harderwijk 0 2 1 0 5
29 1916 C Hendrikx (Belgie) Kamp Harderwijk Kamp Harderwijk 0 2 1 0 5
30 1916 Geert de Vries Dokkum Dokkum 1 0 1 0 4
31 1916 Cornelis Tijssen Dronrijp Dronrijp 1 0 1 0 4
32 1916 Florent Lambot (Belgie) Kamp Gaasterland Kamp Gaasterland 1 0 1 0 4
33 1916 Jan Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 0 2 0 0 4
34 1916 J Rozema Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
35 1916 K de Jong Pingjum Pingjum 1 0 0 0 3
36 1916 Johannes Struiksma Wommels Wommels 1 0 0 0 3
37 1916 Ids (W) Roukema Wommels, Witmarsum, Bolsward Wommels, Witmarsum, Bolsward 0 1 1 0 3
38 1916 Klaas Okkinga Kimswerd Kimswerd 0 1 1 0 3
39 1916 George Herphelin (Belgie) Kamp Harderwijk Kamp Harderwijk 0 1 1 0 3
40 1916 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 0 0 3 0 3
41 1916 Roel Boorsma Wommels Wommels 0 1 0 0 2
42 1916 J de Boer Baard Baard 0 1 0 0 2
43 1916 G Brunia Kimswerd Kimswerd 0 1 0 0 2
44 1916 Dirk Helfrich Kimswerd Kimswerd 0 1 0 0 2
45 1916 Klaas Boersma Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
46 1916 Archile Dalebroux (Belgie) Kamp Gaasterland Kamp Gaasterland 0 1 0 0 2
47 1916 Alex Durvieux (Belgie) Kamp Gaasterland Kamp Gaasterland 0 1 0 0 2
48 1916 S J van de Witte Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
49 1916 R Wielinga Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
50 1916 Johannes Werkhoven Donkerbroek, Franeker Donkerbroek, Franeker 0 1 0 0 2
51 1916 H Postma Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
52 1916 WK Hoekstra Sneek Sneek 0 1 0 0 2
53 1916 Rein Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
54 1916 Klaas Terpstra Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
55 1916 Tjalling Strikwerda Franeker Franeker 0 1 0 0 2
56 1916 Hendrik Lemstra Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
57 1916 Reinder Dirks de Jong Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
58 1916 Haye Hiemstra Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
59 1916 Jan Ymtes Heeg Oosterend Easterein 0 1 0 0 2
60 1916 IJpe Smid Dronrijp Dronrijp 0 0 2 0 2
61 1916 S Grijpstra Hantum Hantum 0 0 2 0 2
62 1916 W Rienks Ried Ried 0 0 2 0 2
63 1916 Gerard E Feringa Holwerd Holwerd 0 0 2 0 2
64 1916 Joseph Delhalle (Belgie) Kamp Gaasterland Kamp Gaasterland 0 0 1 0 1
65 1916 Jules Deligne (Belgie) Kamp Gaasterland Kamp Gaasterland 0 0 1 0 1
66 1916 Sybren Kamstra Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
67 1916 I van der Leij Arum Arum 0 0 1 0 1
68 1916 W Peenstra Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
69 1916 D Tolsma Arum Arum 0 0 1 0 1
70 1916 H Park Arum Arum 0 0 1 0 1
71 1916 J R van der Leij Arum Arum 0 0 1 0 1
72 1916 D van der Meer Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
73 1916 Jan W van der Zee Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
74 1916 Job Santema Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
75 1916 Reinder Hofstra Franeker Franeker 0 0 1 0 1
76 1916 J S Hilverda Winsum Winsum 0 0 1 0 1
77 1916 Edgar Leblois (Belgie) Kamp Gaasterland Kamp Gaasterland 0 0 1 0 1
78 1916 Raymond Debruyn (Belgie) Kamp Gaasterland Kamp Gaasterland 0 0 1 0 1
79 1916 T Nielsen Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
80 1916 Benoit Camu (Belgie) Kamp Zeist Kamp Zeist 0 0 1 0 1
81 1916 Piet Stap Ried Ried 0 0 1 0 1
82 1916 H Feenstra Ried Ried 0 0 1 0 1
83 1916 H Frankena Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
84 1916 Otto Postma Makkum, Tzummarum Makkum, Tzummarum 0 0 1 0 1